Ilmasto ja energia


Kuopion kaupunki on toiminut pitkään ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Kuopion kaupunki laati ensimmäisen ilmastostrategiansa vuonna 2003. Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi nykyisen ilmastopoliittisen ohjelman vuosille 2020–2030 loppuvuodesta 2020.

Alasivuilta löydät tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja hillitsemisestä sekä  kasvihuonepääsyjen hillitsemisestä.

Kuopion kaupungin päästövähennystavoitteet

Kuopion tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Vähennettävä päästömäärä on 542 kt CO2-ekv. ilman teollisuutta ja jos teollisuus otetaan lukuun, vähennettävä päästömäärä on 663 kt CO2-ekv. Jo aikaisemmin tehtyjen päätösten vaikutukset huomioon ottaen Kuopion ilmastopoliittisessa ohjelmassa on arvioitu kaupungin osuudeksi 173 kt CO2-ekv.

Lisäksi tavoitteena on, että kulutusperäisen hiilijalanjälki saadaan puolitettua vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Lisätietoa päästöjen kehityksestä sivulla kasvihuonekaasupäästöt. Sektorikohtaiset ilmastotavoitteet löytyvät Kuopion kaupungin ilmastopoliittisesta ohjelmasta.

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
Suokatu 42
PL 1097, 70111 Kuopio
017 182 111 (vaihde)

ymparistonsuojelu(at)kuopio.fi