Koulu- ja päiväkotirauhan julistus

Koulu- ja päiväkotirauha julistettiin tänä vuonna striimattuna Kuopion kaupunginteatterin amfiteatterilta perjantaina 28.8.2020.

Julistajana toimi KuPSin pelaaja Ilmari Niskanen. Muusta ohjelmasta vastasi kuopiolainen rap-duo Bojos ja Cheer Stars -cheerleadingtanssijat. Mukana olivat tietysti myös Kiitos kaveruudelle -maskotit Pähkä ja Kamu. Juontajana tilaisuudessa toimi draamakasvattaja Anni Marin.

#kiitoskaveruudelle

Tilaisuuden tallennetta voi katsoa alta tai osoitteessa: https://kuopio.kurssi.tv/permalink/v125f5f2e997ckzzyuxu/iframe/

Kiitos kaveruudelle - stoppi kiusaamiselle


Kiitos kaveruudelle -draamatoiminnan avulla edistetään lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja kaveritaitoja ja sitä kautta ennaltaehkäistään kiusaamistilanteiden syntyä. Toiminta sisältää draamakasvattajan ohjaamia työpajoja 5.-6. luokille, koulutuksia ja Kiitos kaveruudelle -käsikirjan (pdf). Käsikirjan oheismateriaalina ovat kuopiolaisen graafikko-kuvittaja Elli Vähäkankaan piirtämät Pähkä ja Kamu -tunnetilakortit (pdf), jotka voi tulostaa omaan käyttöön.

Työpajojen tiedustelut: draamakasvattaja Anni Marin anni.marin(a)kuopio.fi

Omalta osaltaan draamatoiminta myös parantaa kulttuuristen perusoikeuksien toteutumista ja tuo taiteen lähelle lasta ja nuorta. Toiminnassa taide on menetelmä, mutta myös taide itsessään tulee lapselle ja nuorelle näkyväksi ja koettavaksi.

Kulttuuripolku


Kulttuuripolku on Kuopion kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelma ja se on osana Kuopion kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Polku muodostuu vuosittain toteutettavista kulttuurikohdevierailuista tai koulussa tai varhaiskasvatuksessa toteutettavista työpajoista.

Polkujen työpajat ovat auki lukuvuoden alussa ja niistä tiedotetaan kouluille ja varhaiskasvatukseen jaettavassa Kulttuurikellossa. 

Kulttuuripolun rakenne:

Varhaiskasvatus:
4-5 v. ryhmät: Tanssipajat ja muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatustyöpajat
Esiopetus: Tarinapolku

Perusopetus:
1. luokka: Kirjastopolku, Kuopion kaupunginkirjasto ja lähikirjastot
2. luokka: Taidepolku, Kuopion taidemuseo
3. luokka: Museopolku, Kuopion museo, Kuopion korttelimuseo, RIISA - Suomen ortodoksinen kirkkomuseo
4. luokka: Mediapolku, Kino Kuvakukko ja VB-valokuvakeskus
5. luokka: Ympäristöpolku, oman alueen kulttuuri- ja luonnonympäristö ja ohjatut työpajat
6. luokka: Tanssipolku, Liikepeli ja tanssipajat
7. luokka: Musiikkipolku, Kuopion kaupunginorkesterin konsertti
8. luokka: Teatteripolku, Kuopion kaupunginteatterin harjoitus ja työpajat
9. luokka: K9-kortti, omatoiminen kulttuuripalveluiden käyttö

Kulttuuripolku ei sulje pois mahdollisuutta vierailla kulttuurilaitoksissa myös muilla luokka-asteilla ja varhaiskasvatuksen ryhmissä!
 

AvoT -avoin taidekasvatus varhaiskasvatuksessa

AvoT -avoin taidekasvatusmalli on Lastenkulttuurikeskus Lastun, Sanataidekoulu Aapelin ja Kuopion kaupungin kehittämä toimintamalli, jossa taidekasvatus on integroitu osaksi varhaiskasvatusta. AvoT-malli osallistaa lapsia, perheitä ja työntekijöitä aidosti. AvoTia toteutetaan maaseutualueiden päiväkodeissa ja niihin haku tapahtuu kerran vuodessa.

Toiminnan tavoitteena on vahvistaa lasten kulttuurisia oikeuksia, osallisuutta ja hyvinvointia, sekä luoda uudenlaista moniammatillista työkulttuuria varhaiskasvatuksen arkeen. Lisäksi mallissa täydennetään alueen taidelaitosten yleisötyötä hyödyntämällä alueen taidelaitosten teoksia ja pedagogisia materiaaleja varhaiskasvatusyksiköissä toteutettavissa taideprojekteissa.

Käytännössä AvoT -malli toimii siten, että varhaiskasvatukseen erikoistunut taidekasvattaja jalkautuu lapsiryhmään noin kahdeksaksi viikoksi kerrallaan. Taidekasvattaja työskentelee ryhmässä 2–3 päivänä viikossa. Hän osallistuu lasten ja työntekijöiden arkeen aktiivisesti monella tasolla ollen määräaikaisesti kiinteä osa varhaiskasvatusryhmän pedagogista tiimiä. Tämä mahdollistaa syvällisen moniammatillisen työskentelyn, jossa taiteen ja leikin näkökulma ulottuu koko yhteisön arkeen.

 

Taiteen perusopetus


Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista, lähinnä lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista taidekasvatusta. Kuopiossa taiteen perusopetusta on saatavana viidellä taiteenalalla: kuvataide, käsityö, musiikki, teatteri ja tanssi.

Taiteen perusopetuksen järjestämislupa on Kuopion kaupungilla (opetusta antavat Kuopion Taideopisto, Kuopion Tanssistudio, Musiikkikoulu Kantele sekä Kuopion kansalaisopiston kuvataidekoulu Värikäs ja käsityökoulu Taituri) sekä Kuopion konservatoriolla.

Taiteen perusopetus eroaa muusta taideharrastuksesta siinä, että opetusta ohjaa valtakunnallisten perusteiden mukaan laadittu opetussuunnitelma. Opiskelu tapahtuu joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaisesti. Opiskelija saa valmiuksia ilmaista itseään taiteen keinoin ja halutessaan hakeutua alan ammatilliseen koulutukseen.

Kuopiolaiset lapset ja nuoret voivat hakea mukaan taiteen perusopetukseen ottamalla yhteyttä suoraan opetusta järjestäviin oppilaitoksiin. Tarkemmat tiedot opetuksesta, hakuajoista ja lukukausimaksuista löytyvät oppilaitosten kotisivuilta.

Nilsiän musiikki- ja tanssileiri


Kauniissa Nilsiässä järjestetään vuosittain musiikki- ja tanssileiri. Leirille ovat tervetulleita niin aloittelevat musiikinharrastajat kuin jo pidemmälle ehtineet musikantitkin tanssijoiden lisäksi. Kursseja on tarjolla niin klassisessa kuin pop-jazz-musiikissakin, sekä lisäksi tanssissa. Myös muskarit kuuluvat ohjelmistoon. Kurssilaisten ikähaitari on vauvasta vaariin ja kurssivalikoimassa on henkilökohtaisten soitto- ja laulutuntien lisäksi yhteismusisointia sekä workshop-kursseja.

Tutustu tarkemmin Nilsiän musiikkileiriin.

Kulttuuripolun yhteystiedot Kulttuuripolun yhteystiedot

Kulttuurisuunnittelija
Jonna Forsman
044 718 2468
jonna.forsman(at)kuopio.fi

Kulttuuripolku Facebookissa Kulttuuripolku Facebookissa

Taiteen perusopetuksen yhteystiedot Taiteen perusopetuksen yhteystiedot

Tietopalveluasiantuntija
Riitta Nevalainen
044 718 4133
riitta.nevalainen(at)kuopio.fi

Linkkejä Linkkejä

Taiteen perusopetuksen oppilaitokset Taiteen perusopetuksen oppilaitokset