Vanhusten palveluohjaus


Ikäihmisten kotihoidon, tukipalveluiden, asumispalveluiden ja omaishoidontuen palvelutarve arvioidaan alustavasti puhelinohjauksessa. Tarvittaessa tehdään kotikäynti asiakkaan luo tai sairaalahoidossa oleville järjestetään hoitoneuvottelu. Palveluohjaajat tekevät asiakkaalle myös palvelu- ja hoitosuunnitelmiin perustuvat palvelupäätökset. Päätökset perustuvat yhdessä asiakkaan kanssa tehtyihin hoito- ja palvelusuunnitelmiin.

Tukipalveluna järjestetyn ateriapalvelun aloittamisen perusteena voi olla asiakkaan ravitsemustilan heikkeneminen, aterian valmistamisen vaikeudet tai asiakas ei kykene järjestämään ruokailuaan muulla tavoin, kuten käymään syömässä palvelukeskuksissa tai lounasravintoloissa. Ateriapalvelua voidaan myöntää tilapäisesti sairaalahoidosta kotiutumisen yhteydessä vähintään 2 viikon ajaksi.

Turvapalvelujen myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeen ja toimintakyvyn kokonaisvaltaiseen arviointiin. Turvapalvelua haetaan täyttämällä Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy:n turvapuhelinpalvelun tilaussopimus- ja terveystietolomake sekä kaupungin kotihoidon tuloselvityslomake.

Turvapalvelun piirissä voi olla myös henkilö, joka ei ole kaupungin kotihoidon asiakas säännöllisesti. Tukipalveluna ilman säännöllistä kotihoitoa turvapalveluiden myöntämisen perusteena on palvelutarpeen arvioinnin lisäksi asiakkaan taloudellinen tilanne. Tulorajat määritellään vuosittain myöntämisperusteiden vahvistamisen yhteydessä.

Näistä palveluista peritään perusturvan ja terveyslautakunnan vuosittain vahvistamat asiakasmaksut.

Lisätietoa ikäihmisten palveluista:

Yhteystiedot Yhteystiedot

Vanhusten palveluohjaus
puhelinpalvelu
arkisin klo 8–11 tai 12:30-13:30
017 183 245
vanhustenpalveluohjaus(at)kuopio.fi