Kuntakokeilusta kysyttyä

Onko Kaupungilla vain tarkoituksena säästää ja sysätä työttömät keinolla millä hyvänsä kuntouttavaan työtoimintaan?  


Kaupungilla on tarkoitus tarjota asiakaslähtöistä palvelua ja mahdollistaa asiakkaiden eteneminen kohti tavoitteita joustavasti. Säästöt eivät ole ensisijainen tavoite, säästöjä syntyy, kun työnhakijoita työllistyy mahdollisimman sujuvasti. Toisaalta päällekkäisen työn karsimisen kautta saadaan mahdollistettua samalla säästöjä ja henkilökohtaisempaa palvelua. Kuntouttava työtoiminta on hyvä palvelumuoto asiakkaille, jotka siitä hyötyvät.

Kuntouttavan työtoiminnan lisääminen ei ole työllisyyden kuntakokeilun tavoite.

Onko kaupunki uusi te-toimisto? Yritetäänkö asiakkaita suorittaa liukuhihnamaisesti eteenpäin?


Kokeilussa yhdistetään sekä TE-toimiston että kunnan resursseja työllisyyteen liittyvissä palveluissa. Nykytilanteessa asiakkaalla voi olla hänen asioitaan hoitamassa useita työntekijöitä sekä TE-toimistossa että kunnan eri palveluissa. Kokeilussa resurssien yhdistämisen kautta palvelu tulee henkilökohtaisemmaksi ja omatyöntekijä malli mahdollistuu. Omatyöntekijä hoitaa kokeilussa asiakkaan työllistymiseen liittyvät palvelut nykyistä kokonaisvaltaisemmin.  Palveluja kehitetään ja suunnitellaan asiakaslähtöisesti organisaatiolähtöisyyden sijaan.

Mitä uudistus tarkoittaa asiakkaan näkökulmasta? 


Työllisyyden kuntakokeilussa keskeistä on tuoda sekä työnhakijoiden että työnantajien palveluja henkilökohtaisemmiksi ja paremmin asiakkaiden tavoitteita tukeviksi kokonaisuuksiksi. Asiakkaille nimetään omatyöntekijä, joka suunnittelee asiakkaan kanssa yhdessä hänen tavoitteensa mukaiset palvelut. Tarkoituksena on sujuvoittaa ja nopeuttaa työllisyyteen liittyviä palveluja asiakkaan näkökulmasta. Omatyöntekijä hyödyntää eri asiantuntijoiden apua ja palveluja osana prosessia.

Onko tässä kysymys uudesta aktiivimallista? 


Ei ole, työllisyyden kuntakokeilussa on tarkoitus mahdollistaa asiakkaille sujuvat palvelupolut ja oikea-aikaiset palvelut. Aktiivimalli ei ole enää voimassa.

Muuttuuko työmarkkinatuen maksaminen/maksaja? 


Ei, työmarkkinatuen maksatus säilyy KELAssa ja työttömyysturvaan liittyvät asiat hoituvat kuten aikaisemminkin.

Mistä tietää olenko te-toimiston vai kokeilun asiakas?


Kokeilun kohderyhmään kuuluvat kaikki työttömät ja palveluissa olevat nuoret (alle 30v) , maahanmuuttajat ja Kelan etuuksia saavat työnhakijat. Mikäli olet työssä oleva työnhakija eli teet esimerkiksi osa-aikatyötä, asiakkuutesi säilyy TE-toimistossa.

Missä uusi toimisto sijaitsee? 


Työllisyyden kuntakokeilulle ei ole vielä määritelty toimitiloja, kokeilussa on mukana Kuopio, Siilinjärvi, Lapinlahti, Iisalmi, Sonkajärvi ja Vieremä. Kaikilla kokeilualueen kunnilla tulee säilymään työllisyyden hoidon palveluja. Tiedotamme mahdollisimman pian mahdollisista uusista tilaratkaisuista asiakkaitamme. Tällä hetkellä eri kuntien työllisyyspalvelujen yhteystiedot löytyvät nettisivuilta.

Säilyykö Ohjaamon palvelut? 


Nuorten Ohjaamotoiminta on alueella koettu hyväksi ja toimivaksi palvelutavaksi. Nuoret ovat löytäneet palvelun hyvin ja Ohjaamossa voi asioida ilman ajanvarausta ja tavata suoraan asiantuntijoita työllistymiseen ja kouluttautumiseen liittyvissä asioissa. Kokeilussa luodaan samankaltainen palvelumalli kaikille asiakkaille – iästä riippumatta.

Ohjaamon palvelut tulevat siis säilymään kokeilun aikana.

Milloin kokeilu alkaa?


Kokeilun on tarkoitus käynnistyä 1.3.2021.

Miten jatkossa ilmoittaudun työnhakijaksi, jos olen kokeilun asiakas? 


Työnhaku käynnistetään kokeilun aikanakin samalla tavalla kuin nyt, eli pääsääntöisesti sähköisen asioinnin kautta TE-palvelujen sivuilta. Jos olet kokeilun asiakas, asiakkuutesi ohjautuu kokeiluun ja palvelut käynnistyvät sitä kautta.

Asiakaspalvelu Asiakaspalvelu

Yhteystiedot lisätään myöhemmin