Kehitysvammaisten työtoiminta

Päivä- ja työtoiminta (päiväaikainen toiminta)


Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain tai kehitysvammaisten erityishuoltolain perusteella. Lisäksi vaikeavammaisten päivätoimintaa järjestetään vammaispalvelulain perusteella.

Päivä- ja työtoiminta on kodin ulkopuolella järjestettävää tavoitteellista, kuntouttavaa, monipuolista ja mielekästä tekemistä. Toiminnalla ohjataan ja tuetaan kehitysvammaisen asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja selviytymistä arjen toiminnoista itsenäisesti. Päivä- ja työtoiminta on asiakkaan tuen tarpeiden mukaista ja KVANK:n laatukriteereitä noudattavaa toimintaa. Päivä- ja työtoiminta toteutetaan asiakkaan yksilöllisen palvelusuunnitelman ja päätöksen pohjalta. Päivä- ja työtoiminnan toteutus ja tavoitteet suunnitellaan yhdessä asiakkaan, asiakkaan läheisten ja palveluohjauksen kanssa. Päivä- ja työtoiminnan asiakkaat ovat sosiaalista, psyykkistä ja/tai fyysistä tukea tarvitsevia kehitysvammaisia tai vammautuneita henkilöitä.

Työtoiminnassa asiakkaat selviytyvät päivätoiminnan asiakkaita itsenäisemmin heille järjestetystä toiminnasta. Työtoiminnassa voi tehdä työluonteisia tehtäviä kuten alihankintatöitä, tai yrityksissä tehtävää yksilöllisesti suunniteltua työtoimintaa. Työtoiminnasta voidaan maksaa asiakkaalle työosuusrahaa.

Päivä- ja työtoimintaa järjestetään arkisin 1 - 5 päivänä viikossa klo 9-14.00 välillä. Päivä- ja työtoimintaan voi sisältyä aamu- ja iltapäivähoitoa asiakkaan tuen tarpeiden mukaisesti.

Kuopion kaupungin päivä- ja työtoiminnan yksiköt vastaavat kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaan liittyvien kuljetusten järjestämisestä. Kuljetukset ovat pääsääntöisesti yhteiskuljetuksia matkojenyhdistelykeskuksen (MYK) kautta.

Kuopion päivä- ja työtoiminnalla on suljetut Facebook sivut: ”Kuopion päivä- ja työtoiminta”

Yhteystiedot Yhteystiedot

Vastaava ohjaaja 044 718 1815
Palveluesimies 044 718 3285 Opiskelijavastaavat Savotalon toimintakeskus Tiimi 1: 044 718 1891, Tiimi 2-3: 044 748 8635, Juankoski/Maaninka: 044 718 8920

Savotalon toimintakeskus

Tulliportinkatu 17 E, 70100 Kuopio
044 718 1815, 044 718 1035 

Pisatuote, Nilsiä
Matintie 21, 73300 Nilsiä
044 718 3081, 044 718 3082

Jukolan toimintakeskus, Maaninka
Maaningantie 36, 71780 Maaninka
044 748 8634, 044 748 8635

Hevoshaan toimintakeskus
Uudispellontie 2, 73500 Juankoski
044 718 8995, 044 718 8920