Kehittämissuunnitelmat


Vesihuoltolain mukaan kunnalla on vastuu vesihuollon yleisestä kehittämisestä alueellaan. Kehittämisellä tarkoitetaan vesihuollon tarpeen ja saatavuuden seuraamista, tavoitteiden asettamista palvelujen parantamiseksi sekä tarvittavien toimenpiteiden yleistä suunnittelua koko kunnan alueella.

Kuopion kaupunki laatii ja pitää ajan tasalla alueensa vesihuollon kehittämissuunnitelmaa yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa. Vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteena on turvata kuntalaisille hyvät vesihuoltopalvelut, jotka on tuotettu ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja kohtuullisin kustannuksin. Kuntalaisen kannalta vesihuollon kehittämissuunnitelma kertoo suuntaa antavasti, onko tulevaisuudessa mahdollisuus liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon ja mahdollisesti millä aikataululla.

Viimeisin Kuopion kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2020 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna 2013. Kuntaliitosalueiden (Nilsiän, Maaningan ja Juankosken) vesihuollon kehittämisessä noudatetaan Kuopion kaupungin vuonna 2013 hyväksyttyjä vesihuollon kehittämisen periaatelinjauksia.

Yhteystietoja Yhteystietoja

Vesihuoltoinsinööri
Päivi Rissanen
044 718 5303
paivi.rissanen(at)kuopio.fi