Joulukuu 2018: Hoitotakuu toteutuu pääosin Kuopion kaupungin terveyspalveluissa

 

Hoitotakuu toteutuu Kuopion kaupungin terveyspalveluissa, lukuun ottamatta nuorten mielenterveysyksikköä ja Harjulan sisätautien poliklinikan sydänlääkärin vastaanottoa.

Vastaanottopalvelujen ajanvarausvastaanoton hoidonarviosta kiireetön hoito toteutuu keskimäärin alle kahdessa viikossa. Hoidontarpeen arviointi toteutuu vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa lain mukaisesti kolmen vuorokauden sisällä. Vastaanottopalvelujen kiireellinen hoito annetaan heti tiimeissä tai päivystyksessä.

Suun terveydenhuollossa kiireellinen hoito toteutuu samana päivänä ja odotusaika jonosta tarkastukseen kestää noin viisi kuukautta. Yli kuusi kuukautta jonottaneita ei ole. Välitöntä avovastaanoton ja suun terveydenhuollon yhteydensaantia varmistetaan OSCC-puhelinpalvelujärjestelmällä.

Fysio-, toiminta- ja puheterapiapalveluissa sekä apuvälinepalveluissa hoitotakuu toteutuu. Aikuisten fysio- ja toimintaterapiassa hoitoaika on tarjottu terapiaan kykeneville pääsääntöisesti kuukauden sisällä. Jonotusaika lasten fysio- ja toimintaterapian arviointijaksolle on alle kolme kuukautta. Toimintaterapiajaksolle pääsee kolmen kuukauden ja fysioterapiajaksolle neljän viikon sisällä. Keskimääräinen jonotusaika puheterapiaan on noin viisi kuukautta ja puheterapeutin tutkimuksiin noin neljä kuukautta.

Hoitotakuu toteutuu myös sairaalapalveluissa, lukuun ottamatta Harjulan sisätautien poliklinikkaa, jossa on hieman jonoa sydänlääkärin vastaanotolle.

Aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu toteutuu myös. Hoitoon pääsy toteutuu arvioidun kiireellisyyden perusteella. Keskimääräinen odotusaika on ollut noin neljä viikkoa. Lasten mielenterveysyksikön hoitotakuu on toteutunut. Nuorten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on tähän mennessä ylittynyt parista päivästä muutamiin viikkoihin noin seitsemässäkymmenessä tapauksessa.

Hoitotakuusta tiedotetaan neljän kuukauden välein

Hoitotakuun toteutumisesta tiedotetaan kolme kertaa vuodessa: huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa. Seuraava hoitotakuutiedote julkaistaan huhtikuussa 2019.

Kuopion kaupungin hoitotakuutiedotteet verkossa: www.kuopio.fi/hoitotakuutiedote.

Hoitotakuurajat Hoitotakuurajat


Hoitotakuu takaa asiakkaalle välittömän yhteyden terveysasemaan arkisin aseman aukioloaikana, käytännössä mahdollisuuden puhelinpalveluun ja -neuvontaan.

Hoito toteutetaan kiireellisyysarvioon perustuen joko heti tai kiireettömissä tapauksissa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arviosta.

Sairaalassa hoidon tarve arvioidaan kolmessa viikossa. Jos lääkäri toteaa potilaan tarvitsevan hoitoa sairaalassa, alkaa hoito kuuden kuukauden kuluessa.

Hammashoidossa ja muussa suun terveydenhoidossa asiakas saa puhelinyhteyden terveyskeskukseen välittömästi. Hoito järjestyy kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kuudessa kuukaudessa.