Hoitotakuutiedote

Hoitotakuu toteutuu Kuopion kaupungin terveyspalveluissa lukuun ottamatta Harjulan sisätautipoliklinikan muutamia ylityksiä.

Vastaanottopalvelujen ajanvarausvastaanoton hoidonarviosta kiireetön hoito toteutuu keskimäärin neljän-viiden viikon kuluessa. Myös hoidontarpeen arviointi toteutuu vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa lain mukaisesti kolmen vuorokauden sisällä.

Vastaanottopalvelujen kiireellinen hoito annetaan heti tiimeissä tai päivystyksessä. Myös suun terveydenhuollossa kiireellinen hoito toteutuu samana päivänä. Suun terveydenhuollossa ei ole hoitotakuun ylityksiä, ja odotusaika kiireettömään hoitoon kestää noin kuusi kuukautta. Välitöntä avovastaanoton ja suun terveydenhuollon yhteydensaantia varmistetaan OSCC-puhelinpalvelujärjestelmällä.

Aikuisten fysio- ja toimintaterapiassa sekä apuvälinepalveluissa hoitotakuu toteutuu. Aikuisten fysio- ja toimintaterapiassa hoitoaika on tarjottu terapiaan kykeneville ja halukkaille pääsääntöisesti kuukauden sisällä.

Lasten fysioterapiassa hoitotakuu toteutuu. Toimintaterapiassa kolmen kuukauden hoitotakuu toteutuu arvioinnissa. Hoitotakuun ylittyminen on rajalla. Toimintaterapiajaksolle pääsee neljän kuukauden päästä arvioinnista. Keskimääräinen odotusaika puheterapeutin tutkimuksiin on noin kaksi kuukautta ja tutkimuksen jälkeiselle terapiajaksolle noin kaksi kuukautta.

Aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu on toteutunut. Hoitotakuu on toteutunut myös lasten ja nuorten mielenterveysyksikössä (0-19-vuotiaille). 

Harjulan poliklinikan kolmen kuukauden hoitotakuu ylittyy yksittäisillä potilailla. Neurologian poliklinikan vastaanottotoimintaa uudelleen järjestellään yhteistyössä KYSin neurologian poliklinikan kanssa.

Hoitotakuusta tiedotetaan neljän kuukauden välein

Hoitotakuun toteutumisesta tiedotetaan kolme kertaa vuodessa: huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa. Seuraava hoitotakuutiedote julkaistaan elokuussa 2022. 

 

Tiedote julkaistu 26.4.2022

Hoitotakuurajat Hoitotakuurajat


Hoitotakuu takaa asiakkaalle välittömän yhteyden terveysasemaan arkisin aseman aukioloaikana, käytännössä mahdollisuuden puhelinpalveluun ja -neuvontaan.

Hoito toteutetaan kiireellisyysarvioon perustuen joko heti tai kiireettömissä tapauksissa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arviosta.

Sairaalassa hoidon tarve arvioidaan kolmessa viikossa. Jos lääkäri toteaa potilaan tarvitsevan hoitoa sairaalassa, alkaa hoito kuuden kuukauden kuluessa.

Hammashoidossa ja muussa suun terveydenhoidossa asiakas saa puhelinyhteyden terveyskeskukseen välittömästi. Hoito järjestyy kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kuudessa kuukaudessa.