Hoitotakuutiedote

Hoitotakuu toteutuu Kuopion kaupungin terveyspalveluissa lukuun ottamatta suun terveydenhuoltoa, lasten puheterapiaa, lasten ja nuorten mielenterveysyksikköä sekä Harjulan sisätautipoliklinikkaa.

Hoitotakuu toteutuu vastaanottopalveluissa. Vastaanottopalvelujen ajanvarausvastaanoton hoidonarviosta kiireetön hoito toteutuu keskimäärin kolmen viikon kuluessa. Myös hoidontarpeen arviointi toteutuu vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa lain mukaisesti kolmen vuorokauden sisällä.

Vastaanottopalvelujen kiireellinen hoito annetaan heti tiimeissä tai päivystyksessä. Suun terveydenhuollossa kiireellinen hoito toteutuu samana päivänä, ja odotusaika jonosta tarkastukseen kestää yli kuusi kuukautta. Yli kuusi kuukautta jonottaneita on noin 1 400. Koronatilanteella on ollut vaikutusta jonon kasvuun ja hoitotakuun ylittymiseen. Välitöntä avovastaanoton ja suun terveydenhuollon yhteydensaantia varmistetaan OSCC-puhelinpalvelujärjestelmällä.

Aikuisten fysio- ja toimintaterapiassa sekä apuvälinepalveluissa hoitotakuu toteutuu. Aikuisten fysio- ja toimintaterapiassa hoitoaika on tarjottu terapiaan kykeneville ja halukkaille pääsääntöisesti kuukauden sisällä.

Myös lasten fysioterapiassa hoitotakuu toteutuu. Toimintaterapia-arvioon pääsy ylittyy tällä hetkellä muutamalla päivällä kolmesta kuukaudesta. Toimintaterapia-arvioinnin jälkeen terapiajaksolle pääsee 4-5 kuukauden sisällä. Puheterapiassa kolmen kuukauden hoitotakuu ei toteudu tutkimuksen ja terapian osalta. Keskimääräinen odotusaika puheterapeutin tutkimuksiin on noin neljä kuukautta ja tutkimuksen jälkeiselle terapiajaksolle noin neljä kuukautta. 

Aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu on toteutunut. Lasten mielenterveysyksikössä kolmen kuukauden hoitotakuuaika on vuoden alusta alkaen ylittynyt yhdeksän lapsen kohdalla ja nuorten mielenterveysyksikössä 107 nuoren kohdalla.

Harjulan poliklinikan ajanvarausvastaanottoja on jouduttu siirtämään korona-pandemian rajoitteisiin liittyen myöhempään ajankohtaan. Kolmen kuukauden hoitotakuu ylittyy yksittäisillä potilailla.

Hoitotakuusta tiedotetaan neljän kuukauden välein

Hoitotakuun toteutumisesta tiedotetaan kolme kertaa vuodessa: huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa. Seuraava hoitotakuutiedote julkaistaan joulukuussa 2021. 

Kuopion kaupungin terveyspalvelujen viimeisin hoitotakuutiedote verkossa: www.kuopio.fi/hoitotakuutiedote.

 

Julkaistu 19.8.2021

Hoitotakuurajat Hoitotakuurajat


Hoitotakuu takaa asiakkaalle välittömän yhteyden terveysasemaan arkisin aseman aukioloaikana, käytännössä mahdollisuuden puhelinpalveluun ja -neuvontaan.

Hoito toteutetaan kiireellisyysarvioon perustuen joko heti tai kiireettömissä tapauksissa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arviosta.

Sairaalassa hoidon tarve arvioidaan kolmessa viikossa. Jos lääkäri toteaa potilaan tarvitsevan hoitoa sairaalassa, alkaa hoito kuuden kuukauden kuluessa.

Hammashoidossa ja muussa suun terveydenhoidossa asiakas saa puhelinyhteyden terveyskeskukseen välittömästi. Hoito järjestyy kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kuudessa kuukaudessa.