Hyvinvointiryhmä


Kuopion kaupungin hyvinvointiryhmän tehtävänä on parantaa Kuopion alueen asukkaiden hyvinvointia kehittämällä ja arvioimalla hyvinvoinnin strategioita ja toimintamuotoja.

Hyvinvointiryhmä tuottaa ja välittää tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuuksista, keinoista ja työtavoista sekä tuottaa Kuopion vuosittaisen ja valtuustokausittaisen sähköisen hyvinvointikertomuksen. Ryhmä toimii lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman työryhmänä täydennettynä eri toimijoilla. Lisäksi hyvinvointiryhmä toimii ohjausryhmänä seuraavissa verkostoissa/työryhmissä/ohjelmissa:

- maailman terveysjärjestön WHO:n Euroopan Healthy Cities- verkoston Kuopion paikallisena ohjausryhmä,
- kansallisen Terve Kunta –verkoston paikallisena ohjausryhmänä,
- omahoito- ja digitaaliset arvopalvelut (ODA) Kuopion osaprojektin ohjausryhmänä,
- Kuopion turvallisuussuunnittelun ohjausryhmänä ja
- Kuopion mielenterveys- ja päihdesuunnitelman ohjausryhmänä
- Kuopion lapsi- ja perhepalveluiden muutosryhmän (LAPE) ohjausryhmä

Yhteystiedot

Hyvinvointiryhmän sihteeri
Säde Rytkönen
Hyvinvointikoordinaattori
Kuopion kaupunki
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
puh. 0447 182 462
sade.rytkonen(a)kuopio.fi

 

 

Hyvinvointiryhmän kokoukset Hyvinvointiryhmän kokoukset

Vuonna 2018

22.1.2018
26.2.2018
26.3.2018
23.4.2018
21.5.2018
18.6.2018

Hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus

Kuopiossa arvioidaan vuosittain kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa hyvinvointiryhmässä yhdessä eri hallinnonalojen asiantuntijoiden kanssa Kuntaliiton sähköisessä hyvinvointikertomuksessa. Hyvinvointikertomus löytyy tietoa osoitteesta: https://www.kuopio.fi/hyvinvointi