Lautakunnat ja johtokunnat


Kuopiossa on yhdeksän lautakuntaa: kaupunkirakennelautakunta, kasvun ja oppimisen lautakunta, hyvinvoinnin edistämisen lautakunta, perusturva- ja terveyslautakunta, ympäristö- ja rakennuslautakunta ja keskusvaalilautakunta. Alueellisia lautakuntia ovat joukkoliikennelautakunta, jätelautakunta ja Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta.

Kaupunginhallituksen alaisena toimivat lisäksi omistajaohjausjaos ja arviointitoimikunta. Suoraan kaupunginvaltuuston alaisuudessa toimii tarkastuslautakunta.

Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus nimeää oman edustajan kuhunkin lautakuntaan.

Lautakuntien lisäksi kunnassa voi toimia myös johtokuntia, jotka on asetettu liikelaitoksen tai jonkin rajatun tehtävän hoitamista varten.

Lautakuntien ja johtokuntien toiminnasta määrätään niiden johtosäännöissä.

Julkiset esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla heti niiden valmistuttua. Henkilötietoja ja muita ei-julkisia tietoja sisältäviä liitteitä ei julkaista.

Pöytäkirjoja säilytetään verkossa viisi vuotta kokouksen päivämäärästä.

Pöytäkirjojen nähtävilläolo (pdf)