Koulukuljetus

Kuopion kaupungin koulukuljetusperiaatteiden mukaan esiopetuksen oppilaille ja 1. - 2. -luokkalaisille järjestetään maksuton koulukuljetus oppilaalle osoitettuun kouluun (= ns. lähikoulu), kun matkan pituus on yli kolme kilometriä. Muille oppilaille järjestetään koulukuljetus, jos matka on yli viisi kilometriä. Kuljetus järjestetään ensisijaisesti joukkoliikennettä käyttäen. Koulumatka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista reittiä pitkin kotiportilta kouluportille.

Huoltaja vastaa oppilaan koulukuljetuskustannuksista, jos oppilas käy huoltajan pyynnöstä muuta kuin lähikoulua. Huoltaja vastaa koulukuljetuskustannuksista myös silloin, kun oppilas tarvitsee sairauden tai vapaa-ajan tapaturman vuoksi kuljetuksen kouluun. Koulutapaturman perusteella määräaikainen koulukuljetus järjestetään koulun puolesta.

Koulukuljetusasioiden yhteystiedot Koulukuljetusasioiden yhteystiedot

kuljetussuunnittelija
Kirsi Ahtonen
044 718 4225
kirsi.ahtonen(at)kuopio.fi

kuljetussuunnittelija
Tarja Miettinen
044 718 5309
tarja.helena.miettinen(at)kuopio.fi

joukkoliikennepäällikkö
Kaisu Matinniemi
044 718 5145
kaisu.matinniemi(at)kuopio.fi