Kadut ja liikenne


Kuopion kaupungin säännöllisessä kunnossapidossa olevaa katuverkostoa on yli 778 km. Määrään sisältyy liikennemerkein varustettuja kevyen liikenteen väyliä yli 234 km, jalkakäytäviä yli 107 km ja ajoratoja 436 km.

Kaupungin liikennesuunnittelun periaatteena on, että kaikki liikenteen osapuolet selviytyvät liikenteessä. Liikenneturvallisuutta parannetaan mm. sopeuttamalla ajonopeudet liikenneympäristöön ja katuluokkaan.

Kuopion kantakaupunkialueella on käytössä alueellinen nopeusrajoitusjärjestelmä. Pääkatujen nopeusrajoituksena on pääsääntöisesti 50 km/h. Ydinkeskustassa noudatetaan 40 km/h.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue
kaupunkisuunnittelupalvelut
kunnallistekninen suunnittelu
PL 1097, 70111 Kuopio

käyntiosoite: Suokatu 42 A, 2.krs

asiointisähköposti
liikenne(at)kuopio.fi

Suunnittelupäällikkö
Ari Räsänen
044 718 5122
ari.rasanen(at)kuopio.fi