Keskusta ja läheiset alueet


Kuopiossa uusia asuntoja rakennetaan vuosittain ruutukaavakeskustaan ja sen lähiympäristöön. Rakentaminen on lähes yksinomaan ns. uudistavaa rakentamista, jolloin vanhaa asuntokantaa puretaan tai peruskorjataan uuden tieltä. Myös muissa kuin asuintarkoituksissa (liike- ja toimistotilat) olevia liikekiinteistöjä on muutettu asuinkäyttöön. Viime vuosikymmenellä keskustaan ja sen lähialueille (Niirala ja Haapaniemi) valmistui keskimäärin 130-200 uutta asuntoa vuodessa. Vuosi 2019 oli poikkeus, jolloin rakentaminen lisääntyi merkittävästi ollen lähes 400 uutta asuntoa. Myös vuonna 2020 tulee valmistumaan noin 400 uutta asuntoa.

Malmgreninranta on noin 500 uuden asunnon viihtyisä kokonaisuus Valkeisenlammen itärannalla. Rakentaminen käynnistyi vuonna 2017 ja Lujatalo Oy on asuntojen rakentaja. Tällä hetkellä alueella on valmiina jo noin 100 asuntoa ja koko alueen arvioidaan valmistuvan vuoteen 2025 mennessä

Piispanpuiston viereen entisen Muotoiluakatemian kortteliin ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön rakennetaan uusia kerrostaloasuntoja. Lujatalo Oy on noin 120 uuden keskusta-asunnon rakentaja ja näistä asunnoista reilu puolet on jo valmistunut. Asunnot valmistuvat uudisrakennuksiin ja vanha Piispantalo säilyy Rouvasväen yhdistyksen käytössä.

Mölymäen uusi asuntoalue rakennetaan nykyisen Savon koulutuskuntayhtymän oppilaitosten alueelle Haapaniemelle. Alueen ensimmäiset asuintalot ovat rakenteilla. Alueelle tulee sijoittumaan jopa 2000 uutta asuntoa lähes 3000 asukkaalle. Opiston toiminta on siirtymässä Savilahden kampusalueelle, jossa uudet oppilaitostilat ovat rakenteilla. YIT ja Peab Oy ovat ensimmäisen vaiheen rakentajia Mölymäen alueella.

Asemanseutu on kehittyvä aluekokonaisuus ja Kuopion eteläinen portti keskustaan. Alueelle rakennetaan asuntojen lisäksi paljon tiloja toimistoille, erilaiselle yritystoiminnalle sekä palveluille. Alueen rakentamisen ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden 2020 alussa ja kokonaisuutena alue tulee valmiiksi vuoteen 2023 mennessä. Lapti Oy on alueen rakentaja.

Vinskin piha on pienimuotoinen YIT:n uudiskortteli Puistokadun ja Torikadun kulmauksessa. Kerrostaloista ensimmäinen valmistui vuoden 2020 alkuun ja seuraava rakennetaan lähivuosina. Lähes vieressä Tulliportinkadulla ns. Voiportin alueella Peab Oy rakentaa kahta uutta kerrostaloa (Aapelin Tupa ja Voiportti), jotka molemmat valmistuvat loppukesästä 2020.

Keskustan tuntumaan on tulossa kaksi suurta uutta asuntotuotantoaluetta: Hatsala Kotikatu 365 sekä Tekun alue Kuopio-hallin vieressä. Hatsala Kotikatu 365:n monimuotoinen asuntoalue rakennetaan vanhan uima- ja keilahallin paikalle radan varteen. Alue käsittää noin 500 uutta asuntoa, joita yhdistävät alueen erilaiset yhteisölliset palvelut. Tekun alue on noin 800 uuden kerrostaloasunnon kokonaisuus, jossa rakentajana on Skanska Oy.