Vanhusten palveluohjaus


Ikäihmisten kotihoidon, tukipalveluiden, asumispalveluiden ja omaishoidontuen palvelutarve arvioidaan alustavasti puhelinohjauksessa. Tarvittaessa tehdään kotikäynti asiakkaan luo tai sairaalahoidossa oleville järjestetään hoitoneuvottelu. Palveluohjaajat tekevät asiakkaalle myös palvelu- ja hoitosuunnitelmiin perustuvat palvelupäätökset. Päätökset perustuvat yhdessä asiakkaan kanssa tehtyihin hoito- ja palvelusuunnitelmiin.

Tukipalveluna järjestetyn ateriapalvelun aloittamisen perusteena voi olla asiakkaan ravitsemustilan heikkeneminen, aterian valmistamisen vaikeudet tai asiakas ei kykene järjestämään ruokailuaan muulla tavoin, kuten käymään syömässä palvelukeskuksissa tai lounasravintoloissa. Ateriapalvelua voidaan myöntää tilapäisesti sairaalahoidosta kotiutumisen yhteydessä vähintään 2 viikon ajaksi.

Turvapalvelujen myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeen ja toimintakyvyn kokonaisvaltaiseen arviointiin. Turvapalvelun piirissä voi olla myös henkilö, joka ei ole kaupungin kotihoidon asiakas säännöllisesti. Uusien asiakkaiden kohdalla palveluntarpeenarvioinnin ja tilauksen tekee vanhusten palveluohjaaja ja jo palvelujen piirissä olevien asiakkaiden kohdalla kotihoidon tai asumispalveluyksikön henkilöstö.

Näistä palveluista peritään perusturvan ja terveyslautakunnan vuosittain vahvistamat asiakasmaksut.

Lisätietoa ikäihmisten palveluista: