Isyyden vahvistaminen


Isyyden toteamista, vahvistamista sekä isyyden kumoamisesta säädetään isyyslaissa (11/2015). Isyys voidaan todeta isyysolettaman perusteella silloin, kun äiti on lapsen syntyessä avioliitossa. Tällöin isäksi todetaan isyysolettaman perusteella aviomies ja vanhemmille tulee yhteishuoltajuus lapseen automaattisesti.

Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, on isyys aina vahvistettava erikseen joko tunnustamalla tai tuomioistuimen päätöksellä. Isyys on vahvistettava erikseen, vaikka vanhemmat olisivatkin lapsen syntyessä avoliitossa tai solmivat avioliiton lapsen syntymän jälkeen. Isyys vahvistetaan maistraatissa, minkä jälkeen isän tiedot rekisteröidään  väestötietojärjestelmässä.

Isyyden vahvistamiseen liittyy erilaisia oikeusvaikutuksia. Vahvistamisen jälkeen lapsen ja isän välille syntyy oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde; lapsesta tulee isän rintaperillinen ja hänelle voidaan antaa isän sukunimi. Lapselle on myös oikeus saada elatusta isältään sekä oikeus pitää yhteyttä ja tavata isää. Lapsen syntyessä avioliiton ulkopuolella, on lapsen huoltaja ainoastaan äiti. Kun isyys on vahvistettu, vanhemmat voivat sopia, että lapsen huolto uskotaan molemmille yhteisesti.

Ennakollinen isyyden tunnustaminen


Lapsen syntyessä avioliiton ulkopuolella, on isyyden tunnustaminen mahdollista jo raskausaikana neuvolassa. Tämä on mahdollista, silloin kun isyys on selvä, esimerkiksi kun vanhemmat asuvat avoliitossa. Samalla vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta. Jos isyys on tunnustettu ennakollisesti, ei lastenvalvojan luona tarvitse enää erikseen käydä. Isyyden ennakollinen tunnustaminen on mahdollista peruuttaa 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä, tekemällä kirjallinen ilmoitus lastenvalvojalle. Kun 30 päivän odotusaika on kulunut, lähetetään tunnustamisasiakirjat maistraattiin, jossa isyys vahvistetaan ja isän tiedot rekisteröidään väestötietojärjestelmään.

Isyyden selvittäminen lapsen syntymän jälkeen


Isyyden voi  selvittää ja tunnustaa lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen, jos tilanne on epäselvä tai vanhemmat muutoin haluavat. Jos isyyttä ei ole tunnustettu ennakollisesti , lähettää lastenvalvoja lapsen syntymisen jälkeen kutsun äidille isyyden selvittämiseen. Mikäli äiti ja mies haluavat, että isyys tunnustetaan, on tämä aika tarkoitettu yhteiseksi.

Kun isyys halutaan tunnustaa lastenvalvojan luona, on mukaan käynnille otettava voimassa oleva henkilöllisyysasiakirja. Ennen tunnustamista äitiä kuullaan tunnustamisen johdosta ja käydään läpi tunnustamisen merkitys ja oikeusvaikutukset.Tapaamisella laaditut tunnustamisasiakirjat toimitetaan maistraattiin,joka lopulta vahvistaa isyyden.

Epäselvissä tilanteissa isyys on mahdollista varmistaa oikeusgeneettisillä tutkimuksilla, jotka tehdään lastenvalvojan vastaanotolla. Tutkimusta varten tutkittavat ottavat itse omat sivelynäytteensä posken sisäpinnasta lastenvalvojan ohjeistuksella ja valvonnassa. Näytteet lähetetään tutkittavaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja tutkimustulos tulee lastenvalvojalle.

Isyys voidaan myös selvittää tuomioistuimessa tilanteissa, joissa mies ei halua tunnustaa isyyttään tai, jos äiti ei halua selvittää asiaa.