Käyttösuunnitelmat

Valtuuston hyväksyttyä talousarvion kaupunginhallitus, lauta- ja johtokunnat (toimielimet) päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista eli tarkistavat talousarvioesityksiinsä sisältyneet alustavat esitykset käyttösuunnitelmiksi. 

Kaupunginhallitus hyväksyy elinvoima- ja konsernipalvelun, yleishallinnon ja Tilakeskuksen käyttösuunnitelmat maanantaina 29.1.2018. Samassa yhteydessä annetaan lautakuntien ja johtokuntien hyväksymät käyttösuunnitelmat kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Käyttösuunnitelmat 2020 Käyttösuunnitelmat 2020

KS 2020 Kaupunkiympäristön palvelualue

Käyttösuunnitelmat 2019 Käyttösuunnitelmat 2019

KS 2019 Elinvoima- ja konsernipalvelut
KS 2019 Kaupunkiympäristön palvelualue
KS 2019 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
KS 2019 Kasvun ja oppimisen palvelualue
KS 2019 Perusturva ja terveyslautakunta

Liikelaitosten käyttösuunnitelma 2019
KS 2019 MESTAR kuntatekniikkaliikelaitos
KS 2019 Kuopion Vesi
KS 2019 Pelastuslaitos

Käyttösuunnitelmat 2018 Käyttösuunnitelmat 2018

KS 2018 Elinvoima- ja konsernipalvelut, yleishallinto, tilakeskus
KS 2018 Kaupunkiympäristön palvelualue
KS 2018 Kasvun ja oppimisen palvelualue
KS 2018 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
KS 2018 Perusturva ja terveyslautakunta

Liikelaitosten käyttösuunnitelma 2018
KS 2018 Kallaveden työterveys
KS 2018 MESTAR kuntatekniikkaliikelaitos
KS 2018 Kuopion Vesi
KS 2018 Pelastuslaitos