Joulukuu 2016: Hoitotakuu toteutuu Kuopiossa

 

Hoitotakuu toteutuu Kuopion terveyspalvelujen kaikissa palveluissa. Vastaanottopalvelujen ajanvarausvastaanoton hoidonarviosta kiireetön hoito toteutuu keskimäärin alle kahden viikon sisällä. Hoidontarpeen arviointi toteutuu vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa lain mukaisesti kolmen vuorokauden sisällä. Välitöntä yhteydensaantia varmistetaan takaisinsoitto- ja OSCC-puhelinpalvelujärjestelmällä.

Vastaanottopalvelujen kiireellinen hoito annetaan heti tiimeissä, Kuopion akuutti ilta- ja viikonloppuvastaanotolla tai päivystyksessä. Suun terveydenhuollossa odotusaika jonosta tarkastukseen kestää noin neljä kuukautta. Yli kuusi kuukautta jonottaneita ei ole.

Fysio-, toiminta- ja puheterapiapalveluissa sekä apuvälinepalveluissa hoitotakuu toteutuu. Puhe- ja toimintaterapiassa odotusaika arvion jälkeen terapiaan on kahdesta kolmeen kuukautta. Hoitotakuu toteutuu myös sairaalapalveluissa.

Aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu toteutuu myös. Keskimääräinen odotusaika on ollut noin kaksikymmentä vuorokautta. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu on myös toteutunut. Ensiaika on järjestynyt kuuden viikon sisällä lähetteen saapumisesta.

Hoitotakuusta tiedotetaan kolme kertaa vuodessa

Hoitotakuun toteutumisesta tiedotetaan kolme kertaa vuodessa: huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa. Seuraava hoitotakuutiedote julkaistaan huhtikuussa 2017.

Kuopion kaupungin hoitotakuutiedotteet verkossa: www.kuopio.fi -> hoitotakuutiedote

Hoitotakuurajat Hoitotakuurajat


Hoitotakuu takaa asiakkaalle välittömän yhteyden terveysasemaan arkisin aseman aukioloaikana, käytännössä mahdollisuuden puhelinpalveluun ja -neuvontaan.

Hoito toteutetaan kiireellisyysarvioon perustuen joko heti tai kiireettömissä tapauksissa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arviosta.

Sairaalassa hoidon tarve arvioidaan kolmessa viikossa. Jos lääkäri toteaa potilaan tarvitsevan hoitoa sairaalassa, alkaa hoito kuuden kuukauden kuluessa.

Hammashoidossa ja muussa suun terveydenhoidossa asiakas saa puhelinyhteyden terveyskeskukseen välittömästi. Hoito järjestyy kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kuudessa kuukaudessa.