Kouluterveydenhuolto

 

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden ja heidän perheidensä, oppilashuollon, opettajien ja muun koulun henkilöstön kanssa.

Valtioneuvoston antaman asetuksen (338/2011) mukaan kunnan on järjestettävä oppilaalle terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla. Oppilaalle tehdään peruskoulun aikana yhteensä yhdeksän terveystarkastusta. Laajat terveystarkastukset tulee järjestää oppilaille koulun alkaessa 1.luokalla, murrosiän alkaessa 5.luokalla ja peruskoulun loppuvaiheessa jatko-opintoihin valmistauduttaessa 8.luokalla.

Terveydenhoitaja voi varata ajan koululääkärille tai ohjata koululaisen tarvittaessa erityispalveluihin, kuten silmälääkärille tai optikolle iänmukaisesti, koulupsykologille tai koulukuraattorille. Kouluterveydenhuolto tekee yhteistyötä kaikkien oppilaan kanssa toimivien tahojen kanssa. Erityisesti pyritään vahvistamaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Lisätietoa kouluterveydenhuollosta löydät THL:n sivuilta.

Kesän ja alkusyksyn 2020 aikana järjestetään kouluterveydenhoitajan laajat terveystarkastukset 1., 5. ja 8. luokkalaisille oppilaille ja heidän perheilleen.

Terveystarkastukseen kutsutaan oppilas ja hänen huoltajansa. Aika terveystarkastukseen varataan puhelimitse oman koulun terveydenhoitajalta toukokuun aikana.

1. luokkalaisten terveystarkastuksessa on hyvä olla mukana lapsen neuvolakortti, Terveystarkastuksen esitietolomake ekaluokkalaisen vanhemmalle -lomake täytettynä ja esiopetuksesta saatu tiedonsiirtolomake.

5. luokkalaisten terveystarkastuksessa on hyvä olla mukana valmiiksi täytettyinä 5. luokan oppilaan esitietolomake ja 5. luokan vanhempien esitietolomake.

8. luokkalaisten terveystarkastuksessa on hyvä olla mukana valmiiksi täytettyinä Yläkoululaisen oppilaan esitietolomake ja yläkoululaisen vanhempien esitietolomake.

Lisätietoja terveystarkastuksista saatte oman koulunne terveydenhoitajalta.

Kouluterveydenhuollon lomakkeita pdf-tiedostoina

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupungin terveydenhoitoyksikön hallinto

Sanna Niinimäki                                                                                                 palveluesimies

Hanna-Mari Tanninen
palvelupäällikkö

Oppaita Oppaita

Opas on tarkoitettu vanhemmille ja koululaisille. Siihen on koottu tietoa keskeisimmistä lasten ja nuorten terveyteen vaikuttavista elintavoista. Opas sisältää myös välineitä koko perheen elintapojen tunnistamiseksi.

Opetus ja koulutus Opetus ja koulutus