Kuntoutuminen ja jatkohoito


Apuvälineet tukevat ihmisen itsenäistä suoriutumista ja mahdollistavat kotona asumista ja osallistumista silloin, kun toimintakyky on alentunut vamman tai sairauden takia. Hoitotarvikejakelusta saa maksuttomia, hoitosuunnitelman mukaisia hoitotarvikkeita hoitohenkilökunnan lähetteen perusteella.

Kuntoutuspalveluihin kuuluvat fysioterapia, puheterapia, toimintaterapia, kuntoutusohjaus ja veteraanikuntoutus sekä terapiapalvelut kotona ja kaupungin sairaaloissa. Hoitajilla, erikoislääkäreillä ja ravitsemusterapeutilla on myös vastaanottoja, joissa hoituvat monet säännölliset seurantakäynnit.

Hoidon, kuntoutuksen ja kotiutuksen suunnittelu alkaa heti tulopäivänä Kotoa Kotiin -toimintamallin mukaisesti. Vertaistuki ja potilasjärjestöt -sivuiltamme löytyy linkkejä sivuille, joista voi löytää tietoa ja tukea elämään sairastumisen jälkeen.