Lintujärven lumoa


Keskimmäisen lintujärvi sijaitsee Riistavedellä Kuopion ja Tuusniemen rajalla.  Pitkostettu luontopolku johtaa Joensuuntieltä Koukkuniemen lintutornille.  Auton voi jättää tien pohjoispuolella olevalle levikkeelle. Keskimmäisen linnustosta on havaintoja jo 1930-luvulta. Säännöllisesti linnustoa on seurattu 1960-luvulta lähtien. Luontopolulla kulkijalle kerrotaan Keskimmäisen muuttuvasta pesimälinnustosta ja järven merkityksestä muutonaikaisena levähdyspaikkana.

Keskimmäistä on kunnostettu vuonna 2014. Samassa yhteydessä tukevoitettiin myös lintutornia.  Kunnostuksen tavoitteena oli estää järven vähittäinen umpeenkasvu avovesialueita lisäämällä ja rantojen pensaikkoja raivaamalla.

Keskimmäisen lintujärvi Keskimmäisen lintujärvi