Liittyminen vesihuoltoon


Suurin osa Kuopiossa sijaitsevista kiinteistöistä kuuluu Kuopion Vesi Oy:n tai jonkin muun vesihuoltolaitoksen vesijohto- tai jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueeseen. Lisäksi Kuopion Vesi Liikelaitoksella on hulevesiverkoston toiminta-aluetta keskeisellä kaupunkialueella, Melalahdessa ja Vehmersalmella.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen on liityttävä vesihuoltoverkostoon. Toiminta-alueet Kuopiossa hyväksyy kaupunginhallitus. Karttapalvelusta voi tarkistaa, sijaitseeko kiinteistö jonkin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Liittymistä varten kiinteistön omistajan on otettava yhteyttä alueensa vesihuoltolaitokseen.

Kullakin vesihuoltolaitoksella on omat liittymismaksut ja taksat. Taksarakenteen erilaisuudesta johtuen vesihuoltolaitosten maksut eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään.

Liittymisvelvollisuudesta voidaan myöntää vapautus, jos vesihuoltolain 11 §:n mukaiset perusteet täyttyvät. Vapautusta haetaan kirjallisesti Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Hakemus voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai ympäristönsuojelupalveluluiden laatimalla lomakkeella. Hakemus tulee toimittaa Kuopion kaupungin alueellisiin ympäristönsuojelupalveluihin (ymparistonsuojelu(at)kuopio.fi).

Toiminta-alueen ulkopuolella kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta (vesihuoltolaki 6 §).

Lisätietoja

  • Hakemuspäätösten valmistelu ympäristöterveystarkastaja Jyrki Hänninen, 044 718 2284 (talousvesi)
  • Ympäristötarkastaja Niklas Holopainen, 044 718 2182