Lastensuojeluilmoitus


Lastensuojeluasia tulee vireille, kun lapsi, lapsen huoltaja tai joku muu lapsesta huolissaan oleva henkilö on yhteydessä puhelimitse tai kirjallisesti lastensuojeluun. Ilmoitusvelvollisen viranomaisen tulee tehdä lastensuojeluilmoitus myös ennakollisesti, kun on perusteltu syy epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia heti syntymänsä jälkeen.

Lasten ja perheiden kanssa työskentelevillä sosiaali- ja terveydenhuollon, päivähoidon, koulun, nuorisopalvelujen, seurakunnan, poliisin, pelastuslaitoksen, hätäkeskuksen ja rikosseuraamuslaitoksen työntekijöillä on lastensuojelunlaissa erityinen ilmoitusvelvollisuus. Lisäksi lastensuojeluilmoituksen voi tehdä yksityinen henkilö, jolla herää huoli lapsen ja perheen tilanteesta. Yksityinen henkilö voi tehdä ilmoituksen halutessaan nimettömänä. Myös lapsi tai hänen huoltajansa voivat itse tehdä pyynnön palvelutarpeen arvioimiseksi.

Lastensuojeluilmoituksen saapumisen jälkeen ilmoitusta ryhdytään selvittämään tarpeellisessa laajuudessa ja lapsen huoltajiin ollaan yhteydessä. Kiireellisissä tilanteissa, joissa lapsen epäillään olevan välittömässä vaarassa, ilmoitusta ryhdytään selvittämään välittömästi. Jokainen lastensuojeluilmoitus selvitetään.

Lastensuojeluilmoitus Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai lomakkeella.

Lastensuojeluilmoitus toimitetaan osoitteeseen:
 

Perhepalvelut ja lastensuojelun avohuolto
Kiire- ja selvitystiimi
Viestikatu 1-3, 3.krs
70600  KUOPIO

Lastensuojeluilmoituksen voi myös tehdä puhelimitse
044 718 3729 ma,ke,to ja pe klo 9.15-15.30 ja tiistaisin klo 10.00-15.30.

Virka-ajan ulkopuolella kiireelliset lastensuojeluasiat sosiaalipäivystys puh. 112.

Viranomaisilta odotetaan sähköistä lastensuojeluilmoitusta.