Kehitysvammmaisten päivätoiminta


Kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain tai kehitysvammaisten erityishuoltolain perusteella. Lisäksi vaikeavammaisten päivätoimintaa järjestetään vammaispalvelulain perusteella.

Päivä- ja työtoiminta on kodin ulkopuolella järjestettävää tavoitteellista, kuntouttavaa, monipuolista ja mielekästä tekemistä. Toiminnalla ohjataan ja tuetaan kehitysvammaisen asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja selviytymistä arjen toiminnoista itsenäisesti. Päivä- ja työtoiminta on asiakkaan tuen tarpeiden mukaista ja KVANK:n laatukriteereitä noudattavaa toimintaa. Päivä- ja työtoiminta toteutetaan asiakkaan yksilöllisen palvelusuunnitelman ja päätöksen pohjalta. Päivä- ja työtoiminnan toteutus ja tavoitteet suunnitellaan yhdessä asiakkaan, asiakkaan läheisten ja palveluohjauksen kanssa. Päivä- ja työtoiminnan asiakkaat ovat sosiaalista, psyykkistä ja/tai fyysistä tukea tarvitsevia kehitysvammaisia tai vammautuneita henkilöitä.

Työtoiminnassa asiakkaat selviytyvät päivätoiminnan asiakkaita itsenäisemmin heille järjestetystä toiminnasta. Työtoiminnassa voi tehdä työluonteisia tehtäviä kuten alihankintatöitä, tai yrityksissä tehtävää yksilöllisesti suunniteltua työtoimintaa. Työtoiminnasta voidaan maksaa asiakkaalle työosuusrahaa.

Päivä- ja työtoimintaa järjestetään arkisin 1 - 5 päivänä viikossa klo 9-14.00 välillä. Päivä- ja työtoimintaan voi sisältyä aamu- ja iltapäivähoitoa asiakkaan tuen tarpeiden mukaisesti.

Kuopion kaupungin päivä- ja työtoiminnan yksiköt vastaavat kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaan liittyvien kuljetusten järjestämisestä. Kuljetukset ovat pääsääntöisesti yhteiskuljetuksia matkojenyhdistelykeskuksen (MYK) kautta.

Kuopion päivä- ja työtoiminnalla on suljetut Facebook sivut: ”Kuopion päivä- ja työtoiminta”

Kehitysvammaisten päivätoiminta Kehitysvammaisten päivätoiminta

Vastaava ohjaaja 044 718 1815
Palveluesimies 044 718 3285
Savotalon toimintakeskuksen opiskelijavastaavat
tiimi 1: 044 718 1891
tiimi 2-3: 044 748 8635, Juankoski/Maaninka: 044 718 8920

Savotalon toimintakeskus
Tulliportinkatu 17 E, 70100 Kuopio
Ohjaajat
tiimi 1: 044 718 1122 (päivystysnumero), 044 718 3296, 044 718 1891, 044 718 1035, 044 718 1716
tiimi 2: 044 718 3557, 044 748 8635, 044 718 3789
tiimi 3: 044 718 3604, 044 718 3557, 044 718 8996, 044 718 1745 (tilat Maljapuron palvelukodin yhteydessä, Museokatu 16, 70100 Kuopio)
tiimi 4: 044 718 3082, 044 718 3081, 044 718 1776 (avotyötoiminta)

Hevoshaan toimintakeskus
Uudispellontie 2, 73500 Juankoski
Ohjaajat
044 718 8920 (päivystysnumero), 044 718 8995 044 718 8988, 044 718 8903, 044 718 8999, 044 718 8998, 044 718 8976

Hevoshaan asuntola
Uudispellontie 2, 73500 Juankoski
044 718 8997

Jukolan toimintakeskus
Maaningantie 36, 71780 Maaninka
Ohjaajat
044 748 8639, 044 748 8636, 044 748 8634

Ilmoittautuminen palvelusetelituottajaksi

Ilmoittautumislomake