Läheisen sairaus


Kuopion lyhytaikaishoidon osastot sijoittuvat Harjulaan, Karttulaan ja Juankoskelle.

Omaiset ovat tervetulleita osallistumaan sairaalahoidossa olevan potilaan hoitoon auttamalla häntä esimerkiksi ulkoilussa ja ruokailussa sekä kannustamaan viriketoiminnan omatoimiharjoitteissa.

Lapsen virallisella huoltajalla tai edustajalla on mahdollisuus käyttää Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon sähköistä asiointipalvelua lapsensa puolesta. Lapsen puolesta asiointi edellyttää lomakkeella ilmoitettua suostumusta ja sen kirjaamista Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmään.

Saattohoidon tukiyksikkö Lehtolakoti on Kuopion kaupungin Harjulan sairaalassa oleva 15-paikkainen osasto. Lehtolakoti tukee myös kotona toteutettavaa saattohoitoa yhdessä muiden kotiin tuotettavien palveluiden kanssa.