Maaseudun yhteistyöryhmä


Maaseudun kehittämistoimia ohjaamaan on Kuopioon perustettu maaseudun yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmän tehtävänä on valmistella ja tehdä toimenpide-esityksiä maaseudun elinkeinojen, elinolosuhteiden ja palvelujen kehittämistoimiin liittyen ja päivittää Kuopioon laadittua maaseutuohjelmaa sekä edesauttaa siinä esitettyjen toimenpide-ehdotusten toteutumista.

Yhteistyöryhmä toimii myös tiedonvälityspaikkana kylien, maaseutuyrittäjien, kaupungin sekä muiden maaseudun toimijoiden välillä. Yhteistyöryhmä koostuu valtuustoryhmien edustajista, viidestä kyläyhdistysten edustajasta, kolmesta maaseutuyrittäjästä, maaseutupäälliköstä, yritysasiamiehestä sekä kehityspäälliköstä.

Yhteistyöryhmän jäsenet


Kananen Hannu, puheenjohtaja
Halonen Hannu, varapuheenjohtaja
Aho Arto
Carlenius Kirsti
Happonen Eeva
Husso Orvokki
Iivarinen Jaana
Kaukonen Kari
Korhonen Kaarina
Laitinen Aatu
Lipponen Teija
Luostarinen Eija
Martikainen Anna-Liisa
Nykänen Juha
Nyyssönen Juha
Pennanen Jarno
Rytsy Hetti
Savolainen Tuula
Tepponen Seppo
Wihuri Mirja