Hulevedet

Vuoden 2018 hulevesilaskut lähtevät kiinteistöille helmi-toukokuussa 2019
 

Kuopiossa pääsääntöisesti kaikilta asemakaava-alueen rakennetuilta kiinteistöiltä laskutetaan 1.1.2018 alkaen vuotuista hulevesimaksua. Maksuvelvolliset kiinteistöt saavat vuoden 2018 hulevesilaskun helmi-toukokuun 2019 aikana. Laskun saavia kiinteistöjä on noin 11 000.

Hulevesimaksu ja virheellisyys hulevesimaksussa
 

Hulevesimaksu peritään siltä kiinteistön omistajalta tai haltijalta, jonka omistuksessa tai hallinnassa kiinteistö on ollut laskutusaineiston poiminta kohtana. Vuoden 2018 hulevesilaskutusaineiston poimintahetki lainhuutorekisteristä on 1.2.2019 ja Kuopion kaupungin tonttivuokrarekistereistä 13.2.2019. 

Mikäli kiinteistön hulevesimaksussa on laskun saajan mielestä virheellisyyksiä, hulevesimaksusta voi halutessaan tehdä kirjallisen muistutuksen laskusta. Lomake löytyy hulevesimaksun muistutuksen tekemiseen (oikea palsta). Muistutus on tehtävä 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta osoitteella Kuopion kaupunkiympäristön palvelualue, kunnallistekninen suunnittelu/hulevesi, PL 1097, 70111 KUOPIO tai sähköpostitse hulevesi(at)kuopio.fi.

Hulevesimaksu on julkisoikeudellinen maksu, joka on suoraan ulosottokelpoinen ilman tuomioistuimen ratkaisua (tai viranhaltijapäätöstä). Lasku on maksettava, ellei maksusta tehdä muistutusta. Mikäli maksu muuttuu muistutuksen johdosta, maksuvelvolliselle lähetetään uusi, korjattu lasku.

Hulevesimaksun kohdentaminen

Lasku kohdistetaan kiinteistön omistajalle tai haltijalle, mikäli kiinteistö on kaupungin tontinvuokrajärjestelmässä. Muiden tahojen vuokrauksista kaupungilla ei ole käytettävissä kattavia tietoja. Mikäli omistajia on useampia, lasku kohdistuu vain yhdelle osapuolelle. Jos kyseessä on kiinteistön tai vuokra-alueen haltija, niin hulevesimaksu kohdistuu tontinvuokrajärjestelmässä olevalle laskunvastaanottaja osapuolelle. Jos kyseessä on kiinteistön omistaja, niin maksu kohdistuu yhdelle osapuolelle seuraavassa järjestyksessä:

 1.  jos osapuoli asuu hallintayksikön mukaisessa osoitteessa
 2.  osapuolella on suurin omistusosuus
 3.  osapuolen osoite on tiedossa
 4.  osapuolen osoite ei ole ulkomaalainen
 5.  osapuolen sukunimi aakkosjärjestyksessä
 6.  osapuolen etunimi aakkosjärjestyksessä.
   

Mitä hulevesi on ja miksi siitä pitää maksaa?

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta ja muista vastaavista paikoista pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös salaojavesiksi kutsutut rakennusten perustusten kuivatusvedet ovat hulevettä.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvalla hulevesimaksulla katetaan hulevesijärjestelmän rakentamisesta ja ylläpidosta kunnalle syntyviä kustannuksia. Hulevesimaksun käyttöön ottamisesta Kuopion kaupungin asemakaavoitetulla alueella päätettiin Kuopion kaupunginvaltuustossa 23.10.2017. Hulevesimaksun määräytymisen perusteista ja hulevesijärjestelmän vaikutusalueista on päättänyt Kuopion kaupunkirakennelautakunta 12.12.2018.

Kunnan hulevesijärjestelmästä hyötyvät myös yksittäiset kiinteistöt riippumatta siitä, johdetaanko kiinteistön hulevedet kiinteistön hulevesijärjestelmästä kunnan hulevesijärjestelmään vai ei. Vuotuisessa hulevesimaksussaan kiinteistö maksaa siitä, miten hulevesiä johdetaan kiinteistöltä yleisille alueille. Hulevesimaksulla kiinteistö osallistuu lisäksi yleisten alueiden, kuten katujen ja puistojen, hulevesien hallinnasta kunnalle aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Kiinteistöllä tarkoitetaan tilaa, tonttia tai vuokrasopimuksella osoitettua oikeutta kiinteistöön tai sen osaa eli vuokra-aluetta. Kiinteistön hulevesimaksuun vaikuttaa rakennusten painotettu käyttötarkoitus. Maksuluokissa 1-3 (omakoti- tai vapaa-ajan rakennukset, rivitalot ja kerrostalot) hulevesimaksuun ei vaikuta kiinteistön pinta-ala. Maksuluokassa 4 (liike-, toimisto- tai teollisuusrakennukset, ym.) kiinteistön asemakaavoitettu pinta-ala vaikuttaa hulevesimaksun suuruuteen. Taksaan on sisällytetty vähennysperusteita, joiden ehtojen täyttyessä kiinteistön hulevesimaksua voidaan alentaa taksan mukaisesti. Hulevesimaksua ei alenneta automaattisesti, vaan kiinteistön on haettava vähennystä laskussa määritellyltä viranomaiselta. Lisäksi taksaan on sisällytetty korotusperusteita, jos kiinteistön hulevesistä aiheutuu haittaa. Hulevesien aiheuttama haitta todetaan kiinteistöllä tehtävässä katselmuksessa.

Hulevesimaksu

Kuopion kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 23.10.2017 § 39

 • Kuopion kaupunki vastaa 1.1.2018 lukien asemakaava-alueilla hulevesien hallinnasta hulevesiviemärit mukaan lukien.
 • Kaupunki ottaa hulevesijärjestelmän vaikutusalueella käyttöön kiinteistön painotettuun käyttötarkoitukseen ja pinta-alaan perustuvan julkisoikeudellisen hulevesimaksun 1.1.2018 lukien.
 • Hulevesijärjestelmän vaikutusalueena ovat asemakaavoitetut alueet Kuopiossa.
 • Kaupunkirakennelautakunta päättää maksun suuruudesta.

Kunnan hulevesijärjestelmä rahoitetaan kunnan hulevesimaksun maksutuloilla.

Hulevesimaksua peritään vain rakennetuilta kiinteistöiltä. Kiinteistöllä tarkoitetaan tiloja, tontteja ja määräaloja.

Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 30.10.2019 § 211 hulevesimaksun määräytymisperusteista ja hulevesijärjestelmän vaikutusalueista. Kiinteistön hulevesimaksuun vaikuttaa rakennusten painotettu käyttötarkoitus. Samalla kiinteistöllä voi sijaita eri käyttötarkoituksessa olevia rakennuksia. Kiinteistön painotettu käyttötarkoitus määräytyy sen perusteella, minkä käyttötarkoitusluokan mukaisten rakennusten kerrosalojen suhde kaikkien rakennusten kerrosalaan on suurin.

Käyttötarkoitusluokkia on käytössä neljä: omakoti- ja vapaa-ajan rakennukset, rivitalot, kerrostalot sekä liike-, toimisto- tai teollisuusrakennukset, ym. Jos kiinteistön kerrosalasta suurin osa on asuinrakennuksia, tarkennetaan käyttötarkoitusluokkaa seuraavassa järjestyksessä:

 • käyttötarkoitukseksi määritetään asuinkerrostalo, jos kiinteistöllä sijaitsee yksikin asuinkerrostalo
 • käyttötarkoitukseksi määritetään rivitalo, jos kiinteistöllä ei sijaitse asuinkerrostaloja, mutta sijaitsee yksikin rivitalo
 • käyttötarkoitukseksi määritetään omakoti- tai paritalo tai vapaa-ajan asunto, jos kiinteistöllä ei sijaitse asuinkerrostaloja eikä rivitaloja, mutta sijaitsee yksikin omakoti-, tai paritalo tai vapaa-ajan asunto.

Maksuluokissa 1-3 (omakoti- tai vapaa-ajan rakennukset, rivitalot ja kerrostalot) hulevesimaksuun ei vaikuta kiinteistön pinta-ala. Maksuluokassa 4 (liike-, toimisto- tai teollisuusrakennukset, ym.) kiinteistön asemakaavoitettu pinta-ala vaikuttaa hulevesimaksun suuruuteen. Taksaan on sisällytetty vähennysperusteita, joiden ehtojen täyttyessä kiinteistön hulevesimaksua voidaan alentaa taksan mukaisesti. Hulevesimaksua ei alenneta automaattisesti, vaan kiinteistön on haettava vähennystä laskussa määritellyltä viranomaiselta. Lisäksi taksaan on sisällytetty korotusperusteita, jos kiinteistön hulevesistä aiheutuu haittaa. Hulevesien aiheuttama haitta todetaan kiinteistöllä tehtävässä katselmuksessa.

Kiinteistöjen ei tarvitse tehdä hulevesien johtamiseen mitään muutoksia nykytilanteeseen verrattuna. Jatkossa kiinteistöt maksavat vain vuosittaisen hulevesimaksun.

Kuopion Vesi alensi jäteveden käyttömaksua 1.1.2018 alkaen. Osaltaan käyttömaksun alentamiseen vaikutti hulevesivastuun siirtyminen kaupungille.

Vuoden 2018 hulevesimaksulaskut lähtevät kiinteistöille helmi-toukokuussa 2019.

 

Yhteystietoja Yhteystietoja

 • Huleveden puhelinpalvelu avoinna tiistaisin, keskiviikkoisin, ja torstaisin
  kello 9.00-11.00
  044 718 5199
 • Muina aikoina voitte asioida myös sähköpostitse: hulevesi(at)kuopio.fi

Lisää aiheesta Lisää aiheesta

Lomakkeet Lomakkeet


Linkkejä muualle