Katu-, viher- ja virkistysaluerakentaminen


Rakennuttajana vastaamme katujen, liikenneväylien, torien, viher- ja virkistysalueiden sekä venesatamien rakennuttamisesta ja niihin liittyvistä viranomaistehtävistä.

Rakentamispalvelut tilaamme alan urakoitsijoilta sekä Mestar Kuopio Oy:ltä.

Vastaamme myös kaupungin omistamilta tonteilta tulevien ylijäämämaiden ohjauksesta maankaatopaikoille tai ylijäämämaiden hyötykäytön järjestämisestä.

Investointikohteet


Kunnallistekniset rakentamiskohteet v. 2023 (pdf)

Ylijäämämaat

Ylijäämämaiden vastaanottopaikkana keskeisellä kaupunkialueella toimii Heinjoen ylijäämaiden vastaanottopaikka. Aluetta hoitaa Jätekukko Oy.

Yhteys- ja hintatiedot löytyvät: Maamassojen toimittaminen Heinjoelle - Jätekukko.fi

Louheiden vastaanotto, liitoskuntien ylijäämämaiden vastaanottopaikat

Louheiden vastaanoton Kuopion alueella liitoskuntineen ja ylijäämämaiden hyötykäyttöön ohjaamisen liitoskunnissa/maaseutualueilla hoitaa Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen rakentamisen ja kunnossapidon palvelut.

Liitoskuntien ylijäämämaiden vastaanottopaikoilla ei peritä maksua. Maiden vastaanoton järjestäminen ja alueen hoito kuuluu rakentajille.

Liitoskunnissa urakoitsija/rakentaja voi viedä ylijäämämaita hyötykäyttöön luvallisille alueille.

Ylijäämämassojen hyötykäyttöön ohjaamisessa noudatattavat hinnat kaupungin toiminnassa:


Rakentajan omaan hyötykäyttökohteeseen (toiselle tontille) kaupungin omistamilta maa-alueilta ohjatuista massoista kaupunki perii maksua.

  • moreenimaista 1,5 €/tn, alv 0 %
  • louheesta ja murskeista 2,5 €/tn, alv 0%
  • muiden massojen hyötykäytöstä päätetään erikseen.

Kaupungin louhevarastoista myydyistä massoista kaupunki perii seuraavat maksut ja kuljetuksen hoitaa ostaja:

  • louhemassojen hinta 2,5 € / tn, alv 0 %.

Kaupungin louhevarastoon ajettavista louheista kaupunki perii vastaanottomaksua (louhekoko alle 600 mm) 1 €/tn, alv 0 %.

Rakentaja toimittaa kaupungin tontin materiaaleista murskattua mursketta kolmannelle osapuolelle.

  • Murskeen hinta 3,5 €/tn, alv 0 %.

Lisätietoja:
Rakennuttaja
Markku Heikkinen
044 718 5377
markku.heikkinen1(at)kuopio.fi

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut
PL 1097, 70111 Kuopio
käyntiosoite: Suokatu 42

asiointisähköposti
kunnossapito(at)kuopio.fi

Rakennuttajapäällikkö
Jukka Rissanen
044 718 4962
jukka.rissanen(at)kuopio.fi

Katu-, viher- ja virkistysaluerakentaminen Katu-, viher- ja virkistysaluerakentaminen

Rakennuttaja
Matias Enäsuo
044 718 5724
matias.enasuo(at)kuopio.fi

Rakennuttaja
Markku Heikkinen
044 718 5377
markku.heikkinen1(at)kuopio.fi

Rakennuttaja
Kari Laukkanen
044 718 5568
kari.matti.laukkanen(at)kuopio.fi

Rakennuttaja
Jani Paananen
044 718 5673
jani.paananen(at)kuopio.fi

Rakennuttaja
Heikki Ropponen
044 718 5193
heikki.ropponen(at)kuopio.fi

Rakennuttaja
Jari Savinainen
044 718 5552
jari.savinainen(at)kuopio.fi