Lisäopetus (10. lk)

Elokuussa 2022 perusopetuksen lisäopetus sulautuu osaksi TUVA-koulutusta eli tutkintoon valmentavaa koulutusta. TUVA-koulutuksen yleisenä tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa opiskeluvalmiudet, joiden avulla opiskelija voi hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen ja suoriutua näistä opinnoista.