Hyvinvointiryhmä


Kuopion kaupungin hyvinvointiryhmän toiminnan tavoitteena on edistää kuopiolaisten hyvinvointia kehittämällä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintaa ja toiminnan arviointia.

Hyvinvointiryhmä tuottaa tietoa kuopiolaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä laatii tavoitteet ja suunnitelman hyvinvoinnin edistämiseksi osana hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. Laaja hyvinvointikertomus laaditaan valtuustokausittain ja sitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua. Hyvinvointiryhmä toimii lisäksi ohjausryhmänä seuraaville verkostoille ja toiminnoille:

- WHO:n Euroopan Healthy Cities- verkoston paikallinen ohjausryhmä
- Kansallisen Terve Kunta –verkoston paikallinen ohjausryhmä
- Kuopion turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä
- Kuopion mielenterveys- ja päihdesuunnitelman ohjausryhmä
- Kuopion lapsi- ja perhepalveluiden ohjausryhmä

Hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomus

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa kuntia valmistelemaan laajan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa ja raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä.

Hyvinvointikertomus toimii ennen kaikkea johtamisen työvälineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä strategiatyön suunnittelun ja toimeenpanon perustana.

Tutustu Kuopion hyvinvointikertomuksiin.