Joulukuu 2017: Hoitotakuu toteutuu pääosin Kuopion kaupungin terveyspalveluissa

 

Hoitotakuu toteutuu Kuopion kaupungin terveyspalveluissa, lukuun ottamatta nuorten mielenterveysyksikköä ja Harjulan sisätautien poliklinikkaa. Vastaanottopalvelujen ajanvarausvastaanoton hoidonarviosta kiireetön hoito toteutuu keskimäärin kahden viikon sisällä. Hoidontarpeen arviointi toteutuu vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa lain mukaisesti kolmen vuorokauden sisällä.

Vastaanottopalvelujen kiireellinen hoito annetaan heti tiimeissä, Kuopion akuutissa ilta- ja viikonloppuvastaanotossa tai päivystyksessä. Suun terveydenhuollossa kiireellinen hoito toteutuu samana päivänä ja odotusaika jonosta tarkastukseen kestää noin viisi kuukautta. Yli kuusi kuukautta jonottaneita ei ole. Välitöntä avovastaanoton ja suun terveydenhuollon yhteydensaantia varmistetaan OSCC-puhelinpalvelujärjestelmällä.

Fysio-, toiminta- ja puheterapiapalveluissa sekä apuvälinepalveluissa hoitotakuu toteutuu. Aikuisten fysio- ja toimintaterapiassa hoitoaika on tarjottu terapiaan kykeneville pääsääntöisesti kuukauden sisällä. Lasten ja nuorten toimintaterapiassa odotusaika arvion jälkeen terapiaan on tällä hetkellä 3-4 kuukautta. Puheterapiassa odotusaika terapiaan on arvion jälkeen tällä hetkellä noin kuusi kuukautta.

Hoitotakuu toteutuu myös sairaalapalveluissa, lukuun ottamatta Harjulan sisätautien poliklinikkaa, jossa kolmen kuukauden hoitotakuu ylittyy noin 14 %.

Aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu toteutuu myös. Hoitoon pääsy toteutuu arvioidun kiireellisyyden perusteella. Keskimääräinen odotusaika on ollut noin kolme viikkoa. Nuorten mielenterveysyksiköissä hoitotakuu on muutamissa tapauksissa ylittynyt syksyn aikana parista päivästä kuukauteen.

Hoitotakuusta tiedotetaan neljän kuukauden välein

Hoitotakuun toteutumisesta tiedotetaan kolme kertaa vuodessa: huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa. Seuraava hoitotakuutiedote julkaistaan huhtikuussa 2018.

Kuopion kaupungin hoitotakuutiedotteet verkossa: www.kuopio.fi/hoitotakuutiedote.

Hoitotakuurajat Hoitotakuurajat


Hoitotakuu takaa asiakkaalle välittömän yhteyden terveysasemaan arkisin aseman aukioloaikana, käytännössä mahdollisuuden puhelinpalveluun ja -neuvontaan.

Hoito toteutetaan kiireellisyysarvioon perustuen joko heti tai kiireettömissä tapauksissa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arviosta.

Sairaalassa hoidon tarve arvioidaan kolmessa viikossa. Jos lääkäri toteaa potilaan tarvitsevan hoitoa sairaalassa, alkaa hoito kuuden kuukauden kuluessa.

Hammashoidossa ja muussa suun terveydenhoidossa asiakas saa puhelinyhteyden terveyskeskukseen välittömästi. Hoito järjestyy kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kuudessa kuukaudessa.