Isyysasiat, adoptio ja ero perheessä


Isyys voidaan todeta isyysolettaman perusteella silloin, kun äiti on lapsen syntyessä avioliitossa. Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, on isyys vahvistettava erikseen.

Vanhempien erotessa tai asuessa erillään on suositeltavaa, että vanhemmat tekevät kirjallisen sopimuksen alaikäisen lapsensa huollosta, tapaamisesta ja elatuksesta.

Kuopion kaupunki järjestää perheen sisäiseen adoptioon liittyvän adoptioneuvonnan pääsääntöisesti perusturvan palvelualueen perheoikeudellisessa yksikössä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä Aiheeseen liittyviä linkkejä