Keski-Kallaveden saaristo


Kallaveden suurimman selkävesialueen pienet saaret ja luodot muodostavat Keski-Kallaveden saariston, joka on ainutlaatuinen virkistys- ja ulkoiluympäristö kesällä sekä talvella.

Saaria on lukumääräisesti paljon ja ne kuuluvat suurelta osin Iivarinsalon saariryhmään. Saaret ovat pääosin virkistyskäytössä, mutta alueella on myös noin 25 hehtaaria luonnonsuojelualueita. Koko keski-Kallaveden saaristo on Natura-aluetta.

Saaristo on suosittua marjastus- ja sienestysaluetta. Myös ammatti- ja virkistyskalastus on alueella vilkasta. Pienriistan metsästykseen myydään alueelle lupia varsinaisen virkistyskäyttö ajan jälkeen eli lokakuun alusta.

Saaristossa on ulkoilijoiden taukopaikoiksi vapaassa käytössä olevia laavuja, kalamajoja, keittokatoksia sekä nuotiokehiä (tulentekopaikkoja), kaikki huollettuja. Joidenkin saarien rantautumispaikoilla on myös isommille veneille tarkoitettuja poiju- ja ankkurointipaikkoja. Hietasalossa ja Iivarinsalossa on hienot hiekkarannat.

Vesireitit


Alueen kautta kulkee melonta- sekä veneilyreittejä.

Retkeilykohteet ja -alueet Retkeilykohteet ja -alueet

retkikartta.fi- karttapalvelusta löytyy kuntien sekä Metsähallituksen retkeilypalveluja. Kartta toimii myös mobiililaitteissa.

Kallaveden saaristo Kallaveden saaristo

Natura 2000 alue Natura 2000 alue