Jätevedet


Keskeisen kaupunkialueen jätevedet puhdistetaan Kuopion Veden Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolla. Lisäksi Kuopion Vedellä on Melalahdessa, Kurkimäessä, Vehmersalmella, Karttulassa ja Nilsiässä paikalliset jätevedenpuhdistamot. Maaningan ja Pajulahden alueen jätevedet käsitellään Siilinjärven puhdistamolla. Kuopion Vesi ottaa vastaan ja käsittelee myös sako- ja umpikaivolietteitä Melalahden, Vehmersalmen, Karttulan ja Lehtoniemen puhdistamoilla sekä Maaningalla. Kuopiossa 14 vesiosuuskuntaa huolehtii omilla toiminta-alueillaan myös jäteveden johtamisesta puhdistamoille.

Haja-asutuksen jätevedet


Jätevesistä annetut määräykset jätevesiasetuksessa ja ympäristönsuojelulaissa koskevat haja-asutuksen kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet vesihuoltolaitosten viemäriverkkoon. Jätevesiä koskevassa lainsäädännössä on määrätty jätevesille puhdistusvaatimukset, joita on tarkennettu kunnallisilla ympäristönsuojelumääräyksillä. Ympäristönsuojelumääräyksillä on annettu tiukempia vaatimuksia jätevesien käsittelystä mm. pohjavesialueilla, rannoilla ja erikseen määritetyillä herkillä alueilla.

Kiinteistön jätevesijärjestelmästä on tehtävä kirjallinen selvitys ja järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja se esitetään tarvittaessa valvontaviranomaiselle. Ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen jätevesijärjestelmä on kunnostettava asetuksen mukaiseen kuntoon 15.3.2018 mennessä. Vanhan jätevesijärjestelmän uusiminen edellyttää rakennusvalvonnan myöntämää toimenpidelupaa. Uusilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmän on täytettävä asetuksen vaatimukset heti. Jätevesijärjestelmä on uusittava asetuksen mukaiseksi myös, jos kiinteistöllä tehdään rakennus- tai toimenpidelupaa edellyttäviä korjaus- ja muutostöitä.

Jos kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, se on vesihuoltolain perusteella liitettävä vesijohto- ja viemäriverkkoon. Ympäristö- ja rakennuslautakunta voi myöntää vapautuksen vesihuoltolain perusteella verkostoon liittämisvelvollisuudesta.

Lisätietoja Lisätietoja

Ympäristötarkastaja
Leena Karppinen
044 718 2146

Ympäristötarkastaja
Päivi Kauppinen
044 718 2576

Ympäristötarkastaja
Pirkko Nevalainen
044 748 2398

Suonenjoki
Ympäristötarkastaja
Riitta Lappalainen
040 542 0240

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu
017 185 174