Koulukuljetus

Kuopion kaupungin koulukuljetuskuljetusperiaatteiden mukaan 0 - 2 -luokkalaisille järjestetään maksuton koulukuljetus lähikouluun, kun matkan pituus on yli 3 km. Kuljetus järjestetään ensisijaisesti julkista joukkoliikennettä käyttäen. Koulumatka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista reittiä pitkin kotiportilta kouluportille.

Jos olette hakeneet lapsellenne koulupaikkaa muualta kuin lähikoulusta, on silloin edellytyksenä, että vastaatte itse kuljetuskustannuksista.

Maksutonta koulukuljetusta ei tarvitse hakea, kun koulumatkan kilometrit ylittävät kolme tai viisi kilometriä.

Koulukuljetusta on haettava, kun määritellyt kilometrit eivät täyty ja koulumatka oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen on oppilaalle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Liitä hakemukseen asiantuntijalausunto, jota käytämme asiantuntija-apuna päätöksen tekemisessä.

Koulukuljetushakemus
Kuopion kaupungin koulukuljetushakemus
Koulukuljetusohje huoltajalle
Kasvun ja oppimisen lautakunnan hyväksymät kuljetusperiaatteet.

Koulukuljetusasioiden yhteystiedot Koulukuljetusasioiden yhteystiedot

kuljetussuunnittelija
Kirsi Ahtonen
044 718 4225
kirsi.ahtonen(at)kuopio.fi

kuljetussuunnittelija
Tarja Miettinen
044 718 5309
tarja.helena.miettinen(at)kuopio.fi

joukkoliikennepäällikkö
Kaisu Matinniemi
044 718 5145
kaisu.matinniemi(at)kuopio.fi

Ohjeistus liikenteellisesti vaarallisista koulumatkoista (pdf)