Lastenneuvolat


Lastenneuvolan tavoitteena on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheiden terveyttä ja hyvinvointia. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Vanhempia tuetaan turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa.

Kuopion kaupungin lastenneuvolapalvelut järjestetään lähipalveluina 16 neuvolassa. Lääkärineuvolapalvelut on keskitetty Pyörön, Keskustan, Saarijärven, Neulamäen ja Puijonlaakson neuvoloihin.

Lisäksi lastenneuvolan lääkärien opetusvastaanottoja järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa Puijonlaakson neuvolassa.

Neuvolakäynnit alle kouluikäisillä


Lastenneuvolakäyntejä alle kouluikäisillä on yhteensä 15. Näistä 11 on lapsen ensimmäisen kahden ikävuoden aikana. 2–6-vuotiaille määräaikaistarkastus on kerran vuodessa. Lääkärintarkastuksia lastenneuvolassa on yhteensä viisi kertaa.

Määräaikaistarkastuksista kolme on laajoja terveystarkastuksia, joihin kutsutaan kummatkin vanhemmat mukaan. Laajassa terveystarkastuksessa arvioidaan lapsen kehityksen, terveydentilan ja hyvinvoinnin lisäksi koko perheen hyvinvointia ja vanhempien tuen tarvetta. Laaja terveystarkastus pitää sisällään terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanottokäynnit. Arvioinnin tukena hyödynnetään vanhempien näkemystä lapsen terveydestä ja kehityksestä sekä vanhempien luvalla varhaiskasvatuksen palautetta lapsen selviytymisestä päivähoidossa.

Perhevalmennus


Äitiysneuvolan perhevalmennus jatkuu lastenneuvolassa lapsen ollessa noin kahden kuukauden ja kuuden kuukauden ikäisenä ryhmäneuvolana.

Rokotukset


Lastenneuvolassa annetaan valtakunnallisen lasten ja nuorten rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Lisäksi lastenneuvolassa voidaan antaa lapselle perheen itse ostamia rokotuksia normaalien käyntien yhteydessä.

Avovastaanotto


Neuvolassa toimii ilman ajanvarausta oleva avovastaanotto. Avovastaanotolle voi mennä lyhyelle nopealle käynnille esimerkiksi vauvan kasvukontrolliin tai lapsen rokotukseen.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Lastenneuvolan yhteystiedot löytyvät neuvolat pääsivulta.

Lisätietoja äitiys- ja lastenneuvoloiden palvelujen järjestämisestä:

Kuopion kaupungin terveydenhoitoyksikön hallinto

ma. vastaava
terveydenhoitaja
Niina Happonen
044 718 6582

Terveydenhoidon
palvelupäällikkö
Hanna-Mari Tanninen
044 718 6513