Haja-asutuksen jätevedet

Haja-asutuksen jätevesiasiat kuntoon 31.10.2019 mennessä

Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät on kunnostettava 31.10.2019 mennessä. Kunnostusvelvoite koskee pohjavesialueilla ja alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä sijaitsevia kiinteistöjä, joita on noin 11 000 kpl. Järjestelmien on oltava ympäristölainsäädännön, jätevesiasetuksen ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaisia. Muilla alueilla jätevesijärjestelmät on kunnostettava viimeistään seuraavan suuremman remontin yhteydessä. Jätevesijärjestelmän kunnostukselle on aina haettava lupa kunnan rakennusvalvonnasta.

Jos kiinteistölläsi on jo säännösten mukainen jätevesijärjestelmä (rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen), kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä tai vakituisesti asutun kiinteistön omistajana olet syntynyt ennen 9.3.1943, sinun ei tarvitse välttämättä uudistaa jätevesijärjestelmääsi, mikäli jätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisvaaraa. Jos olet liittynyt viemäriverkkoon, jätevesiasiasi ovat kunnossa. Jätevedet eivät kuitenkaan koskaan saa pilata ympäristöä.

Miten jätevesijärjestelmän kunnostaminen aloitetaan?

Kunnostusprojekti kannattaa aloittaa tarkastamalla nykyisen jätevesijärjestelmän ominaisuudet ja kunto, ja selvittämällä voiko kiinteistön liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon tai voiko viemäröinnin tehdä yhdessä lähinaapurien kanssa. Apuna tässä kaikessa kannattaa käyttää pätevää suunnittelijaa, joka selvittää kuntakohtaiset jätevesien käsittelyvaatimukset. Jos jätevesijärjestelmä on uusittava, on pätevän jätevesisuunnittelijan apu välttämätöntä.

Suunnittelija suunnittelee kiinteistölle sopivan jätevesijärjestelmän kuunnellen myös kiinteistön omistajan mielipiteitä. Suunnittelija voi huolehtia myös luvan hankkimisesta jätevesijärjestelmälle kunnan rakennusvalvonnasta. Luvan saamisen jälkeen kiinteistön omistaja pyytää rakentamisesta tarjouksia ja valitsee sopivan rakennusurakoitsijan. Rakentamisen valvonta on tärkeää ja rakentaminen kannattaa dokumentoida esim. valokuvin. Suunnittelijan apua voi kysyä myös tähän työvaiheeseen. Lopuksi kiinteistön omistaja saa jätevesijärjestelmää koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet ja huolehtii järjestelmän hoidosta ohjeen mukaisesta.

Poikkeaminen

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista voi hakea poikkeamista. Poikkeamista ei voi saada, jos jätevesistä aiheutuva ympäristökuormitus on suuri. Poikkeamisharkinnassa otetaan huomioon kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella, kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä tai sosiaaliset suoritusesteet. Hakemuksen käsittely maksaa 300 euroa. Poikkeamisen voi saada enintään viideksi vuodeksi. Hakemusten käsittely aloitetaan siirtymäajan 31.10.2019 jälkeen.

Jätevedenpuhdistamot

Keskeisen kaupunkialueen jätevedet puhdistetaan Kuopion Veden Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolla. Lisäksi Kuopion Vedellä on Melalahdessa, Kurkimäessä, Vehmersalmella, Karttulassa, Nilsiässä ja Säyneisessä paikalliset jätevedenpuhdistamot. Maaningan ja Pajulahden alueen jätevedet käsitellään Siilinjärven puhdistamolla. Juankosken taajamassa sijaitsevalla Koillis-Savon ympäristöhuolto Oy jätevedenpuhdistamolla käsitellään Muuruveden ja Juankosken taajamien jätevedet. Kuopion Vesi ottaa vastaan ja käsittelee myös sako- ja umpikaivolietteitä Melalahden, Vehmersalmen, Karttulan, Nilsiän ja Lehtoniemen puhdistamoilla sekä Maaningalla. Lisäksi Juankosken Apajalahdessa on Koillis-Savon ympäristöhuolto Oy:n sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottopiste. Kuopiossa 14 vesiosuuskuntaa huolehtii omilla toiminta-alueillaan myös jäteveden johtamisesta puhdistamoille.

Lisätietoja Lisätietoja

Kuopio
Ympäristötarkastaja
Leena Karppinen
044 718 2146

Ympäristötarkastaja
Päivi Kauppinen
044 718 2576

Ympäristötarkastaja
Pirkko Nevalainen
044 748 2398

Suonenjoki
24.10.2019 alkaen yllä olevat henkilöt palvelevat Teitä Suonenjoen asioissa

Linkit Linkit

Lomakkeet Lomakkeet