Kulttuuri kulkee mukana 2016-2017


Kulttuuri kulkee mukana! –yhteisöhankeessa viedään kulttuuria lähelle asukasta. Hankkeessa kehitetään mm. asuinalueiden kulttuurista osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja ihmisten välistä vuorovaikutusta kulttuurin ja taiteen keinoin.

Toiminta on asukaslähtöistä ja asukkaiden toiveista lähtevää. Mukana on kolme asuinaluetta Kuopiosta, Riistavesi, Tiihotar-Saarijärvi-Kelloniemi ja Pyörö sekä yksi kohde Pohjois-Savosta. Hankkessa työskentelee jokaisella asuinalueella oma kummitaiteilija, joka toimii yhteistyössä asukkaiden kanssa.

Hankkeen pääpaino on ”kohtaamistaiteessa” ja ylisukupolvisessa toiminnassa. Taidesisältöinä ovat mm. sanataide, kuvataide, musiikki, draama, tanssi ja varjoteatteri. Hankkeessa kehitetään myös taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyötä asuinalueilla.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kuopion kaupunki, Itäinen tanssin aluekeskus, Lastenkulttuurikeskus Lastu sekä kaupungin kulttuuritoimijat ja -yhdistykset ja paikalliset järjestötoimijat asuinalueilla.

Hanke käynnistyi syksyllä 2016 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka. Hanketta rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Kuopion kaupunki.

Hanketapahtumia alueilla vuosina 2016-2017

  • Riistaveden joulunavaus ja Lasten Pakkaspäivät
  • Varjo- ja nukketeatteripajoja Riistavedellä
  • Halloween-juhlia Pyörössä ja Riistavedellä
  • Luova liike- ja kuvataidepajoja senioreille Pyörössä
  • Koillistuulen pikkujoulut
  • Perhekirja-projekti Pyörössä
  • Retkiä taidevalimoon, teatteriin
  • Loruttelua ja sanataidetta Pyörön kirjastossa
  • Laten löytöretket -yhteisötaideteos Pyörössä
  • Teatteriprojekti Pohjantien koulun ja seurakunnan kanssa

Iloa ilmaisusta 2015-2016


Iloa ilmaisuudesta -hankekokonaisuudessa on testattu ja mallinnettu teatteri- ja liikeilmaisun, improvisaation, varjoteatterin ja klovnerian soveltavia keinoja lasten, nuorten ja kehitysvammaisten vuorovaikutustaitojen, itseilmaisun ja itsetunnon kehittämisessä sekä lasten ja nuorten kiusaamisen ja erityisesti nettikiusaamisen ehkäisyssä.

 

Hankkeen lähestymistapa on ollut yhteisötaiteellinen ja lähtökohta on ollut osallistujien toiveissa, tarpeissa ja erityispiirteissä. Työpajoja on toteutettu nuorisotaloilla, kouluilla, lähikirjastossa sekä kehitysvammapalveluiden asumispalveluyksikössä ja työ- ja päivätoiminnassa. 

 

Merkittävä osa hankkeesta on ollut Kiitos kaveruudelle -toimintamallin kehittäminen, jossa luotiin vuorovaikutus- ja kaveritaitoja kehittävä työpajakokonaisuus perusopetuksen 5.-6. luokille. Malli kehitettiin yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa. Kokonaisuudesta tuotetaan vuorovaikutus- ja tunnetaitojen ohjaajan käsikirja kasvattajille ja se ilmestyy vuoden 2017 alussa. Toimintamalli jatkuu työpajoina kouluissa ja opettajankoulutuksina myös vuonna 2017.

 

Hankekokonaisuuden rahoittivat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kuopion kaupunki.

Kipinä! 2016


Kipinä!-hankkeessa kehitettiin erityistä tukea tarvitsevien henkistä ja sosiaalista hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin ja samalla ko. kohderyhmän parissa työskentelevien kulttuurista työotetta ja osaamista. Taidemuotoina hankkeessa olivat mm. kuvataide ja tanssi.

Kipinä-hankkeen myötä erityistä tukea tarvitsevien parissa työskentelevien toimijoiden yhteistyötä tiivistettiin. Toiminta kohteissa ja erityistä tukea tarvitsevien parissa jatkuu edelleen.  

Hanketta rahoittivat Taiteen edistämiskeskus ja Kuopion kaupunki.