Huhtikuu 2017: Hoitotakuu toteutuu lähes kaikissa Kuopion kaupungin terveyspalveluissa

 

Hoitotakuu toteutuu Kuopion kaupungin terveyspalveluissa, lukuun ottamatta lasten ja nuorten mielenterveysyksikköä, jossa hoitotakuu ylittyi maaliskuussa. Vastaanottopalvelujen ajanvarausvastaanoton hoidonarviosta kiireetön hoito toteutuu keskimäärin alle kahden viikon sisällä. Hoidontarpeen arviointi toteutuu vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa lain mukaisesti kolmen vuorokauden sisällä.

Vastaanottopalvelujen kiireellinen hoito annetaan heti tiimeissä, Kuopion akuutti ilta- ja viikonloppuvastaanotolla tai päivystyksessä. Suun terveydenhuollossa kiireellinen hoito toteutuu samana päivänä ja odotusaika jonosta tarkastukseen kestää noin neljä kuukautta. Yli kuusi kuukautta jonottaneita ei ole. Välitöntä avovastaanoton ja suun terveydenhuollon yhteydensaantia varmistetaan takaisinsoitto- ja OSCC-puhelinpalvelujärjestelmällä.

Fysio-, toiminta- ja puheterapiapalveluissa sekä apuvälinepalveluissa hoitotakuu toteutuu. Fysioterapiassa keskimääräinen jonotusaika arvion jälkeen terapiaan on alle kuukausi. Puhe- ja toimintaterapiassa odotusaika arvion jälkeen terapiaan on kahdesta kolmeen kuukautta. Hoitotakuu toteutuu myös sairaalapalveluissa.

Aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu toteutuu myös. Keskimääräinen odotusaika on ollut noin kaksikymmentä vuorokautta. Lasten ja nuorten mielenterveysyksiköissä hoitotakuu on ylittynyt maaliskuun aikana yhteensä 14 lapsen ja nuoren kohdalla. Ylitykset ovat olleet parista päivästä kuukauteen.

Hoitotakuusta tiedotetaan kolme kertaa vuodessa

Hoitotakuun toteutumisesta tiedotetaan kolme kertaa vuodessa: huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa. Seuraava hoitotakuutiedote julkastaan elokuussa 2017.

Kuopion kaupungin hoitotakuutiedotteet verkossa: www.kuopio.fi/hoitotakuutiedote.

 

Hoitotakuurajat Hoitotakuurajat


Hoitotakuu takaa asiakkaalle välittömän yhteyden terveysasemaan arkisin aseman aukioloaikana, käytännössä mahdollisuuden puhelinpalveluun ja -neuvontaan.

Hoito toteutetaan kiireellisyysarvioon perustuen joko heti tai kiireettömissä tapauksissa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arviosta.

Sairaalassa hoidon tarve arvioidaan kolmessa viikossa. Jos lääkäri toteaa potilaan tarvitsevan hoitoa sairaalassa, alkaa hoito kuuden kuukauden kuluessa.

Hammashoidossa ja muussa suun terveydenhoidossa asiakas saa puhelinyhteyden terveyskeskukseen välittömästi. Hoito järjestyy kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kuudessa kuukaudessa.