Hoitotakuutiedote

Hoitotakuu toteutuu Kuopion kaupungin terveyspalveluissa lukuun ottamatta Harjulan poliklinikan yksittäisiä ylityksiä sekä ajoittaisia ylityksiä lasten toimintaterapian arvioinneissa.

Vastaanottopalvelujen ajanvarausvastaanoton hoidonarviosta kiireetön hoito toteutuu keskimäärin neljän-viiden viikon kuluessa. Myös hoidontarpeen arviointi toteutuu vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa lain mukaisesti kolmen vuorokauden sisällä.

Vastaanottopalvelujen kiireellinen hoito annetaan heti tiimeissä tai päivystyksessä. Myös suun terveydenhuollossa kiireellinen hoito toteutuu samana päivänä. Suun terveydenhuollossa ei ole hoitotakuun ylityksiä, ja odotusaika kiireettömään hoitoon kestää noin kuusi kuukautta. Välitöntä avovastaanoton ja suun terveydenhuollon yhteydensaantia varmistetaan OSCC-puhelinpalvelujärjestelmällä.

Aikuisten fysio- ja toimintaterapiassa sekä apuvälinepalveluissa hoitotakuu toteutuu, ja aika on tarjottu pääsääntöisesti kuukauden sisällä.

Lasten fysioterapiassa hoitotakuu toteutuu. Toimintaterapia-arvioinneissa hoitotakuu on ajoittain ylittynyt, mutta pääsääntöisesti arviointiin pääsee kolmen kuukauden sisällä. Toimintaterapiajaksolle pääsee neljän kuukauden päästä arvioinnista.

Myös puheterapiassa hoitotakuu toteutuu: Keskimääräinen odotusaika puheterapeutin tutkimuksiin on noin kaksi kuukautta ja tutkimuksen jälkeiselle terapiajaksolle noin kaksi ja puoli kuukautta. 

Aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu on toteutunut. Hoitotakuu on toteutunut myös lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa (0-19-vuotiaille). 

Harjulan poliklinikan kolmen kuukauden hoitotakuu ylittyy yksittäisillä potilailla sisätautien ja geriatrian poliklinikoilla. Lisäksi kontrollivastaanottoaikojen toteutumisessa on viiveitä.

Hoitotakuusta tiedotetaan neljän kuukauden välein

Hoitotakuun toteutumisesta tiedotetaan kolme kertaa vuodessa: huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa. Seuraava hoitotakuutiedote julkaistaan joulukuussa 2022. 

Kuopion kaupungin terveyspalvelujen viimeisin hoitotakuutiedote verkossa: www.kuopio.fi/hoitotakuutiedote.

Hoitotakuurajat Hoitotakuurajat


Hoitotakuu takaa asiakkaalle välittömän yhteyden terveysasemaan arkisin aseman aukioloaikana, käytännössä mahdollisuuden puhelinpalveluun ja -neuvontaan.

Hoito toteutetaan kiireellisyysarvioon perustuen joko heti tai kiireettömissä tapauksissa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arviosta.

Sairaalassa hoidon tarve arvioidaan kolmessa viikossa. Jos lääkäri toteaa potilaan tarvitsevan hoitoa sairaalassa, alkaa hoito kuuden kuukauden kuluessa.

Hammashoidossa ja muussa suun terveydenhoidossa asiakas saa puhelinyhteyden terveyskeskukseen välittömästi. Hoito järjestyy kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kuudessa kuukaudessa.