Liikelaitokset ja osakeyhtiöt

Kuntakonserni


Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Kaikki kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt sisältyvät kunnan konsernitaseeseen. Kunnan  tytäryhteisöjä voivat olla yksityisoikeudellisten yhteisöjen lisäksi myös kuntayhtymät.

Liikelaitokset


Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos Mestar on Kuopion kaupungin kokonaan omistama liikelaitos. Mestarin palveluja ovat yhdyskuntarakentaminen; katujen, liikenneväylien, viheralueiden ja liikuntapaikkojen kunnossa- ja puhtaanapito sekä sähkö- ja valaistusverkkojen rakentaminen ja ylläpito.

Kaupunginvaltuuson 18.11.2019 päätöksen mukaisesti kaupunki päätti yhtiöittää liikelaitos Mestarin liiketoiminnan siten, että yhtiön perustamispäätös tehdään keväällä 2020 vuoden 2019 tilinpäätöslukujen valmistuttua ja uusi yhtiö aloittaa toimintansa 1.1.2021.

Erilliset taseyksiköt


Kuopion Tilapalvelun hallinnassa ovat kaikki kaupungin omistamat tai hallitsemat rakennetut kiinteistöt ja huoneistot lukuun ottamatta kaupungin osakeyhtiöiden, kiinteistöosakeyhtiöiden liikelaitosten ja muiden taseyksiköiden rakennuksia.

Pohjois-Savon pelastuslaitos huolehtii alueellaan palo- ja pelastustoimen operatiivisista tehtävistä, onnettomuuksien ennaltaehkäisystä ja väestönsuojelusta. Pelastuslaitos hoitaa ensihoitotehtävät Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa.

Keskeiset tytär- ja osakkuusyhtiöt Keskeiset tytär- ja osakkuusyhtiöt

 •  Sansia Oy
 •  Istekki Oy
 •  Järviseudun Työterveys Oy
 •  Kallaveden Työterveys Oy
 •  Kuopio Vesi Oy
 •  Servica Oy
 •  Kevama Oy
 •  Kiinteistö-Kys Oy
 •  Monetra Pohjois-Savo Oy
 •  Kuopion Energia Oy
 •  Kuopion Opiskelija-asunnot Oy (Kuopas)
 •  Kuopion Pysäköinti Oy
 •  Niiralan Kulma Oy
 •  Kuopio-Tahko Markkinointi Oy
 •  Savonia Oy