Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on asiakkaan, hänen perheensä ja läheisten tukemista, ohjausta ja neuvontaa sairauden ja/tai vammautumisen aiheuttamassa muutostilanteessa.

Kuntoutussihteeri toimii yhdyshenkilönä kodin, päiväkodin, koulun, sairaalan sekä asiakkaan kuntoutukseen osallistuvien muiden ammattihenkilöiden, eri palvelujärjestelmien ja viranomaisten välillä. Hän neuvoo ja ohjaa asiakkaan muuttuneessa elämäntilanteessa. Hän tukee itsenäistä elämänhallintaa ja sosiaalista toimintakykyä sekä selviytymistä arjessa.

Neuvonta ja ohjaus liittyvät itsehoitoon, erilaisten kuntoutumismahdollisuuksien ja sosiaalietuuksien selvittämiseen sekä tarvittavien palvelujen järjestämiseen.

Veteraanikuntoutus


Rintamaveteraanien kuntoutukseen voi hakea henkilöt, joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Kuntoutus voi olla laitos-, avo- tai päiväkuntoutusta. Veteraanien aviopuolisot voivat hakea puolisokuntoutusta.

Yhteystiedot ja lisätietoa Yhteystiedot ja lisätietoa

Kuntoutussihteeri:
Tulliportinkatu 15 H, 3. krs
70100 Kuopio
ma–pe klo 10–11
017 186 305

Lisätietoa:
Valtiokonttori
0295 50 3070
www.valtiokonttori.fi

Suomen Sotaveteraaniliitto
www.sotaveteraanit.fi

Sotainvalidien Veljesliitto
www.sotainvalidit.fi