Lähisuhde- ja perheväkivalta


Lähisuhde- ja perheväkivallasta puhutaan, kun henkilö on väkivaltainen nykyistä tai entistä kumppaniaan, lastaan, lähisukulaistaan tai muuta läheistään kohtaan. Lähisuhde- ja perheväkivalta voi johtaa fyysisen tai psyykkisen vamman syntymiseen, kehityksen häiriytymiseen, perustarpeiden tyydyttämättä jäämiseen tai kuolemaan.

Lähisuhde- ja perheväkivalta sisältää ilmeisimpien väkivallan tekojen lisäksi myös laiminlyönnin ja tekemättä jättämisen. Perheenjäsenten väliselle väkivallalle altistuminen on lapselle yhtä haavoittavaa kuin suoran väkivallan kohteena oleminen.

Väkivaltaan puuttuminen ja siitä suoraan kysyminen ovat tärkeitä. Apuna voit käyttää Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomaketta.

Voit myös aina olla yhteydessä Kuopion turvakotiin väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä.

Väkivallan muodot


Väkivaltaiset teot voivat olla luonteeltaan fyysisiä, seksuaalisia tai psyykkisiä tai kyse voi olla perustarpeiden tyydyttämisen estämisestä tai laiminlyönnistä. Väkivallan muodot esiintyvät harvoin yksinään.

Väkivaltaa sisältävissä ihmissuhteissa ilmenee yleensä monia väkivallan muotoja samaan aikaan ja limittäin. Eri väkivallan muotoja ovat fyysinen väkivalta, henkinen väkivalta, seksuaalinen väkivalta, taloudellinen väkivalta, kaltoinkohtelu tai laiminlyönti, altistuminen väkivallalle ja kulttuurinen tai uskonnollinen väkivalta.

MARAK - moniammatillinen riskinarviointi


MARAK on tarkoitettu henkilöille, jotka kokevat vakavaa parisuhdeväkivaltaa tai elävät sen uhan alla. Parisuhdeväkivalta voi olla fyysistä, henkistä tai seksuaalista, myös kunniaväkivaltatapaukset soveltuvat käsiteltäviksi. Väkivallan harjoittaja voi olla nykyinen tai entinen avio-/ avopuoliso tai seurustelukumppani.

Tavoitteena on, että parisuhdeväkivalta ja sen uhka loppuu ja että uhri saa tarvitsemansa avun ammattilaisilta/viranomaisilta yhdellä ilmoituksella mahdollisimman helposti, nopeasti sekä yksinkertaisesti.

Työskentelyn vaiheet


1. Työskentely alkaa siitä, kun uhri ilmoittaa ammattilaiselle/viranomaiselle kokemastaan väkivallasta tai sen uhan alla elämisestä.
2. Tämän jälkeen uhri käy ammattilaisen/viranomaisen kanssa luottamuksellisen keskustelun tilanteestaan. Keskustelun aikana täytetään riskinarvioinninlomake, jonka lopputulos kertoo, onko hän korkeassa riskissä joutua vakavan väkivallan uhriksi.
3. Jos korkean riskin uhka täyttyy, ohjataan tapaus uhrin suostumuksella MARAK -työryhmän käsiteltäväksi
4. Työryhmä laatii uhrille turvasuunnitelman ja uhri saa tuekseen tukihenkilön prosessin ajaksi.

Lisätietoja MARAK toiminnasta: Kuopion turvakoti, puh: 017 183 393

MARAK lomakkeet lähetetään:
MARAK
Lastentie 1 A, b-ovi,
70620 Kuopio

Lisätietoa väkivallasta Lisätietoa väkivallasta

MARAK-työryhmän kokoukset MARAK-työryhmän kokoukset

Vuosi 2021

 • 28.10.2021 klo 13
 • 18.11.2021 klo 13
 • 16.12.2021 klo 13

Vuosi 2022

 • 20.1.2022 klo 13-16
 • 17.2.2022 klo 13-16
 • 17.3.2022 klo 13-16
 • 21.4.2022 klo 13-16
 • 19.5.2022 klo 13-16
 • 16.6.2022 klo 13-16
 • 11.8.2022 klo 13-16
 • 15.9.2022 klo 13-16
 • 13.10.2022 klo 13-16
 • 17.11.2022 klo 13-16
 • 15.12.2022 klo 13-16