Melun haitat ja kuinka melutilanteeseen voi vaikuttaa


Melu on ei-toivottua ääntä, joka on epämiellyttävää, häiritsevää, odottamatonta tai kuulolle haitallista. Melun aiheuttaman haitan suuruuteen vaikuttavat mm.

 • äänen ominaisuudet kuten sen voimakkuus, taajuus, kapeakaistaisuus ja impulssimaisuus
 • altistumisen aika ja paikka
 • henkilön yksilölliset ominaisuudet kuten meluherkkyys ja asenne äänilähdettä kohtaan.


Ympäristömelu usein koetaan häiritseväksi ja sen koetaan heikentävän elinympäristön viihtyisyyttä. Melulla on kuitenkin myös vakavampia vaikutuksia esimerkiksi

 • aiheuttamalla elimistöön stressireaktion
 • häiritsemällä unta
 • lisäämällä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä
 • heikentämällä henkistä hyvinvointia.


Altistumista liikennemelulle voi vähentää esimerkiksi

 • pitämällä ikkunat kiinni
 • vaihtamalla huonejärjestystä siten, että makuuhuone on mahdollisimman kaukana kadusta ja tiestä
 • valitsemalla kävellessä tai pyöräillessä mahdollisimman hiljainen reitti
 • vähentämällä omalta osalta liikennemelun syntymistä mm. valitsemalla melupäästöltään
 • hiljaisempi ajoneuvo ja hiljaisemmat renkaat, noudattamalla nopeusrajoituksia ja käyttämällä julkista liikennettä oman auton sijaan.


Jos koet melun haitalliseksi, voit olla yhteydessä alueellisiin ympäristönsuojelupalveluihin tai ympäristöterveydenhuoltoon lisäneuvojen saamiseksi. Liikennemelun torjunnan suunnittelusta vastaa katuverkon osalta kaupungin kunnallistekninen suunnittelu ja yleisten teiden osalta ELY-keskus.

Meluaiheisia videoita


Osa 1: Melu on ääntä, kaikki äänet eivät ole meluaOsa 2: Kuka täällä meluaa, ympäristömelun aiheuttajatOsa 3: Lupa meluta, kuinka paljon?Osa 4: Miten vältetään meluhaittojen syntymistä?Osa 5: Kun ongelmat ovat jo syntyneet ja haittoja tulisi vähentääOsa 6: Kuopiolaisten kokemukset ääniympäristöstä

 

Lisätietoja Lisätietoja

Ympäristönsuojelutarkastaja
Erkki Pärjälä
044 718 2142

Ympäristötarkastaja
Mikko Sokura
044 718 2147