Kuopion kaupungin koordinoimat projektit

Viisas liikkuminen


Viisaaseen liikkumiseen liittyen Kuopiossa on käynnissä useita projekteja.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Jouni Huhtinen, 044-718 5327;
Projektiasiantuntija Timo Ollikainen, 044-718 5328

Lisätiedot: Projektipäällikkö Retu Ylinen, 044-718 5140; ICT-arkkitehti Mika Ekonsalo, 044-718 5137; Projektisuunnittelija Veera Lintula, 044-718 5139

Energia, kiertotalous ja resurssiviisaus


Energiatehokkuuteen ja vähähiilisyyteen, sekä kiertotalouteen ja resurssiviisauteen liittyviä projekteja ovat mm.:

Lisätiedot: Projektivastaava Minna Kuuluvainen, 044-718 2148

Lisätiedot: Projektipäällikkö Retu Ylinen, 044-718 5140; ICT-arkkitehti Mika Ekonsalo, 044-718 5137; Projektisuunnittelija Veera Lintula, 044-718 5139

Lisätiedot: Ympäristöasiantuntia Minna Kuuluvainen, 044- 718 2148

Hyvinvointi ja terveys


Hyvinvointi- ja terveysteemaan liittyviä käynnissä olevia, ulkopuolisesti rahoitettuja projekteja ovat:

Ydinasia-hankkeen tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden kielellisen saavutettavuuden osaamista. Kun osaaminen kehittyy, ihmiset ymmärtävät ja tulevat ymmärretyiksi palvelujen äärellä paremmin. Hanke toimii Pohjois-Savon alueella, mutta pääasiassa kuitenkin Kuopiossa ja Siilinjärvellä.

Hankeaika on 1.2.2021–31.12.2022 ja rahoittaja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Euroopan Unioni, Euroopan sosiaalirahastot. Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma.

Lisätiedot: hanketyöntekijä Sanna Soininen, 044 718 6605, sanna_kristiina.soininen(at)kuopio.fi

Lisätiedot: Hankekoordinaattori Jari Parkkonen, 044 718 3979

Työllisyyden palvelutori -hankkeella kootaan työllisyyden edistämiseen liittyvät ohjaus- ja neuvontapalvelut helposti tavoitettavaksi kokonaisuudeksi yhdelle luukulle. Palvelutori on nähtävä ennen kaikkea Kuopion kaupungin koordinoimana integraatioalustana, jossa eri toimijat yhdessä järjestävät tarvittavat palvelut asiakaslähtöisesti.

Lisätiedot: Palvelutoripäällikkö Laura Kukkonen, 044 718 3999

  • Kuopio Living Lab (pdf) (2019-2020)

    Kuopion kaupunki ja KYS tarjoavat yrityksille mahdollisuuden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien ratkaisujen yhteiskehittämiseen, testaamiseen ja tutkimiseen aidoissa ympäristöissä yhdessä loppukäyttäjien ja asiakkaiden/potilaiden kanssa (Kuopio Living Lab). Living Lab toimintaa laajennetaan nyt kaupungin eri toimialoille sekä KYS:n ja Kysterin eri yksiköihin.

    Lisätiedot: Projektipäällikkö Jouko Miettinen, jouko.miettinen@kuopio.fi
    www.kuopiohealth.fi

Lisätiedot: Projektipäällikkö Sami Siikanen, VTT, 040 704 1860;
Osastonhoitaja Heli Kekäläinen, 044 718 3622

Lisätiedot: : Kansalaistoiminnan asiantuntija Sirpa Niemi, 044 7182504

Tiedolla johtaminen ja digitalisaation edistäminen

Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen

  • Investointeja Itä-Suomeen (2015-2018)

Lisätiedot: Yhteyspäällikkö Anneli Tuomainen, Kuopion kaupunki, 044 718 2104;
Senior Advisor Helvi Väisänen, Invest in Finland, 040 343 3295

Lisätiedot: Yritysneuvoja Juha Vilhunen, 044 718 2045;
Yritysneuvoja Marja-Leena Laitinen, 044 718 2044

Lisätiedot: Projektipäällikkö Sami Siikanen, VTT, 040 704 1860;
Osastonhoitaja Heli Kekäläinen, 044 718 3622