Ilmasto ja energia


Kuopion kaupunki on toiminut pitkään ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Kuopion kaupunki laati ensimmäisen ilmastostrategiansa vuonna 2003. Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden ilmastopoliittisen ohjelman vuosille 2009–2020 vuonna 2009.

Energiatehokkuutta on Kuopiossa edistetty mm. pitkälle viedyn kiinteistöjen kulutusseuran avulla, siirtymällä uusiutuvan energian käyttöön ja siirtymällä led-valaistukseen sisä- ja ulkovalaistuskohteissa.

Alasivuilta löydät tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja hillitsemisestä ja  kasvihuonepääsyjen hillitsemisestä sekä energiatehokkuuden edistämisestä Kuopiossa.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
Suokatu 42
PL 1097, 70111 Kuopio
017 182 111 (vaihde)

ymparistonsuojelu(at)kuopio.fi