Kuntoutus kotona ja sairaaloissa


Kuntoutuspalvelujen fysio-, puhe- ja toimintaterapeutit tukevat kuntoutujaa sekä kotona että terveyskeskussairaaloiden osastoilla. Puhe- ja toimintaterapia kohdistuvat pääasiassa neurologisista sairauksista kuntoutuville. Kuntoutumisen tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen selviytyminen omassa elinympäristössään. Tähän tavoitteeseen tähdätään terapeuttien erityisasiantuntijuutta hyödyntämällä ja moniammatillisella yhteistyöllä kuntoutujan päivittäisten toimien yhteydessä.

Mikäli asiakkaan kotona pärjääminen on heikentynyt, kotona asuvan asiakkaan fyysistä toimintakykyä voidaan tukea päivittäisen Aktivoivan Arjen Tuen -jakson (AATU) avulla. Jaksolle on yhdessä asiakkaan kanssa asetettu tavoitteet, määritelty konkreettiset toteutustavat sekä mittarit kuntoutumisen ja selviytymisen seurantaan. Aktivoivan arjen tuen jakso toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä asiakkaan asettaman tavoitteen saavuttamiseksi. Lisätietoja Aktivoivan arjen tuen asiakastiedotteessa.

Sairaaloissa palvelut toteutetaan yksilö- ja/tai ryhmäterapiana. Fysio- ja/tai toimintaterapeutti tekee tarvittaessa kotikäynnin, arvioi apuvälineiden ja asunnonmuutostöiden tarvetta sekä osallistuu tarvittaessa jatkokuntoutuksen suunnitteluun yhdessä kuntoutujan ja hänen läheistensä kanssa. Osa palvelua on läheisten, osastojen henkilöstön ja muiden toimijoiden ohjaus kuntoutujan toimintakyvyn tukemisessa. Sairaalassa terapiat sisältyvät sairaalan hoitopäivämaksuun. Yhteystiedot sairaalaosastojen kautta.

Hyödyllisiä linkkejä Hyödyllisiä linkkejä