Kaupungin metsät

Kuopion kaupungilla on erittäin arvokas metsäomaisuus. Kaupungin metsien ensimmäinen metsäsuunnitelma on laadittu vuonna 1882, joten metsiä on hoidettu pitkäjänteisesti jo 140 vuoden ajan.

Kuopion kaupunki omistaa yhteensä noin 12.000 hehtaaria metsäalueita. Kuopion kaupungin strateginen metsäsuunnitelma hyväksyttiin 21.2.2022 kaupunginvaltuustossa, jossa linjattiin kaupungin metsien hoidon yleiset periaatteet.

Tutustu strategiseen metsäsuunnitelmaan (pdf).

Metsiä hoidetaan kokonaiskestävyyden periaatteella

Kuopion kaupungin metsiä hoidetaan kokonaiskestävyyden periaatteella. Metsien kokonaiskestävä hoito ja käyttö tarkoittaa metsien ja metsäomaisuuden hoitoa ja käyttöä siten, että säilytetään metsien monimuotoisuus, tuottavuus, uusiutumiskyky ja elinvoimaisuus nyt ja tulevaisuudessa. Kestävyyden periaate tarkoittaa myös sitä, että turvataan tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla on. Metsävarojen riittävyyden ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen ovat olennainen osa metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Kaupungin metsissä kokonaiskestävyydessä korostuu metsäalueiden erilaisten käyttötarkoitusten huomioon ottaminen nyt ja tulevaisuudessa.

Jätepuun myynti Jätepuun myynti

Metsästä kerättävän jätepuun hinta on 2 euroa/m³.

Keräysluvat:
puisto- ja viheralueet:
Jukka Laukkanen, 044 718 5069

metsäalueet:
Markku Immonen, 0500 576 752

Maksun vastaanotto:
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu, valtuustotalo, Suokatu 42

Ulkoilu ja virkistys Ulkoilu ja virkistys

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Maaomaisuuden hallintapalvelut
Metsät ja vesialueet

Metsätalousinsinööri
Tapio Kiiskinen
044 718 5539
- metsänhoito- ja hakkuusuunnitelmat

Metsätyönjohtaja
Markku Immonen
0500 576 752
- huvilapalstojen puustot
- metsänhoito- ja hakkuusuunnitelmat

Kaupunginmetsänhoitaja
Heikki Soininen
044 718 5269
- metsästysasiat

Maankäyttöinsinööri
Katja Hartikainen
044 718 5537
- kaupungin yksityistieosakkuudet

Valvoja
Jukka Laukkanen
044 718 5069
- asemakaava-alueiden metsät