Kuopion kaupungin projektit

Kuopion kaupunki toteuttaa monen tyyppistä projektitoimintaa sekä omalla budjettirahoituksella että ulkopuolisella rahoituksella (esim. EU-rahoitus). 

Savilahti-projekti suurin kaupungin oma projekti

Omista projekteista laaja-alaisin ja pitkäkestoisin on kaupunkikehityshanke Savilahti-projekti, joka jatkuu vuoteen 2030 saakka. Savilahti-projekti jakautuu useisiin pienempiin kehitysprojekteihin, joissa on hyödynnetty myös ulkopuolista kehittämisrahoitusta. Projektissa on kyse uuden älykaupunginosan rakentamisesta noin 6000 asukkaalle yliopistokampuksen ja yrityskehitysalueen yhteyteen kaupungin keskustan tuntumaan. Savilahti-projekti on mittava infrastruktuurin kehittämishanke ja samalla vähähiilisten sekä kiertotalousratkaisujen kehittämisalusta. Alueella sijaitsevaan entiseen asevarikon luolastoon ollaan lähivuosina toteuttamassa liikunta- ja tapahtumakeskusta. Lisätietoa Savilahden verkkossivuilta sekä hankejohtaja Antti Niskaselta, antti.niskanen(at)kuopio.fi.

Eu-rahoitteista projektitoimintaa – rahoituskausi 2014–2020

Nykyisellä rahoituskaudella Kuopion kaupunki on ollut mukana yhteensä noin 100 alueellisessa eu-rahoitteisessa projektissa. Rooleja ovat olleet hallinnoija, osatoteuttaja ja osarahoittaja. Lisäksi Kuopion alueella on ollut toiminnassa eu-rahoitteisia ohjelmakokonaisuuksia, kuten maaseudun kehittämisen Leader-ohjelma sekä keskeisellä kaupunkialueella toiminut kansalaislähtöisen kehittämisen Kake-ohjelma, jossa järjestöt ovat tehneet kymmeniä osallisuuspilotteja. 

Kaupungin omat eu-hankkeet ovat kohdistuneet mm. Savilahden vähähiilisiin ratkaisuihin, viisaan liikkumisen kehittämiseen, työllisyyspalvelujen kehittämiseen, investointien houkutteluun, yritysalueiden saavutettavuuden parantamiseen, henkilöstön digivalmiuksiin ja työhyvinvointiin. Kaudella 2014–2020 kaupungin omia hankkeita on toteutettu noin 30 kpl. Kuopio oli mukana mm. maakunnallisessa vetovoimahankkeessa Future Savossa. Yrityspalveluja puolestaan kehitetään Business center -hankkeessa. Vuonna 2021 on käynnistynyt Kuopion kaupungin hallinnoimana maakunnallinen Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanke kohdistuu ennakoivaan hyvinvointityöhön kunnissa. 

Alla linkkejä esimerkkihankkeisiin:

Viisas liikkuminen


Viisaaseen liikkumiseen liittyen Kuopiossa on käynnissä useita projekteja.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Jouni Huhtinen, 044-718 5327

Lisätiedot: Projektipäällikkö Retu Ylinen, 044-718 5140

Energia, kiertotalous ja resurssiviisaus


Energiatehokkuuteen ja vähähiilisyyteen, sekä kiertotalouteen ja resurssiviisauteen liittyviä projekteja ovat mm.:

Lisätiedot: Projektivastaava Minna Kokkonen, 044-718 2148

Lisätiedot: Projektipäällikkö Retu Ylinen, 044-718 5140

Lisätiedot: Ympäristöasiantuntia Minna Kuuluvainen, 044- 718 2148

Hyvinvointi ja työllisyys

Ydinasia-hankkeen tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden kielellisen saavutettavuuden osaamista. Kun osaaminen kehittyy, ihmiset ymmärtävät ja tulevat ymmärretyiksi palvelujen äärellä paremmin. Hanke toimii Pohjois-Savon alueella, mutta pääasiassa kuitenkin Kuopiossa ja Siilinjärvellä.

Hankkeen rahoittajat: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Euroopan Unioni, Euroopan sosiaalirahastot. Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma.

Lisätiedot: hanketyöntekijä Sanna Soininen, 044 718 6605, sanna_kristiina.soininen(at)kuopio.fi

Lisätiedot: Hankekoordinaattori Jari Parkkonen, 044 718 3979

Työllisyyden palvelutori -hankkeella kootaan työllisyyden edistämiseen liittyvät ohjaus- ja neuvontapalvelut helposti tavoitettavaksi kokonaisuudeksi yhdelle luukulle. Palvelutori on nähtävä ennen kaikkea Kuopion kaupungin koordinoimana integraatioalustana, jossa eri toimijat yhdessä järjestävät tarvittavat palvelut asiakaslähtöisesti.

Lisätiedot: Palvelutoripäällikkö Laura Kukkonen, 044 718 3999

  • Kuopio Living Lab (pdf) (2019-2020)

    Kuopion kaupunki ja KYS tarjoavat yrityksille mahdollisuuden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien ratkaisujen yhteiskehittämiseen, testaamiseen ja tutkimiseen aidoissa ympäristöissä yhdessä loppukäyttäjien ja asiakkaiden/potilaiden kanssa (Kuopio Living Lab). Living Lab toimintaa laajennetaan nyt kaupungin eri toimialoille sekä KYS:n ja Kysterin eri yksiköihin.

    Lisätiedot: Projektipäällikkö Jouko Miettinen, jouko.miettinen@kuopio.fi
    www.kuopiohealth.fi

Lisätiedot: Kansalaistoiminnan asiantuntija Sirpa Niemi, 044 7182504

Tiedolla johtaminen ja digitalisaation edistäminen

Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen