Kouluterveydenhuolto

 

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden ja heidän perheidensä, oppilashuollon, opettajien ja muun koulun henkilöstön kanssa.

Valtioneuvoston antaman asetuksen (338/2011) mukaan kunnan on järjestettävä oppilaalle terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla. Oppilaalle tehdään peruskoulun aikana yhteensä yhdeksän terveystarkastusta. Laajat terveystarkastukset tulee järjestää oppilaille koulun alkaessa 1.luokalla, murrosiän alkaessa 5.luokalla ja peruskoulun loppuvaiheessa jatko-opintoihin valmistauduttaessa 8.luokalla.

Terveydenhoitaja voi varata ajan koululääkärille tai ohjata koululaisen tarvittaessa erityispalveluihin, esimerkiksi silmälääkärille, koulupsykologille tai koulukuraattorille. Kouluterveydenhoito tekee yhteistyötä kaikkien oppilaan kanssa toimivien tahojen kanssa. Erityisesti pyritään vahvistamaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Lisätietoa kouluterveydenhuollosta löydät THL:n sivuilta.

Tiedote vesirokkorokotteen huonosta saatavuudesta


Vesirokkorokotteen saatavuudessa on valtakunnallisesti erittäin suuria puutteita. Neuvoloiden tai koulujen terveydenhoitajat eivät voi itse vaikuttaa siihen, miten paljon rokotteita tulee kuhunkin toimipisteeseen. Tämän johdosta emme ota varauslistoja rokotteiden antamiseen jos sitä ei pystytä jostain syystä määräaikaistarkastuksen yhteydessä antamaan.

Tällä hetkellä kaikki mahdolliset rokotteet annetaan lasten / koululaisten ensimmäisiin annoksiin. Tehosterokotteita emme tällä hetkellä valitettavasti voi antaa.

Lisätietoa

https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/rokotteet/vesirokko-rokote

Kouluterveydenhuollon lomakkeita

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

 

Kuopion kaupungin terveydenhoitoyksikön hallinto

Maiju Tirri
ts. palveluesimies

Hanna-Mari Tanninen
palvelupäällikkö
 

Oppaita Oppaita

Opas on tarkoitettu vanhemmille ja koululaisille. Siihen on koottu tietoa keskeisimmistä lasten ja nuorten terveyteen vaikuttavista elintavoista. Opas sisältää myös välineitä koko perheen elintapojen tunnistamiseksi.

Opetus ja koulutus Opetus ja koulutus