Kuopion kärkihankkeet / kaupunkikehitysalustat

1. Savilahti (2015-2030)


Kuopion Savilahteen rakentuu 36 000 toimijan uusi kaupunginosa, jonka investointien mittaluokka on miljardi euroa. Savilahti-projektit (pdf)

Savilahden kehittämiseen liittyen kaupunki koordinoi useita merkittäviä projekteja, joille on myönnetty ulkopuolista rahoitusta.
 
  • SmaRa – Savilahden smarteimmat ratkaisut (2016-2019)
  • Viisaan liikkumisen toteuttamissuunnitelma Kuopion seudulle (2015-2017)
  • Kuopion seudun Viisaan liikkumisen kehittämishanke (2016-2019)
  • Kuopion seudun Viisaan liikkumisen investointihanke (2016-2019)
  • KierRe – Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa (2016-2018)
  • Energiatehokkuushanke (2008-2016)
  • SaVe – Savilahden vähähiilinen energiamalli (2016)

Lisätiedot: Projektijohtaja Antti Niskanen, 044 718 5120

2. Kuopion Asemanseutu (2016-2025)


Kuopion Asemanseutu eli Kuopion Portti on tulevaisuuden urbaani kaupunkikeskus. Se tarjoaa modernia toimisto- ja liiketilaa, virkistys- ja terveyspalveluita sekä viihtyisiä asuntoja ja mahdollisuuden hotellin rakentamiselle.

Lisätiedot: Aluejohtaja Risto Pekkarinen, Lapti Oy, 040 134 5244, vs. asemakaavapäällikkö Pauli Sonninen, Kuopion kaupunki, 044 718 5439

3. Kuopionlahti (2016-2017)


Kuopion torin eteläpuoliselle Kuopionlahdelle nousee lähivuosina uusi opinahjo jopa kuudelle sadalle lukiolaiselle. Samassa yhteydessä alueella sijaitsevan Musiikkikeskuksen kylkeen kohoaa hotelli- ja kongressikeskus.

Lisätiedot: Kaavoitusarkkitehti Jouni Pekonen, 044 718 5419

4. Kuntolaakso-Hatsala (2016-2020)


Alueen kaavoitus on parhaillaan käynnissä. Paikalle on suunniteltu asumis- ja yrityspuistoa.

Lisätiedot: Kaavoitusarkkitehti Jouni Pekonen, 044 718 5419

5. Sairaalakadun rakentaminen (2015-)

Alue sijaitsee vain noin 500 metrin päässä Kuopion torilta.

Käynnisssä olleessa arkkitehtikilpailussa on valittu ehdotus alueen uudisrakentamiselle.

Lisätiedot: Kaavoitusarkkitehti Jouni Pekonen, 044 718 5419

6. Presidentinkadun ympäristö 2017-2028 (pdf)

Presidentinkadun ympäristöön valmistellaan asemakaavan muutosta, joka mahdollistaa Savon Koulutuskuntayhtymän oppilaitosalueen muuttamisen asuinkerrostaloalueeksi ja oppilaitoksen siirtymisen Savilahteen.

Alueella sijaitsevan Keskuskentän urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen yhteyteen rakennetaan asuntoja sekä liike- ja toimistotilaa.

Lisätiedot: Kaavoitusarkkitehti Pauli Sonninen, 044 718 5439

7. Finnpulp biotuotetehdas


Kuopion kaupunki on kaavoittanut Sorsasalon itäosaan uutta asemakaavaa, joka mahdollistaa Finnpulp Oy:n uuden biotuotetehtaan sijoittumisen alueelle (http://www.finnpulp.fi/).

Korkein hallinto-oikeus ilmoitti 19.12.2019 ettei Finnpulp Oy:n biotuotetehdas saa ympäristölupaa. KHO perustelee päätöstään muun ohessa Kallaveden ekologisella tilalla. KHO hyväksyi haitankärsijöiden ja ympäristönsuojeluyhdistysten valitukset ja kumosi Vaasan hallinto-oikeuden ja Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökset.

8. Tahkon alueen kehittäminen (2016-2022)


Kuopio-Tahko -aluetta halutaan kehittää yhä enemmän ympärivuotiseen käyttöön ja tuoda entistä vahvemmin kansalliseen ja kansainväliseen tietoisuuteen. Kuopio-Tahko -alueen visio on olla ”Nopeimmin kehittyvä tapahtuma- ja matkailualue”.

Tahko Action Plan

Lisätiedot:
Elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen, 044 718 2085,
Anne Vänttinen, Kuopio-Tahko markkinointi Oy,  040 088 3190

Kehittyvä Kuopio Kehittyvä Kuopio

Lue lisää Kuopion kärkihankkeista