Henkilökohtainen apu


Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Vaikeavammaisella henkilöllä itsellään tulee olla voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Henkilökohtainen apu ei ole tarkoitettu tilanteisiin, joissa tarvitaan pääasiassa hoivan, hoidon ja valvonnan tyyppistä apua tai avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Kuopiossa henkilökohtainen apu toteutetaan työnantajamallilla, omana tuotantona, ostopalveluna tai palvelusetelillä. Vammaispalveluyksikön viranhaltija arvioi asiakkaan palvelutarpeen yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä sekä mahdollisen verkoston kanssa. Tässä yhteydessä keskustellaan henkilökohtaisen avun toteuttamistavasta. Mikäli henkilökohtainen apu toteutuu työnantajamallilla, toteutuu ohjaus ja neuvonta Kuopion kaupungin avustajakeskuksessa. Työnantajamallissa Kuopion kaupunki toimii palkan sijaismaksajana ja palkanmaksu tapahtuu Monetra Pohjois-Savo Oy:n kautta.

Avustajakeskus on ottanut käyttöön palkkojen ja työsuhteiden hallintaan SuoraTyö Oy sähköisen sijaismaksajajärjestelmän, jonka avulla hoidetaan avustajien työeläkevakuuttamiseen liittyvä sähköinen asiointi sekä muut sijaismaksajan työnantajavelvoitteet, kuten palkanlaskenta ja -maksu sekä muut lakisääteiset vakuutus- ja viranomaisilmoitukset. SuoraTyö Oy:n sähköisestä sijaismaksajajärjestelmästä lisätietoja antaa Kuopion kaupungin avustajakeskuksen palveluohjaus ja Monetra Pohjois-Savo Oy.

Avustajakeskus

Avustajakeskus ohjaa ja neuvoo työnantajia ja työntekijöitä henkilökohtaisten avustajien työsuhteisiin liittyvissä asioissa sekä toimii palkkioiden sijaismaksajana sekä tarvittaessa etsii ja välittää henkilökohtaisia avustajia henkilöille, jotka ovat saaneet henkilökohtaisen avun päätöksen vammaispalveluyksiköstä.

Avustajakeskus Avustajakeskus

Palveluohjaajat
017 186 366
puhelinaika arkisin
klo 9–11 ja 12-13

Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Kuuntele automaattitiedote loppuun, jotta puhelinnumerosi tallentuu järjestelmään.
avustajakeskus.palveluohjaus(at)kuopio.fi

Henkilökohtaiset avustajat

044 718 3290
044 718 7914
044 718 7916
044 718 3266
044 718 3002

Avustajakeskuksen palkat

Monetra Pohjois-Savo Oy, Palkat/Kuopio Avustajakeskus, PL 3020, 70090 Monetra

Käyntiosoite: Microkatu 1, T-osa, 4 krs., 70150 Kuopio

044 791 8001, arkisin klo 8 - 16

avustajakeskus.kuopio@monetra.fi

Palautettaessa työvuorotaulukot Monetra Pohjois-Savo Oy:n postilaatikkoon tulee kuoressa olla merkintä AVUSTAJAKESKUS/KUOPIO.

Asiakaskysely Asiakaskysely

Tiedotteet Tiedotteet

Tiedote 26.3.2019 (pdf)