Kuopion meluselvitykset 2017 ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma


Kuopioon on valmisteltu vuonna 2018 ympäristönsuojelulain 151 §:n mukainen, EU:n ympäristömeludirektiivin tarkoittama meluntorjunnan toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelman valmistelua varten on vuosina 2016-2018 tehty joukko selvityksiä vallitsevasta melutilanteesta ja melun aiheuttamista haitoista. Valmistuneet selvitykset ovat

  • Kuopion kaupungin EU-meluselvitys 2017
  • Kuopion ja Siilinjärven meluselvitys vuosille 2017 ja 2035
  • tie- ja raideliikennemelun terveys- ja hyvinvointivaikutukset Kuopiossa ja Jyväskylässä
  • keskeisen kaupunkialueen hiljaisten alueiden kartoitus

Meluselvitykset koskevat tie- ja raideliikennemelua koko Kuopion alueella lukuun ottamatta Juankosken aluetta, joka liitettiin Kuopion kaupunkiin vuoden 2017 alussa. Lisäksi on käsitelty tärkeimpien teollisuus- ja energiantuotantolaitosten aiheuttamaa melua keskeisellä kaupunkialueella sekä Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskuksen melua. Tässä yhteydessä ei ole erikseen selvitetty lentomelua Kuopiossa, koska Rissalan lentoaseman meluvyöhykkeistä on ajan tasalla oleva selvitys.

Tie- ja raideliikenteen melualueet kansallisilla melun tunnusluvuilla on selvitetty myös Siilinjärven kunnan alueelle nykytilanteessa ja vuoden 2035 ennustetilanteessa. Tässä selvityksessä on päivitetty vuoden 2001 vastaava selvitys.