Jätevedet

Haja-asutuksen jätevedet

Uudet kohteet


Haja-asutusalueille rakennettavien uusien kiinteistöjen on huolehdittava jätevesien käsittelystä rakentamalla kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä tai jos kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, kiinteistön tulee liittyä alueella toimivaan vesihuoltolaitokseen. Jätevesijärjestelmän rakentamiseen tarvitaan lupa rakennusvalvonnasta uudisrakentamisen luvan yhteydessä. Liittymisestä vesihuoltolaitoksen verkostoon tehdään sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa.

Vanhojen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien korjaaminen


Kun kiinteistöllä tehdään rakentamiseen verrattavia kunnostustöitä, on myös jätevesijärjestelmä kunnostettava. Kunnostusprojekti kannattaa aloittaa tarkastamalla nykyisen jätevesijärjestelmän ominaisuudet ja kunto, ja selvittämällä voiko kiinteistön liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Apuna tässä kaikessa kannattaa käyttää pätevää suunnittelijaa, joka selvittää kuntakohtaiset jätevesien käsittelyvaatimukset (pdf). Myös jätevesijärjestelmän kunnostaminen vaatii luvan rakennusvalvonnasta.

Poikkeaminen jätevesijärjestelmän rakentamisesta


Pohjavesialueilla ja alle 100 metrin etäisyydellä vesistöistä sijaitsevilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmien kunnostukselle on annettu ympäristönsuojelulaissa päivämäärä 31.10.2019. Mikäli talousjätevesien käsittely ei pohjavesi- tai ranta-alueilla täytä kuntakohtaisia jätevesien käsittelyvaatimuksia, voi käsittelyvaatimuksista hakea poikkeamista ympäristönsuojeluviranomaiselta. Poikkeamista ei voi saada, jos jätevesistä aiheutuva ympäristökuormitus on suuri.

Poikkeamisharkinnassa otetaan huomioon kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella, kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä tai sosiaaliset suoritusesteet. Hakemuksen käsittely maksaa 300 euroa. Poikkeamisen voi saada enintään viideksi vuodeksi.

Jätevedenpuhdistamot


Keskeisen kaupunkialueen jätevedet puhdistetaan Kuopion Veden Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolla. Lisäksi Kuopion Vedellä on Melalahdessa, Kurkimäessä, Vehmersalmella, Karttulassa, Nilsiässä ja Säyneisessä paikalliset jätevedenpuhdistamot. Maaningan ja Pajulahden alueen jätevedet käsitellään Siilinjärven puhdistamolla. Juankosken taajamassa sijaitsevalla Koillis-Savon ympäristöhuolto Oy jätevedenpuhdistamolla käsitellään Muuruveden ja Juankosken taajamien jätevedet. Kuopion Vesi ottaa vastaan ja käsittelee myös sako- ja umpikaivolietteitä Melalahden, Vehmersalmen, Karttulan, Nilsiän ja Lehtoniemen puhdistamoilla sekä Maaningalla. Lisäksi Juankosken Apajalahdessa on Koillis-Savon ympäristöhuolto Oy:n sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottopiste. Kuopiossa 14 vesiosuuskuntaa huolehtii omilla toiminta-alueillaan myös jäteveden johtamisesta puhdistamoille.