Elokuu 2019: Hoitotakuu toteutuu hyvin terveyspalveluissa

 

Hoitotakuu toteutuu Kuopion kaupungin terveyspalveluissa, lukuunottamatta muutamaa yksittäistä ylitystä puheterapiassa, Harjulan polikinikalla ja lasten mielenterveysyksikössä.

Vastaanottopalvelujen ajanvarausvastaanoton hoidonarviosta kiireetön hoito toteutuu keskimäärin alle kahdessa viikossa. Hoidontarpeen arviointi toteutuu vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa lain mukaisesti kolmen vuorokauden sisällä.

Vastaanottopalvelujen kiireellinen hoito annetaan heti tiimeissä tai päivystyksessä. Suun terveydenhuollossa kiireellinen hoito toteutuu samana päivänä ja odotusaika jonosta tarkastukseen kestää noin kuusi kuukautta. Yli kuusi kuukautta jonottaneita ei ole. Välitöntä avovastaanoton ja suun terveydenhuollon yhteydensaantia varmistetaan OSCC-puhelinpalvelujärjestelmällä.

Fysio-, toiminta- ja puheterapiapalveluissa sekä apuvälinepalveluissa hoitotakuu toteutuu. Aikuisten fysio- ja toimintaterapiassa hoitoaika on tarjottu terapiaan kykeneville pääsääntöisesti kuukauden sisällä.

Jonotusaika lasten fysio- ja toimintaterapian jaksolle on alle kolme kuukautta. Toimintaterapiajaksolle pääsee kolmen kuukauden ja fysioterapiajaksolle 1-3 kuukauden sisällä. Puheterapiassa hoitotakuu on ylittynyt kahdessa tapauksessa. Keskimääräinen jonotusaika puheterapeutin tutkimuksiin ja hoitoon on 4-6 kuukautta.

Hoitotakuu Harjulan poliklinikalla toteutuu pääosin. Kesäsulun jälkeen eri erikoisaloilla on yksittäisiä hoitotakuun ylityksiä. Näissäkin hoidon varaus on jo tehty.

Aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu toteutuu myös. Hoitoon pääsy toteutuu arvioidun kiireellisyyden perusteella. Keskimääräinen odotusaika on ollut noin neljä viikkoa.

Lasten mielenterveysyksikössä kolmen kuukauden hoitotakuuaika on ylittynyt yhden lapsen kohdalla ja nuorten mielenterveysyksikössä muutamassa tapauksessa tammi-heinäkuun aikana.

Hoitotakuusta tiedotetaan neljän kuukauden välein

Hoitotakuun toteutumisesta tiedotetaan kolme kertaa vuodessa: huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa. Seuraava hoitotakuutiedote julkaistaan joulukuussa 2019.

Kuopion kaupungin hoitotakuutiedotteet verkossa: www.kuopio.fi/hoitotakuutiedote.

 

Hoitotakuurajat Hoitotakuurajat


Hoitotakuu takaa asiakkaalle välittömän yhteyden terveysasemaan arkisin aseman aukioloaikana, käytännössä mahdollisuuden puhelinpalveluun ja -neuvontaan.

Hoito toteutetaan kiireellisyysarvioon perustuen joko heti tai kiireettömissä tapauksissa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arviosta.

Sairaalassa hoidon tarve arvioidaan kolmessa viikossa. Jos lääkäri toteaa potilaan tarvitsevan hoitoa sairaalassa, alkaa hoito kuuden kuukauden kuluessa.

Hammashoidossa ja muussa suun terveydenhoidossa asiakas saa puhelinyhteyden terveyskeskukseen välittömästi. Hoito järjestyy kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kuudessa kuukaudessa.