Kouluruokailu

Kouluruokailu on osa koulun opetussuunnitelman mukaista opetusta ja kasvatusta. Sen tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä ruokaosaamisen tukeminen. Oppilaiden aterioiden tulee olla tarkoituksenmukaisesti järjestettyjä, ohjattuja ja täysipainoisia sekä kattaa kolmannes oppilaan päivittäisestä energiantarpeesta. Lautasmalli sopii hyvin käytännön malliksi monipuolisen aterian koostamisesta.

Oppilailla on oikeus saada monipuolinen ja vaihteleva sekä ravitsemussuositustenmukainen välipala mikäli oppitunnit jatkuvat iltapäivän puolella. Iltapäivätoimintaan osallistuville oppilaille välipala on maksuton, muille maksullinen. Laadukas välipala sisältää kasviksia, hedelmiä tai marjoja sekä viljavalmisteita ja rasvattomia tai vähärasvaisia maitovalmisteita.

Kouluruokailu täydentää kodissa tapahtuvaa ruokailua ja luo siten pohjaa oppilaan terveyttä edistäville ruokailutottumuksille.

Oppilaalla on mahdollisuus saada erityisruokavalion mukainen koululounas terveydellisistä, eettisistä tai uskonnollisista syistä. Oppilaan erityisruokavalion tarvetta arvioidaan kouluterveydenhoitajan vastaanotolla yhdessä huoltajan kanssa ensimmäisen, neljännen ja seitsemännen luokan laaja-alaisessa terveystarkastuksessa sekä erityisruokavalion tarpeen ilmaantuessa.

School meals

 

Pupils will get one free school meal every school day.

As a part of the National Core Curriculum is a plan of pupil’s welfare. The plan provides the key principles for school meals and sets out the objectives for health and nutritional education and for teaching good manners. The role of school meals is to be a pedagogical tool to teach good nutrition and eating habits as well as to increase consumption of vegetables, fruits and berries, full corn bread and skimmed or low fat milk. School meal is a part of pupil’s welfare together with other meals at home.

If a pupil has specialized nutrition because of allergy, religious reasons or ethical reasons, parent/guardian needs to contact to the school.

More information about school meals and menus will be found on Servica’s websites.