Lastensuojeluilmoitus


Lastensuojeluasia tulee vireille, kun lapsi, lapsen huoltaja tai joku muu lapsesta huolissaan oleva henkilö on yhteydessä puhelimitse tai kirjallisesti lastensuojeluun. Ilmoitusvelvollisen viranomaisen tulee tehdä lastensuojeluilmoitus myös ennakollisesti, kun on perusteltu syy epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia heti syntymänsä jälkeen.

Lasten ja perheiden kanssa työskentelevillä sosiaali- ja terveydenhuollon, päivähoidon, koulun, nuorisopalvelujen, seurakunnan, poliisin, pelastuslaitoksen, hätäkeskuksen ja rikosseuraamuslaitoksen työntekijöillä on lastensuojelunlaissa erityinen ilmoitusvelvollisuus. Lisäksi lastensuojeluilmoituksen voi tehdä yksityinen henkilö, jolla herää huoli lapsen ja perheen tilanteesta. Yksityinen henkilö voi tehdä ilmoituksen halutessaan nimettömänä. Myös lapsi tai hänen huoltajansa voivat itse tehdä pyynnön palvelutarpeen arvioimiseksi.

Lastensuojeluilmoituksen saapumisen jälkeen ilmoitusta ryhdytään selvittämään tarpeellisessa laajuudessa ja lapsen huoltajiin ollaan yhteydessä. Kiireellisissä tilanteissa, joissa lapsen epäillään olevan välittömässä vaarassa, ilmoitusta ryhdytään selvittämään välittömästi. Jokainen lastensuojeluilmoitus selvitetään.

Sähköinen lastensuojeluilmoitus

Kuopion kaupungissa on viranomaisten käytössä sähköinen lastensuojeluilmoitus. Ilmoitus tehdään silloin, kun havaitsee tai saa tietää sellaisia seikkoja, joiden vuoksi lapsen lastensuojelun tarve on syytä selvittää.
 

Sähköinen lastensuojeluilmoitus

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Yhteydenotto on henkilön itsensä tekemä tai hänen suostumuksellaan tehty.

Sähköinen yhteydenotto tuen tarpeen arvioimiseksi

Lastensuojeluilmoitus Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai lomakkeella.

Lastensuojeluilmoitus toimitetaan osoitteeseen:

Kuopion kaupunki,
Sosiaalipäivystys,
Kuopion yliopistollinen
sairaala,
ensihoitopalvelut,
rak 1 A 3 krs.
PL 100, 70029 KYS

Lastensuojeluilmoituksen voi myös tehdä puhelimitse
044 718 3729 arkisin klo 9.00 - 12.00.

Virka-ajan ulkopuolella kiireelliset lastensuojeluasiat sosiaalipäivystys puh. 112.

Viranomaisilta odotetaan sähköistä lastensuojeluilmoitusta.