Oppivelvollisuusikäisten maahanmuuttajien (7 -17 v) perusopetus ja perusopetukseen valmistava opetus

Oppivelvollisuusikäiset oppilaat, joilla ei ole suomen kielen taitoa tai joiden suomen kielen taito ei ole vielä riittävä opiskeluun oman alueen lähikoulussa, osallistuvat valmistavan vaiheen opetukseen. Perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään Kuopiossa Kalevalan koulussa (1 - 6. lk) ja Pyörön koulussa (6 - 9. lk). Koulupaikka harkitaan jokaisen oppilaan kohdalla yksilöllisesti ja kielitaitoa testataan tarvittaessa ennen koulupaikkapäätöstä. Valmistavaa opetusta tarvitsevat esiopetusikäiset integroidaan lähipäiväkodin/koulun esiopetusryhmään.

Valmistavan opetuksen ryhmissä pääsääntöinen opetuskieli on suomen kieli ja opetuksessa edetään valmistavan opetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Valmistavan opetuksen tavoitteena on suomen kielen taidon ja oppimisvalmiuksien kehittäminen niin, että opiskelu suomalaisessa peruskoulussa onnistuu mahdollisimman hyvin. Valmistava opetus on vuosiluokkiin sitomatonta. Kun oppilaan suomen kielen taito karttuu, hän osallistuu valmistavan opetuksen aikana taitotasonsa mukaisesti perusopetuksen luokkien oppitunneille, ns. integraatiotunneille.

Perusopetuksen valmistavaa opetusta annetaan 6 - 10 -vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1000 tuntia, mikä täyttyy yleensä yhdessä vuodessa. Kun oppilas pystyy seuraamaan perusopetusta suomen kielellä tai valmistavan opetuksen tuntimäärä täyttyy, oppilas siirtyy pääsääntöisesti opiskelemaan omaan lähikouluunsa. Ne oppilaat, joilla on valmistavan opetuksen jälkeen jäljellä peruskoulua enintään kaksi vuotta, suorittavat peruskoulunsa loppuun Pyörön koulussa.

Kuopion perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmasta löytyy lisätietoja opetuksen toteutuksesta.

Oppivelvollisuusikäisten maahanmuuttajien perusopetukseen hakeudutaan olemalla yhteydessä koordinaattoriin.

Kalevalan koulu
Pohjankatu 2 , 70500 KUOPIO


Koulussa opiskelevat vuosiluokat esiopetuksesta kuudenteen luokkaan, kielen polun erityisluokkia, kv-luokkia sekä kaupungin valmistavan vaiheen luokat

Käyntiosoite

Pohjankatu 2, 70500 KUOPIO


Pyörön koulu
Blominkatu 2 , 70820 KUOPIO


Pyörön koulu on 1-9 yhtenäiskoulu, joka toimii Petosen kaupunginosassa. Pyörön kouluun kuuluu hallinnollisesti Pitkälahden koulu.

Käyntiosoite

Blominkatu 2, 70820 KUOPIO


Kuopion perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma
Kuopion perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma.

Aikuisten perusopetus (17v ->)


Oletko vähintään 17-vuotias ja sinulla on peruskoulu kesken tai kokonaan suorittamatta? Tarvitsetko peruskoulun päättötodistusta jatko-opintojasi varten? Aikuisten perusopetuksessa sinulla on mahdollisuus suorittaa peruskoulu loppuun, vahvistaa suomen kielen taitoasi ja saada täydet jatko-opintokelpoisuudet lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen.

Aikuisten perusopetukseen haetaan keväisin järjestettävän yhteishaun kautta ja haun ulkopuolella olemalla yhteydessä suoraan oppilaitoksiin.

Tutustu aikuisten perusopetuksen eri vaiheisiin alla ja hae sen jälkeen opiskelemaan!

Aikuisten perusopetus koostuu kolmesta vaiheesta: lukutaitovaihe, alkuvaihe ja päättövaihe. Opiskelun voi aloittaa mistä vaiheesta tahansa riippuen opiskelijan lähtötasosta ja aiemmasta koulutustaustasta. Kuopiossa aikuisten perusopetusta järjestävät Kuopion aikuislukio, Kuopion kansalaisopisto sekä Pohjois-Savon opisto.

Lukutaitovaihe

 • Kenelle: suomen kielessä luku- ja kirjoitustaidottomille yli 17-vuotiaille
 • Sisältö: suomen kielen luku- ja kirjoitustaidon kehittäminen
 • Kesto: n. 1 vuosi
 • Järjestäjä: Kuopion kansalaisopisto
 • Jatkomahdollisuudet: Alkuvaihe

Alkuvaihe

 • Kenelle: suomen kielessä luku- ja kirjoitustaidon perusteet osaaville yli 17-vuotiaille
 • Sisältö: suomen kielen ja opiskelutaitojen kehittäminen varsinaisia peruskouluopintoja varten
 • Kesto: n- 1 - 1,5 vuotta
 • Järjestäjät: Kuopion kansalaisopisto ja Pohjois-Savon opisto
 • Jatkomahdollisuudet: Päättövaihe

Päättövaihe

 • Kenelle: suomen kielessä luku - ja kirjoitustaitoisille yli 17-vuotiaille, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus
 • Sisältö: Peruskouluopintoja ja suomen kielen opintoja
 • Kesto: n. 1,5 - 2 vuotta
 • Järjestäjät: Kuopion aikuislukio ja Pohjois-Savon opisto
 • Jatkomahdollisuudet: Lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA), ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA), lukiokoulutus tai ammatillinen koulutus

Aikuisten maahanmuuttajien ammatillinen koulutus (17v ->)


Maahanmuuttajien, jotka eivät tarvitse perusopetusta, on mahdollista kouluttautua ammatilliseen tutkintoon Savon ammattiopistossa.  Ammatilliseen koulutukseen on mahdollista hakea jatkuvan haun kautta ympäri vuoden. Koulutukseen voidaan valita hakija, jolla on koulutusalalle vaadittava suomen kielen taito ja joka täyttää alan muut hakuehdot. Lisätietoja: https://www.sakky.fi/

Oman äidinkielen opetus

Oman äidinkielen opetuksen tavoitteena on mahdollistaa kielen ylläpitäminen sekä tukea oman kulttuuritaustan tuntemusta ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä.

Oman äidinkielen opetusryhmä on mahdollista perustaa, jos oppilaita on samassa koulussa tai lähekkäisissä kouluissa vähintään neljä. Ryhmät ja kielet saattavat vaihdella vuosittain.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Koordinaattori
Karoliina Peltola
044 718 8942

Kalevalan koulu
rehtori Anja Karhunen
044 718 4331

Pyörön koulu
rehtori Erja Kokkonen
044 718 4801

Kuopion kansalaisopisto
koulutussuunnittelija
Johanna Jussila
044 718 4714

Kuopion aikuislukio
apulaisrehtori
Martti Keinänen
044 718 1747

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Pohjois-Savon opisto
opettaja
Jaana Kuukasjärvi
040 146 0215
jaana.kuukasjarvi(at)psko.fi

http://www.psko.fi/

Videoita aikuisten perusopetuksesta Videoita aikuisten perusopetuksesta

Tutustu lisää Kuopiossa järjestettävään aikuisten perusopetuksen kokonaisuuteen ja sisältöihin opiskelijatarinoiden kautta:

Aikuisten perusopetuspolku Aikuisten perusopetuspolku

Lisätietoja Lisätietoja