Lisäopetus


Lisäopetus on lukuvuoden kestävä koulutusjakso perusopetuksen oppimäärän suorittaneille. Sen tavoitteena on jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää, tukea opiskelijoiden kehitystä, oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tarjota opiskelijoille mahdollisuus parantaa edellytyksiään jatko-opintoihin.
 
Kuopion kaupunki järjestää lisäopetusta perusopetuksensa tänä tai viiime vuonna päättäneille kuopiolaisille nuorille. Kymppiluokkien koulusijoituksesta päätetään lukuvuosittain. Lisätietoa lisäopetuksesta voit tule Tervetuloa kouluun -oppaasta.