Länsirannan kylät


Länsirannan alueeseen kuuluu kuusi kylää - Haminalahti, Rytky, Kaislastenlahti, Lamperila, Hirvilahti ja Niemisjärvi. Kylät sijaitsevat Kuopiosta luoteeseen, Kallaveden länsirannalla.

Rytkyn kylä on Karttulaan vievän maantien varrella, pääosin Rytkyjärven ympärillä ja Niemisjärvi sijaitsee vaihtelevissa mäkimaisemissa entisen Kuopion maalaiskunnan perukoilla.  Muut kylät sijaitsevat Pohjois-Kallaveden äärellä eteläisestä Kuopiosta Maaningalle johtavan Länsirannan tien varrella.

Länsirannan kylien luonto on rehevää ja maisemat kauniita, perinteisiä, savolaisia maalaismaisemia. Pitkän asutushistorian jäljet ovat  näkyvissä. Haminalahti on kuulu komeista vesi- ja jyrkännemaisemistaan, joita ovat ikuistaneet mm. Haminalahden hovissa asuneet Wrightin taidemaalariveljekset sekä lintumaalari Matti Karppanen. Hirvilahden maisemaa hallitsee edelleen elinvoimainen maatalous.

Länsirannantien perusparannus 2003 ja uusi kevyen liikenteen väylä lisäsi Länsirannan alueen kiinnostavuutta asuinalueena. Uudistus paransi työssäkäynti- ja asiointiliikenteen sujuvuutta ja nopeutti yhteyksiä. Myös julkisen liikenteen palvelut keskustaan ovat kohtuulliset. Kylillä on runsaasti tonttimaata. Tonttitarjonta on koottu näkyville kylien omille kotisivuille. Länsirannan alueella on  kolme alakoulua - Rytkyn, Kaislastenlahden ja Hirvilahden koulut.

Luonto mahdollistaa monipuolisen harrastamisen ja liikkumisen. Alueella on valaistuja hiihtolatuja ja kuntopolkuja - ja erikseen on mainittava Lamperilasta lähtevä Suovu-Palosen ulkoilureitti. Ympäristö tarjoaa erinomaiset ja runsaat mahdollisuudet niin kalastukseen ja metsästykseen kuin myös marjastukseen ja sienestykseen.

Länsirannan alueella toimii ja alueen asioita edistää Kuopion Länsirannan kylät ry. ja lisäksi myös kylätoimikunnat toimivat aktiivisesti.

Kuopion länsirannan kylät ry, puheenjohtajan sähköposti: eija.huuskonen(at)me.com

Haminalahden nuorisoseura ry, puheenjohtaja Taija Pihavaara-Turunen, sähköposti: taijamaija(at)gmail.com

Hirvilahden nuorisoseura ry, puheenjohtaja Janne Laukkanen, sähköposti: nuorisoseura(at)hirvilahti.fi

Rytkyn nuorisoseura ry, puheenjohtaja Jukka Hyttinen, sähköposti: jukka.hyttinen(at)sok.fi

Kaislastenlahden kyläyhdistys ry, puheenjohtaja Marko Huuskonen, sähköposti: kaislastenlahti.kylayhdistys(at)gmail.com

Niemisjärven raittiusyhdistys Karsija, puheenjohtaja Hannu Heiskanen, sähköposti: karsijary(at)gmail.com

Lamperilan kyläseura ry, puheenjohtaja Pekka Keinänen, sähköposti: lamperilankylaseura(at)gmail.com