Kuopion Karttapalvelu


Kuopion Karttapalvelu on kokoava tietopalvelu kaupungin eri hallintokuntien ylläpitämille paikkatiedoille.

Karttapalvelu on monipuolinen aineistojen katselupalvelu, josta löytyvät perinteisen opaskartan ja osoitehaun lisäksi kaupungin ja yksityisen tahon tuottamat palvelut sijainteineen sekä erilaisia kartta- ja paikkatietoaineistoja mm. rakentamista ohjaavat kaavat ja kaavamääräykset, rakentamistapaohjeet, kiinteistöjen rajat ja kiinteistötunnukset, joiden taustaksi voi valita haluamansa karttatyypin. 

Paikkatiedot ovat digitaalisia kartta- ja rekisteriaineistoja joissa kohteeseen liittyy sijaintitieto sekä sen ominaisuuksia kuvaavia tietoja. Aineistojen tarkempi kuvaus on luettavissa Karttapalvelussa kyseisen aineiston info-linkin kautta.

Opaskartassa yksityiskohtia, kuten osoitenumerointia on karsittu ja yleistetty painottaen muuten nimistön ja osoitteiston merkitystä. Myös tiestöä ja risteyksiä on jouduttu yleistämään reittiyhteyksien havainnollistamiseksi.

Kartalla voi myös mitata etäisyyksiä ja luoda karttalinkkejä liitettäväksi esim. omille verkkosivuille.

Valituista aineistoista saa tulostettua tai ladattua mm. karttoja sekä kohteisiin liittyviä dokumentteja vähäiseen yksityiseen käyttöön. Aineistojen käyttö tai julkaisu painotuotteena vaatii aineistojen käyttöehtojen hyväksymistä ja copyright merkinnän käyttöä.

Muutos Kuopion kaupungin rajapintapalveluiden osoitteisiin


Kuopion kaupungin tarjoamien rajapintapalveluiden tekniset tietoliikenneyhteydet muuttuivat. Muutokset eivät vaikuta palveluiden tarjoamiin tuotteisin, mutta palvelun osoite (https://ws.kuopio.fi/ alkuinen osoite) sekä IP-osoite muuttuivat. Myös palvelun tiedonsiirtoprotokolla vaihtui ja käytössä on vain HTTPS-protokolla.

Muutos koskee seuraavia rajapintapalveluita:

Vanhat rajapintapalveluiden osoitteet (http://kartta.kuopio.fi/TeklaOGCWeb/ alkuinen osoite) suljetaan perjantaina 28.02.2019. Siirry hyvissä ajoin uusien rajapintapalvelu osoitteiden käyttäjäksi.

Lisätietoa Kuopion karttarajapinnoista löytyy osoitteesta https://www.kuopio.fi/avoin-data

 

Aineistojen käyttöehdot Aineistojen käyttöehdot

Vastaanottamalla aineistoa käyttäjä hyväksyy aineistoon liittyvät käyttöehdot.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Kiinteistönmuodostus- ja paikkatietopalvelut
paikkatietopalvelut(at)kuopio.fi