Kuopionlahden kehittämishanke

Kuopionlahden kaupunkikehittämishanke etenee hyväksymiskäsittelyyn  

19.11.2019

Musiikkikeskuksen ympäristö ja Lumit asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 18.11.2019. Hotelli- ja kongressikeskuksen asemakaavan muutosehdotus etenee hyväksymiskäsittelyyn myöhemmin.

Alla olevista linkeistä pääsee tutustumaan uusimpiin kaava-aineistoihin


Musiikkikeskuksen ympäristö ja Lumit (lautakunta-aineisto 25.9.2019)

Kaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
RTO liitteineen (pdf)

Hotelli- ja kongressikeskus (lautakunta-aineisto 12.6.2019)

Kaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
RTO liitteineen (pdf)

Alla on lisäksi hankkeen tarkempia havainnekuvia


Tarkempia havainnekuvia (pdf)
Yleissuunnitelma (kesä ja talvi sekä keskeinen alue) (pdf)
Hankkeen esittelyplanssit (pdf)

Kuopionlahden kaupunkikehittämishanke ja alueen asemakaavan muutosehdotukset tulevat UUDELLEEN nähtäville ja etenevät hyväksymiskäsittelyyn

6.6.2019

Kuopionlahden asemakaavan muutosehdotuksiin (Musiikkikeskuksen ympäristö ja Lumit sekä hotelli- ja kongressikeskus) on tehty kevään 2019 nähtävänäolon jälkeen lausuntojen, muistutusten ja tarkentuneitten tavoitteiden pohjalta olennaisia muutoksia, joten aineistot on päätetty asettaa uudelleen nähtäville.

Kaavahankkeet esillä valtuustotalolla


Kaavaehdotukset menevät kaupunkirakennelautakuntaan 12.6.2019, jolloin ne on tarkoitus hyväksyä ja asettaa nähtäville. Kaavaehdotusten on määrä olla nähtävillä 17.6.2019–4.8.2019 valtuustotalon aukioloaikoina kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa, osoitteessa Suokatu 42 sekä kaupungin verkkosivuilla: www.kuopio.fi.

Kaavaehdotusten muutokset


Päivitetyissä kaavaehdotuksissa on pyritty ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon tarkentuneet tavoitteet muun muassa pysäköinnin ja kaavatalouden osalta sekä lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyt asiat.

Kaavaehdotuksen keskeiset päivitykset ja muutokset koskevat alueen maanalaista pysäköintilaitoskokonaisuutta, joka on jaettu uusissa kaavaehdotuksissa kahteen erilliseen laitokseen, kaupungin yleiseen pysäköintilaitokseen ja hotelli- ja kongressikeskuksen pysäköintilaitokseen. Molemmista uusista pysäköintilaitoksista päästään myös jatkossa sisäkautta Musiikkikeskukseen ja niihin ajo tapahtuu Haapaniemenkadun kautta. Puijonkadun varren lamellitaloon aiemmin integroitu ramppi on poistunut ja talon 1 kerrokseen on sijoitettu katutilaa elävöittävää liiketilaa. Alueen pysäköintilaitosmuutokset ovat aiheuttaneet jonkin verran muutoksia myös aukio- ja katujärjestelyihin.

Kevään 2019 nähtävänäolon jälkeen on tutkittu tarkemmin myös hotelli- ja kongressikeskuksen suhdetta kaukomaisemaan uusilla havainnekuvaupotuksilla Itkonniemeltä, Lehtonimestä, Kärängän sillalta ja Puijon tornista.

Edellä kuvattujen muutosten lisäksi on kaavaehdotuksiin tehty lausuntojen, muistutusten ja tarkentuneitten tavoitteiden pohjalta kaavateknisiä korjauksia ja täydennetty muun muassa hotelli- ja kongressikeskuksen varjoanalyysiä ja muita havainnekuvia.

Hankeen myötä Kuopionlahdelle on syntymässä julkisten rakennusten kulttuurikeskittymä sekä laadukas aukio-, puisto- ja ranta-alueiden kokonaisuus


Musiikkikeskuksen ympäristön ja Lumitin asemakaavan perusratkaisu pohjautuu pitkälti aiemmin järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voittajatyöhön ja sen arvostelupöytäkirjan suosituksiin. Näiden pohjalta vanhalta yhteiskoululta Kuopionlahden rannalle Haapanimen kadun varteen muodostuu julkisten rakennusten rivistö, jonka itäpuolelle tulee sijoittumaan uusi kaupunkiaukioiden sarja. Aukiota rajaavat arvostelupöytäkirjan suositusten mukaisesti Puijonkadun varteen sijoittuvat lamellitalot, jotka suojaavat aukiota myös liikennemelulta. Uusi taidelukio Lumit sekä sen viereiset aukiokokonaisuudet sijoittuvat kaava-alueen pohjoisosaan. Yksi kaavan keskeisistä ideoista, on ollut muodostaa alueen keskelle, torilta Kuopionlahden rantaan ulottuvalle Hallikadun osalle, Kuopion ominaispiirteille ominainen rännikatuteema, eräänlainen taidekuja. Rännikadun päätepisteenä tulee olemaan Kuopionlahden rannalle sijoittuva Järvi-Suomen matkailupalvelujen keskus ”Hot Spot”.

Myös hotelli- ja kongressikeskuksen asemakaavan perusratkaisu pohjautuu pitkälti alueella käydyn arkkitehtuurikilpailun voittajatyöhön, jossa hotelli- ja kongressikeskuksen jalusta noudattelee Musiikkikeskuksen mittakaavaa räystäslinjoineen ja suurine sisääntulokatoksineen. Keskusta on kehitetty valmisteluvaiheen jälkeen muun muassa jakamalla jalustan päällä olevat tornit useampaan eri koordinaatistoon. Lisäksi tornit on vedetty keskemmälle jalustaosaa, jolloin ne eivät hallitse jalankulkuympäristöä ja näkyvät vain osittain torilta etelään päin saavuttaessa. Tämä ratkaisu korostaa erityisesti jalustaosaa, joka hahmottuu Musiikkikeskuksen kokoisena julkisena massana. Yksi merkittävimmistä julkisen rakennuksen roolia korostavista elementeistä on Musiikkikeskusta ja kongressikeskusta yhdistävä uusi yhteinen sisäänkäyntiaula isoine katoksineen. Mittakaavallisesti jalustaosa linkittää sen myös osaksi ruutukaavaa ja lähiympäristöä, sen tornit sen sijaan Mölymäen uusiin tornitaloihin, Puijon lakeen sekä Tuomikirkkoon.

Kaavahankkeiden keskeisiä tunnuslukuja ja vaikutuksia


Molempien kaava-hankkeiden on arvoitu lisäävän Kuopionlahden alueen kävijämääriä vuositasolla n. 250 000 - 350 000 henkilöä, jolloin Kuopionlahden kokonaiskävijämäärät nousevat n. 0,5 milj henkilöön vuodessa.

Pelkästään majoitus sekä kongressi- ja tapahtumapalveluiden tuoma suora taloudellinen lisäys Kuopio alueelle tulisi olemaan arviolta n. 50–75 miljoonaa euroa ja laajemmin puhutaan jo huomattavasti suuremmista summista.

Kuopionlahden hankealueelle on arvioitu tulevan n. 150-200 uutta työpaikkaa muun muassa kulttuuri-, matkailu-, tapahtuma- ja ohjelmapalveluiden sekä opetus- ja liiketoiminnan ja niitä palvelevien aputoimintojen aloille, minkä lisäksi alueen kokonaisopiskelijamäärät nousevat n. 2600 opiskelijaan.

Kaavahankkeiden myötä Kuopionlahden alueen asuntomäärä kasvaisi n.170 asuntoa ja n. 230-300 asukasta.

Musiikkikeskuksen ympäristö ja Lumit sekä Hotelli- ja kongressikeskus kaavahankkeiden rakentamis- ja investointikustannukset on arvioitu olevan n. 192 milj €, joista yksityisiä investointeja n. 113 000 000 € ja kaupungin investointeja n. 73-79 milj. €.

Kuopionlahden kaupunkikehittämishanke ja alueen asemakaavan muutosehdotukset tulevat nähtäville ja etenevät hyväksymiskäsittelyyn

21.2.2019

Kuopionlahden kaupunkikehittämishanke käsittää kaksi nähtäville asetettavaa asemakaavan muutosta: Musiikkikeskuksen ympäristön ja Lumitin sekä hotelli- ja kongressikeskuksen asemakaavat. Hotelli- ja kongressikeskuksen tontti on erotettu ehdotusvaiheessa omaksi asemakaavan muutosehdotuksekseen, mutta molemmat kaavat tulevat samanaikaisesti nähtäville.

Kaavahankkeet esillä valtuustotalolla ja Kohtaamossa


Kaavaehdotukset menevät kaupunkirakennelautakuntaan 27.2.2019, jolloin ne on tarkoitus hyväksyä ja asettaa nähtäville. Kaavaehdotusten on määrä olla nähtävillä 4.3.2019–3.4.2019 valtuustotalon aukioloaikoina kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa, osoitteessa Suokatu 42 sekä kaupungin verkkosivuilla: www.kuopio.fi. Lisäksi kaavaehdotukset ovat nähtävinä Kohtaamossa, kauppakeskus Apajassa (Kauppakatu 45) 11.3.2019–24.3.2019 arkisin klo 9.00–15.00 välillä.

Linkki kaupunkirakennelautakunnan päätökseen, jossa on koko kaava-aineisto

Kaavaehdotukset esiteltiin laajasti myös yleisötilaisuudessa Kuopion kaupungin valtuustotalon valtuustosalissa (Suokatu 42) tiistaina 19.3.2019 kello 17.00 sekä Kohtaamossa tiistaina 12.3.2019 klo 9.00–15.00.

Kaupungin uutinen yleisötilaisuudesta 19.3.2019

Kuopionlahdelle on syntymässä julkisten rakennusten kulttuurikeskittymä sekä laadukas aukio-, puisto- ja ranta-alueiden kokonaisuus


Musiikkikeskuksen ympäristön ja Lumitin asemakaavan perusratkaisu pohjautuu pitkälti aiemmin järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voittajatyöhön ja sen arvostelupöytäkirjan suosituksiin. Näiden pohjalta vanhalta yhteiskoululta Kuopionlahden rannalle Haapanimen kadun varteen muodostuu julkisten rakennusten rivistö, jonka itäpuolelle tulee sijoittumaan uusi kaupunkiaukioiden sarja.

Aukiota rajaavat arvostelupöytäkirjan suositusten mukaisesti Puijonkadun varteen sijoittuvat lamellitalot, jotka suojaavat aukiota myös liikennemelulta. Uusi taidelukio Lumit sekä sen viereiset aukiokokonaisuudet sijoittuvat kaava-alueen pohjoisosaan. Yksi kaavan keskeisistä ideoista, on ollut muodostaa alueen keskelle, torilta Kuopionlahden rantaan ulottuvalle Hallikadun osalle, Kuopion ominaispiirteille ominainen rännikatuteema, eräänlainen taidekuja. Rännikadun päätepisteenä tulee olemaan Kuopionlahden rannalle sijoittuva Järvi-Suomen matkailupalvelujen keskus ”Hot Spot”.

Myös hotelli- ja kongressikeskuksen asemakaavan perusratkaisu pohjautuu pitkälti alueella käydyn arkkitehtuurikilpailun voittajatyöhön, jossa hotelli- ja kongressikeskuksen jalusta noudattelee Musiikkikeskuksen mittakaavaa räystäslinjoineen ja suurine sisääntulokatoksineen. Keskusta on kehitetty valmisteluvaiheen jälkeen muun muassa jakamalla jalustan päällä olevat tornit useampaan eri koordinaatistoon. Lisäksi tornit on vedetty keskemmälle jalustaosaa, jolloin ne eivät hallitse jalankulkuympäristöä ja näkyvät vain osittain torilta etelään päin saavuttaessa. Tämä ratkaisu korostaa erityisesti jalustaosaa, joka hahmottuu Musiikkikeskuksen kokoisena julkisena massana.

Yksi merkittävimmistä julkisen rakennuksen roolia korostavista elementeistä on Musiikkikeskusta ja kongressikeskusta yhdistävä uusi yhteinen sisäänkäyntiaula isoine katoksineen. Mittakaavallisesti jalustaosa linkittää sen myös osaksi ruutukaavaa ja lähiympäristöä, sen tornit sen sijaan Mölymäen uusiin tornitaloihin, Puijon lakeen sekä Tuomikirkkoon.

Kaavahankkeiden keskeisiä tunnuslukuja ja vaikutuksia


Molempien kaava-hankkeiden on arvoitu siis lisäävän Kuopionlahden alueen kävijämääriä vuositasolla n. 250 000 - 350 000 henkilöä, jolloin Kuopionlahden kokonaiskävijämäärät nousevat n. 0,5 milj henkilöön vuodessa. Musiikkikeskuksen ympäristö ja Lumit sekä Hotelli- ja kongressikeskus kaavahankkeiden rakentamis- ja investointikustannukset on arvioitu olevan n. 183 milj €. Pelkästään majoitus sekä kongressi- ja tapahtumapalveluiden tuoma suora taloudellinen lisäys Kuopio alueelle tulisi olemaan arviolta n. 50–75 miljoonaa euroa ja laajemmin puhutaan jo huomattavasti suuremmista summista.

Kuopionlahden hankealueelle on arvioitu tulevan n. 150-200 uutta työpaikkaa muun muassa kulttuuri-, matkailu-, tapahtuma- ja ohjelmapalveluiden sekä opetus- ja liiketoiminnan ja niitä palvelevien aputoimintojen aloille, minkä lisäksi alueen kokonaisopiskelijamäärät nousevat n. 2600 opiskelijaan. Kaavahankkeiden myötä Kuopionlahden alueen asuntomäärä kasvaisi n.170 asuntoa ja n. 230-300 asukasta.

Alla olevista linkeistä pääsee tutustumaan kaavahankkeiden ehdotusaineistoihin

Musiikkikeskuksen ympäristö ja Lumit

Kaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
RTO liitteineen (pdf)
Koko kaava-aineisto on kaupunkirakennelautakunnan pöytäkirjan liitteenä

Hotelli ja kongressikeskus


Kaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
RTO liitteineen (pdf)
Koko kaava-aineisto on kaupunkirakennelautakunnan pöytäkirjan liitteenä

Aikaisemmat uutiset

Kuopion Musiikkikeskuksen ja Lumitin ympäristöä (Kuopionlahden aluetta) koskeva asemakaavan muutos nähtäville uudelleen valmisteluaineistona

21.2.2018

Kaavatyötä on jatkettu Kuopionlahden arkkitehtuurikilpailun voittajatyön sekä valmisteluaineistosta saatujen kannanottojen pohjalta. Kuopion kaupunki tilasi kilpailun voittaneelta työryhmältä kaavatyön tueksi Kuopionlahden alueen jatkosuunnittelusta kuusi erilaista ja kilpailun voittaneeseen ehdotukseen perustuvaa vaihtoehtotarkastelua lisäselvityksineen.

Kilpailun jälkeisen jatkotyöskentelyn yhteydessä esille tulleiden muutosten sekä laadittujen vaihtoehtotarkastelujen vuoksi on asemakaavan muutos tarpeen asettaa uudelleen nähtäville valmisteluaineistona. Aineisto on tarkoitus olla nähtävillä 5.3.–6.4.2018, jonka aikana yleisöllä mahdollisuus tutustua Kuopionlahden alueen uusiin luonnoksiin Valtuustotalolla, Suokatu 42 tai Kohtaamossa, Alatorin kauppakeskus Apaja, Kauppakatu 45 sekä kaupungin nettisivuilla.

Kuopion kaupunki järjestää Kuopionlahden kaava-aineistoon liittyvän yleisö- ja tiedotustilaisuuden tiistaina 20.3.2018 kello 18.00 valtuustotalon valtuustosalissa, Suokatu 42, jonne kaikki ovat tervetulleita.

Kaavahankkeen keskeisten rakennushankkeiden toteuttajatahoina toimivat Kuopion hotelli- ja kongressikeskuksen osalta Lapland Hotels Oy ja taidelukio Lumitin osalta Kuopion kaupunki.

Kutsu yleisötilaisuuteen ja uutinen

Kuvat ja selvitykset kehitetyistä kuudesta vaihtoehdosta löytyvät Kuopion kaupunkirakennelautakunnan listoilta alla olevan linkin kautta.

Asemakaavan valmisteluaineisto

Vaihtoehto A1 (pdf)

Vaihtoehto B1 (pdf)

Vaihtoehto B2 (pdf)

Vaihtoehto C1 (pdf)

Vaihtoehto C2 (pdf)

Vaihtoehto C3 (pdf)

Suunnitteluvaihtoehtojen raportti liitteineen (pdf)

Kuopion soiva ja sykkivä sydän – arkkitehtuurikilpailun ratkaisu

23.7.2017
”Kilpailun poikkeuksellisen vaativaa luonnetta kuvaa hyvin Kuopionlahden eritysasema kaupunkirakenteessa sekä kilpailun monimuotoinen ja laaja tilaohjelma yhdessä kilpailun erittäin vaativien arvosteluperiaatteiden kanssa. Lopputuloksen perusteella voidaan todeta, että 2-vaiheinen kilpailu oli tämän hankkeen kannalta eritäin onnistunut ja välttämätön kilpailumuoto, jossa ehdotuksille voitiin antaa tarkat jakosuunnitteluohjeet.” toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kantanen, joka toimi kilpailun juryn puheenjohtajana.

Kuopionlahden yleinen 2. vaiheinen arkkitehtuurikilpailu ”Kuopion ”soiva ja sykkivä sydän” on päättynyt.  Kilpailun voittajaksi valittiin ehdotus ”Jukebox (pdf)”. Toinen palkinto annettiin ehdotukselle ”Vesj (pdf)” ja kolmas palkinto ehdotukselle ”Taikametsä (pdf)”. Lisäksi annettiin kaksi lunastusta ja yksi kunniamaininta. Tarkemmin kilpailun tulos ja tekijät on esitetty kohdassa mediatiedotteessa ja varsinaisessa arvostelupöytäkirjassa.

Kilpailun toiseen vaiheeseen valittiin marraskuussa 2016 kuusi kilpailuehdotusta, joista tuomaristo valitsi yksimielisesti voittajaksi ehdotuksen Jukebox, jonka tekijöinä olivat arkkitehtitoimisto Lukkaroinen OY sekä VSU OY.

Jukebox järjestää kaikista muista kilpailuehdotuksista poiketen uudet rakennukset hienoksi ja monumentaaliseksi rintamaksi Musiikkikeskuksen molemmin puolin, leventäen kilpailualuetta halkovan rännikadun puolen korttelin levyiseksi, rantaa kohti laskeutuvaksi puistoaukioksi, johon julkiset toiminnot, soitto, laulu ja kaupunkielämä avautuvat. Tämä perusratkaisu mahdollistaa uusien rakennusten selkeän, toimivan ja joustavan vyöhykkeellisyyden ja yhteispelin.

Jukeboksin kaikki pääsisäänkäynnit ja julkiset kohtaamistilat muodostavat uudelle aukiolla avautuvan limittyvien sisä- ja ulkotilojen sarjan. Kauniit ja kiinnostavat katosaiheet ja kutsuvat muodot ovat erinomaista arkkitehtuuria, joka sitoo eri toiminnot ja rakennukset yhteen tavalla, mikä antaa niille myös tilaa kehittyä itsenäisinä rakennussuunnitelmina korkeatasoisiksi.

Lisäksi tuomaristo korostaa, että Jukeboxissa on toimivimmat ja kiinnostavimmat tilaratkaisut niin hotelli- ja kongressikeskuksen kuin taidelukio Lumitin osalla. Musiikkikeskuksen lämpiö jatkuu taidokkaasti kongressikeskukseen tavalla, joka hyvittää olevan rakennuksen eteen rakentamisen seurauksena muuttuvat sisänäkymät.

Alueesta on muodostumassa Kuopion merkittävä kulttuurirakennusten keskittymä, jonka tulee kestää aikaa ja istua hyvin paikkaansa, Kuopionlahti - tori -kulttuuriakselilla.

Mediatiedote (pdf)
Arvostelupöytäkirja (pdf)
Tulosten julkistamis- ja palkintojenjakotilaisuus
Yle uutinen kilpailun ratkaisusta
Savon Sanomat uutinen kilpailun ratkaisusta

Yleisöäänestyksen tulokset


Kuopionlahden 2. vaiheen kilpailutyöt herättivät runsasta mielenkiintoa. Kilpailutyönäyttelyyn kävi tutustumassa niin netissä kuin valtuustotalon varinaisessa näyttelyssä yli tuhat vierasta. Myös omaa suosikkiehdotustaan äänesti runsaasti, sillä saimme lähes 500 äänestystulosta.

Yleisöäänestyksen voittaja on ehdotus nimimerkin Cor (pdf), vain kolme ääntä vähemmän sai ehdotus nimimerkki Jukebox (pdf).  Kolmanneksi eniten yleisöääniä keräsi ehdotus nimimerkki Kumuko (pdf). Ehdotukset Jäkälä (pdf), Vesj (pdf) ja Taikametsä (pdf) eivät keränneet yleisöäänestyksessä aivan samanlaista äänisaalista.