Lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalinen tuki


Lapsiperhepalvelujen perhetyötä annetaan niin ennaltaehkäisevänä palveluna (lapsiperheiden kotipalvelu, ennaltaehkäisevä perhetyö ja aloitustiimi) kuin lastensuojelun avohuollon tukitoimena (aloitustiimi, tehostettu perhetyö). Perhetyö tarjoaa tukea lasten ja nuorten kasvatukseen, vanhempana jaksamiseen, vuorovaikutukseen, kodin sääntöihin, arjen rytmeihin, päiväkotiin ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.

Keskustelu ja tilanteen kartoitus ulkopuolisen kanssa voi avata uusia näkökulmia.Perhetyössä työskennellään pääasiassa perheen kotona, koko perhe huomioiden, sekä perheen voimavaroja ja läheisverkostoja vahvistaen.

Lapsiperheiden kotipalvelun palvelupyyntö tai ennaltaehkäisevän perhetyön palvelupyyntö tehdään palvelunumeroon 044 718 1321 ma-to klo 11-13, pyynnön voi tehdä asiakas itse tai yhteistyötaho. Perhetyöntilaukset tehdään palveluesimiehelle, 044 718 3733. Perhetyö edellyttää aina perheen sitoutumista työskentelyyn.

Lapsiperheiden kotipalvelu


Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä ja lyhytaikaista perheiden arjessa selviytymisen tukemista.Palvelu voi olla lastenhoitoapua ja sen ohessa arkiaskareista huolehtimista, sekä vanhempien ohjausta ja neuvontaa. 

Kotipalvelun tarpeen käyntikerrat ja kesto arvioidaan tapauskohtaisesti. Palvelu on perheille maksullista. Lapsiperheiden kotipalvelussa on käytössä myös palveluseteli oman tuotannon tukena. Tilauksen voi tehdä asiakas itse tai yhteistyötaho (mm.neuvola).

Ennaltaehkäisevä perhetyö


Ehkäisevä perhetyö on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä, jota tehdään ennaltaehkäisevästi yhdessä perheen kanssa tilanteissa, jotka perhe itse kokee haastaviksi. Tehtävänä on tukea varhaisessa vaiheessa perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmatilanteita.

Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen, arjessa selviytyminen, lapsen ja vanhempien vuorovaikutuksen edistäminen sekä vanhemmuuden ja kasvatuksen tukeminen. Työ ei ole lastenhoitopalvelua tai kodinhoitoa. Tilauksen voi tehdä asiakas itse tai yhteistyötaho (mm.neuvola).

Aloitustiimi


Aloitustiimi tekee 1-5 kotikäyntiä perheessä. Aloitustiimi tukee, ohjaa ja auttaa perhettä, sekä kartoittaa perheen tuen tarvetta yhdessä perheen kanssa. Tarvittaessa ohjaa perhettä heitä hyödyntävien palveluiden piiriin. Aloitustiimi pystyy vastaamaan nopeasti tilanteen selvittelyyn. Aloitustiimillä on laaja tieto kaupungin palveluista, yhteistyöverkoista ja perheen arkea helpottavista tuista. Aloitustiimin voi olla yhteydessä suoraan.

Perhetyö: Tehostettu perhetyö ja sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö


Perhetyö perustuu yhdessä perheen, asiakkuudesta vastaavan sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijän kanssa laadittuun suunnitelmaan. Aloitustapaamisella määritellään tavoitteet, käyntimäärät, toteutuksen painopisteet ja työskentelyjakson kesto, vanhempia ja lapsia tuetaan ja ohjataan perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Yhteistyötä tehdään perheen ympärillä toimivien eri ammattiryhmien kanssa.

Tavoitteita ja työskentelyn etenemistä ja mahdollista jatkoa arvioidaan noin 1-3 kuukauden välein. Työskentely tapahtuu yhdessä tehden, ohjaten ja tukien perheen voimavarat huomioiden ja verkostoja vahvistaen. Perhetyöntekijät toimivat myös vertaistukiryhmän ohjaajina (mm. vauvajengi ja kesäleiri), lisäksi perhetyöntekijät voivat toimia tukihenkilöinä.

Tehostettu perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Tehostettu perhetyö voi olla sekä vahva kuntouttava tukimuoto että väliintulon väline kriisitilanteeseen, jonka avulla löydetään keinoja tilanteen ratkaisemiseen tai pitemmän ajan muutoksen tuki. Tilauksen tekee perheen asioista hoitava sosiaalityöntekijä.

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö, tarkoittaa työskentelyä niissä sosiaalihuoltolain asiakkuudessa olevissa perheissä joissa on erityisentuen tarpeessa oleva lapsi tai nuori. Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on perhettä tukevaa, muutokseen tähtäävää tukea. Tilauksen tekee perheen asioista hoitava sosiaalityöntekijä.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Lastensuojelun perhetyön palveluesimies
Kaartokatu 9 rak. A 1, 2.krs
70620  KUOPIO
044 718 3733

Perhetyön tiimi
Kaartokatu 9 rak. A1, 2.krs
70620  KUOPIO

Käyntiosoite: Keihäskatu 1 A 1, ovi 5

Yhteydenottopyyntö Yhteydenottopyyntö

  • Tarvitsen apua -lomake on on matalan kynnyksen avunpyyntökanava lapsiperheille ja nuorille poikkeusolojen aikana. Yhteydenottoon vastataan 1–5 arkipäivän kuluessa.

Lapsiperheiden kotipalvelun pyynnöt Lapsiperheiden kotipalvelun pyynnöt

ma-to klo 11-13 (ei arkipyhinä)
044 718 1321

Kotipalvelun esitteet Kotipalvelun esitteet

Palveluntuottajan valinta Palveluntuottajan valinta

Omavalvontasuunnitelmat Omavalvontasuunnitelmat