Kuljetuspalvelut


Kuljetuspalvelua myönnetään asiointi- ja virkistysmatkojen lisäksi välttämättömiin opiskelu- ja työmatkoihin. Asiakas maksaa asiointi- ja virkistysmatkasta omavastuuna linja-autotaksan (kilometrien mukaan määräytyvä kertalipun hinta). Opiskelu- ja työmatkojen omavastuuosuudet vahvistetaan kalenterivuosittain. Kuopiossa kyydit kuljetuspalvelun asiakkaille järjestää matkojenyhdistelykeskus (MYK).

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jolle vamman tai sairauden vuoksi julkisten liikennevälineiden käyttö tuottaa kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalveluun on mahdollista hakea vamman tai sairauden vuoksi ns. erillisoikeutta (esimerkiksi vakiotaksioikeus), jonka tarve arvioidaan yksilöllisesti kuljetuspalveluhakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu omassa kodissaan asuvalle yli 65-vuotiaalle pienituloiselle tai vähävaraiselle, Kelan hoitotukea saavalle henkilölle, jolla on sairauksista tai ikääntymisestä johtuvia vaikeuksia liikkua ja käyttää julkisia liikennevälineitä.

 

Asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä taksinkuljettajalle esimerkiksi henkilökortilla, passilla tai kela-kortilla. Kyydit tilataan MYKistä numerosta 017 183 183.  Sähköpostilla tilaukset ma - pe klo 7.00 - 17.00 kuljetukset@sansia.fi ja muina aikoina kuljetukset@jytaksi.fi

Matkojenyhdistelykeskus Matkojenyhdistelykeskus

 

Kuljetustilaukset
017 183 183

Tilauksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

  • kuka lähtee
  • mistä lähtee
  • minne on menossa
  • milloin (päivämäärä ja toivottu kellonaika)
  • erityistarpeet matkaa varten (esimerkiksi invataksin tarve, apuvälineet).

Kun tilaus on käsitelty, lähetetään tilaajalle vastausviesti.