Koulukuljetukset


Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen oppilaan koulumatkat järjestetään lähikouluun kaupungin puolesta seuraavien ehtojen täyttyessä:

  • esi- tai perusopetuksen 1-2-luokkalaisen koulumatka on yli kolme (3) kilometriä
  • perusopetuksen 3-9-luokkalaisten ja lisäopetuksessa olevien oppilaiden koulumatka on yli viisi (5) kilometriä

Mikäli koulumatka on alle 3 tai 5 km, huoltajalla on mahdollisuus hakea erillisellä koulukuljetushakemuksella koulukuljetusta seuraavin perustein:

  • koulumatka on vaarallinen (matkojen vaarallisuudesta on lautakunnan päätös)
  • oppilaan terveydellisistä syistä, jolloin kuljetus myönnetään vuosiluokkien 0-6 oppilaillelääkärin lausunnon perusteella, mikäli perusteluna on oppilaan sairaus/diagnoosi muista syistä koulupsykologin/koulukuraattorin tai esiopetusoppilaiden osalta konsultoivan erityislastentarhanopettajan lausunnon perusteella
  • vuosiluokkien 7-10 oppilaille vain lääkärin lausunnon perusteella
     

Lisätietoja koulukuljetuskäytännöistä löydät alla olevista ohjeista:

Koulukuljetusasioiden yhteystiedot Koulukuljetusasioiden yhteystiedot

kuljetussuunnittelija
Kirsi Ahtonen
044 718 4225
kirsi.ahtonen(at)kuopio.fi

kuljetussuunnittelija
Tarja Miettinen
044 718 5309
tarja.helena.miettinen(at)kuopio.fi

joukkoliikennepäällikkö
Kaisu Matinniemi
044 718 5145
kaisu.matinniemi(at)kuopio.fi