Karttulan kylät


Karttulan alueen kylät ovat Airaksela, Etelä-Karttula, Itä-Karttula, Riuttala, Luvemäki, Pihkainmäki ja Syvänniemi sekä tietenkin kirkonkylä.

Kylien yhteiseksi edunvalvojaksi perustettiin vuonna 2011 Karttulan kylätoimikunta ry. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylien elinkelpoisuutta ja toimia asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylien asukkaiden toimeentulon yleisiä edellytyksiä, kylien vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä sekä edistää palveluiden säilymistä alueella.

Pihkainmäen kyläyhdistys ry, pihkainmaen.kylayhdistys(at)gmail.com

Tutustu lisää:

Airakselan Facebook-sivut

Pihkainmäen kylän sivut

Syvänniemen kyläyhdistyksen sivut