Hyvän mielen reseptit

Yksinäisyys lamaannuttaa

Yksinäisyys on tunne ulkopuolisuudesta. Yksinäisyyden kokemus voi syntyä sosiaalisten verkostojen puutteesta, mutta sitä voi kokea myös ihmisjoukon ympäröimänä. Yksinäisyys on eri asia kuin yksin oleminen. 
 

Yksinäisyys voi koskettaa ketä tahansa. Yksinäisyyden kokeminen onkin Kuopiossa viime vuosina lisääntynyt lähes kaikissa ikäryhmissä.  Sitä voidaan kokea erilaisissa elämäntilanteissa tai sattumien seurauksena, kuten esimerkiksi muutossa toiselle paikkakunnalle, erotessa kumppanista tai eläköityessä. 

Yksinäisyys vaikuttaa haitallisesti hyvinvointiin, terveyteen ja elämänlaatuun. Se voi altistaa muille mielenterveyden ongelmille. Yksinäisyyden tunne on yksilöllinen kokemus. Osa ihmisistä ei kaipaa ketään yksin ollessaan, toisille sosiaaliset suhteet ovat tärkeämpiä.

Kysy mitä kuuluu, kuuntele, ole läsnä

Yksinäinen ihminen saattaa kokea niin voimakasta ja pitkäaikaista ulkopuolisuutta, että toisten ihmisten kohtaaminen voi tuntua haasteelliselta. Yksinäisyyteen puuttuminen on jokaisen meidän tehtävä.

Kohtaamme ihmisiä ympärillämme jatkuvasti. Kuinka kohtelemme muita ihmisiä arjessamme? Pysähdymmekö miettimään, miten voisimme kohdata muita ihmisiä enemmän toisiamme huomioiden?

Pienikin teko saattaa olla merkityksellinen toiselle ihmiselle. Jokainen meistä haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi sekä kokea joukkoon kuulumisen tunnetta. Haluaisimmekin haastaa jokaisen kuopiolaisen hymyilemään, katsomaan silmiin tai sanomaan toiselle ihmiselle pienenkin ystävällisen sanan tai kehun.

Mielen hyvinvointi

Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. Mielen hyvinvointi ei ole aina sama ja vakio, vaan on normaalia että ihmisen mielentila vaihtelee eivätkä kaikki hetket ole onnellisia, energisiä eivätkä aikaansaavia. Elämään kuuluvat myös suru, pettymykset turhautuminen ja alakuloisuus. Alakuloisuuden tunne on osa terveen ihmisen normaalia tunteiden kirjoa. 

Joskus alakuloisuus pitkittyessään voi muuttua masennukseksi. Pitkään jatkunut ja suureksi osaksi ulkoisista olosuhteista riippumaton alakuloisuus on keskeinen masennuksen oire. Masennus on hyvin tavallinen mielen häiriötila, sillä masennukseen sairastuu noin 20 % ihmisistä jossain vaiheessa elämäänsä. Masennus voi puhjeta missä iässä tai elämänvaiheessa tahansa. Sen varhainen toteaminen ja hoidon aloittaminen on tärkeää, jotta masennus ei pitkity. 

Mielen hyvinvointia voi vahvistaa!

Harjoittelemalla voi vahvistaa itseään ja mielenterveyttä. Arjen valinnoilla on myös suuri vaikutus mielenterveyteemme. Elintavoilla on merkitystä paitsi fyysiseen, myös psyykkiseen hyvinvointiimme. Terveellisten elintapojen mukana tuleva hyvinvointi tukee stressin hallintaa haastavissa elämäntilanteissa. 

Vaikkei sairastaisikaan mielenterveyden häiriötä, säännöllinen ruokavalio, liikunta ja savuttomuus auttavat väsymykseen ja alentuneeseen mielialaan, joista monet meistä ainakin joskus kärsivät.

Elämän ei pitäisi kuitenkaan olla pelkkää elämäntapojen tiukkaa vahtimista. Iloa ja nautintoa voi saada esimerkiksi sosiaalisesta kanssakäymisestä, liikkumisesta ja kulttuurista. Herkkujen syömisessä ja juomisessa oleellista on kohtuullisuus. 

Mielenterveyttä suojaavat tekijät:
 • Arjen valinnat, kuten säännöllinen ateriarytmi ja monipuoliset ateriat, arjen fyysinen aktiivisuus sekä riittävä lepo ja palautuminen
 • Sosiaalinen kanssakäyminen ja toimivat ihmissuhteet
 • Mielekäs tekeminen ja kokeminen (esim. kulttuuriin tai liikuntaan liittyvät harrastukset ja vapaaehtoistoiminta)
 • Riittävän hyvä itsetunto
 • Hyväksytyksi tulemisen tunne
 • Ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaidot
 • Koulutusmahdollisuudet
 • Työ tai muu toimeentulo 
 • Kuulluksi ja kohdatuksi tuleminen
 • Vaikutusmahdollisuudet
 • Turvallisuuden tunne
 • Yhteiskunnan auttamisjärjestelmät

Vaikkei sairastaisikaan mielenterveyden häiriötä, säännöllinen ruokavalio, liikunta ja savuttomuus auttavat väsymykseen ja alentuneeseen mielialaan, joista monet meistä ainakin joskus kärsivät.

Elämän ei pitäisi kuitenkaan olla pelkkää elämäntapojen tiukkaa vahtimista. Iloa ja nautintoa voi saada esimerkiksi sosiaalisesta kanssakäymisestä, liikkumisesta ja kulttuurista. Herkkujen syömisessä ja juomisessa oleellista on kohtuullisuus. 

Ajankohtaista Ajankohtaista

Matkuksen Mielitila on kauppakeskukseen perustettu tila, johon kaikki ovat tervetulleita. Tilassa järjestetään yhteistä ohjelmaa eri yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Tarkoituksena on kokoontua viettämään yhteistä aikaa rennosti oleillen ja puuhastellen. Matkuksen Mielitila sijaitsee kauppakeskuksen toisessa kerroksessa IKEA-päädyssä entisessä. 

Linkkejä Linkkejä

Järjestöjen tukea nuorille Kuopiossa Järjestöjen tukea nuorille Kuopiossa