Kuopion meluselvitykset 2017 ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma


Kuopioon kaupunki valmistelee ympäristönsuojelulain 151 §:n mukaista, EU:n ympäristömeludirektiivin tarkoittamaa meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa. Toimintasuunnitelman valmistelua varten on vuosina 2016-2017 tehty joukko selvityksiä vallitsevasta melutilanteesta ja melun aiheuttamista haitoista. Valmistuneet selvitykset ovat

  • Kuopion kaupungin EU-meluselvitys 2017
  • Kuopion ja Siilinjärven meluselvitys vuosille 2017 ja 2035
  • tie- ja raideliikennemelun terveys- ja hyvinvointivaikutukset Kuopiossa ja Jyväskylässä
  • keskeisen kaupunkialueen hiljaisten alueiden kartoitus

Meluselvitykset koskevat tie- ja raideliikennemelua koko Kuopion alueella lukuun ottamatta Juankosken aluetta, joka liitettiin Kuopion kaupunkiin vuoden 2017 alussa. Lisäksi on käsitelty tärkeimpien teollisuus- ja energiantuotantolaitosten aiheuttamaa melua keskeisellä kaupunkialueella sekä Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskuksen melua. Tässä yhteydessä ei ole erikseen selvitetty lentomelua Kuopiossa, koska Rissalan lentoaseman meluvyöhykkeistä on ajan tasalla oleva selvitys.

Tie- ja raideliikenteen melualueet kansallisilla melun tunnusluvuilla on selvitetty myös Siilinjärven kunnan alueelle nykytilanteessa ja vuoden 2035 ennustetilanteessa. Tässä selvityksessä on päivitetty vuoden 2001 vastaava selvitys.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä valmistuu vielä lisäksi keväällä 2018 maaseutumaisten alueiden hiljaisten alueiden kartoitus.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma valmistuu keväällä 2018 ja se käsitellään kaupunginhallinnossa kesäkuussa 2018.

Lisätietoja Lisätietoja

Ympäristönsuojelutarkastaja
Erkki Pärjälä
044 718 2142

Mitä kuuluu Kuopio? Mitä kuuluu Kuopio?