Kaupungin vesialueet


Kuopiota ympäröivät vesialueet rantautumispaikkoineen ovat vilkkaassa virkistyskäytössä.

Kuopion kaupunki omistaa noin 9500 hehtaaria omia vesialueita. Suurin osa vesialueista sijaitsee Kallavedellä. Lisäksi kaupungilla on useita pienvesiä taajamissa ja yksittäisiä vesipalstoja Suvaksella (Vehmersalmi), Ylä-Ruokovedellä (Maaninka), Muuruvedellä ja Vuotjärvellä (Juankoski).

Kallavesi


Kuopio ja Kallansillat jakavat Kallaveden Pohjois- ja Etelä-Kallaveteen. Kallansiltojen länsipuolella sijaitsevalla Pohjois-Kallavedellä on kaupungin vesialueista hieman yli 1000 hehtaaria ja Etelä-Kallavedellä yli 7000. Kaupungin vesialue jakautuu useisiin palstoihin, joista suurin sijaitsee Etelä-Kallavedellä ja on pinta-alaltaan noin 4200 hehtaaria. Kaupunki seuraa Kallaveden tilaa ja hoitaa sitä mm. kalanpoikasistutuksin. Istutuslajeja ovat kuha, planktonsiika, järvisiika ja järvitaimen. Vuonna 2015 alkoi myös Järvitaimenen merkintäkoe, jolla selvitetään järvitaimenen paikkauskollisuutta.

Kuopion pienvedet


Kallavedessä olevien vesialueiden lisäksi kaupungin omistuksessa on Matkuksen ja Kallansiltojen välisellä alueella useita pieniä lampia ja järviä. Nämä pienvedet sijaitsevat asuintaajamien keskellä tai välittömässä läheisyydessä.

Kaupunki seuraa myös pienvesistöjensä tilaa ja hoitaa niitä mm. kalanpoikasistutuksin ja hapetuksin. Pienvesistöjen hoitoa varten on laadittu erillinen pienvesien hoito-ja kunnostusohjelma
- Pienvesien hoito- ja kunnostusohjelma 2019-2023 (pdf)
- Pienvesien hoito- ja kunnostusohjelma 2014-2018 (pdf)

Pienvesien kuvaukset on koottu
- Lampi- ja lahtikorit -julkaisuun 2019-2023 (pdf)
- Lampi- ja lahtikortit -julkaisuun 2014-2018 (pdf)

Koekalastuksilla voidaan selvittää kalastoa laajemmin myös pienvesien tilaa. Koekalastuksia suoritetaan vuosittain elokuussa.

Koekalastustuloksia pdf-tiedostoina:

Koekalastusraportti Kolmisoppi 2015 (pdf)
Koekalastusraportti Iso-Valkeinen länsi 2015 (pdf)
Koekalastusraportti Petosenlampi 2016 (pdf)
Koekalastusraportti Leväsenlampi 2016 (pdf)

Kaupungin vesialueet Kaupungin vesialueet

Sisäiset linkit Sisäiset linkit